Čistý a nečistý záměr

datum 22. 2. 2022
Zdroj: Canva.com

S čistým záměrem děláme věci, když je děláme bez odporu = bez vnitřního tlaku = beze strachu = bez negací uvnitř sebe. Pak v našem konání či nekonání, ať už navenek vypadá jakkoliv, je láska, jsme v našem těle plně nebo alespoň ve velké míře my (skutečnost) a ne ego = odpor, strach (= iluze).

Naopak v nečistém záměru děláme věci pod tlakem = v odporu = ve strachu = v negacích uvnitř sebe. V našem konání, ať navenek vypadá jakkoliv, je neláska (ego) a tu taky dostaneme zhmotněnou zpět.

Buďte si jisti, že všechny naše nečisté záměry si odžijeme, jelikož všechny se nám zhmotní a skončí u nás. Tedy odžijeme si to, co jsme neviditelně vytvořili. Lidé okolo nás si mohou myslet, jak jsme svatí, samá dobrota atd., ale vězte, že to v jaké rovině vědomí jsme (jaké množství lásky v nás k jiným lidem a k situacím koluje) to neobčůráme. A to bez ohledu na to, jak se chováme navenek. Právě tomu zmírňování odporů (nečistých záměrů) se věnujeme na Tréninku mysli.

A aby to bylo ještě „snadnější“, do určité fáze vývoje nejsme schopni většinu těch nečistých záměrů ani vidět, připustit si na sobě, což je nezbytný krok s nimi něco dělat a přestat si tak do života tahat ty zhmotněné naše nečistoty.

Abychom totiž byli schopni ty naše nečisté záměry uvidět, musíme se jich (v naší mysli) nesčetněkrát dopustit a spolu s tím si venku odžít i ty ťafky, abychom měli dostatečně toto vyzkoušeno a mohli to odložit. A jedním ze znaků toho, že už jsme to dané vnitřní chování (byť navenek mohlo vypadat jakkoliv úžasně) odložili a že už to tedy dělat nepotřebujeme, je to, že už ten daný náš nečistý záměr vidíme, už jsme schopni si jej připustit. A když to samé vidíme u jiných, už nás to nerozrušuje.

Uvedu krásný příklad jednoho mého dlouholetého kamaráda. Snad se nebude zlobit, že o něm napíšu :-).

Můj kamarád za svůj dosavadní život vystřídal mnoho vztahů. Pokud to byl vztah dlouholetý, po několika letech, když to zavánělo „chomoutem“, se rozešel nebo spíš ten vztah zahnal potichu do autu. Nikdy si nebyl jistý natolik, aby si tu ženu vzal, avšak neměl ani sílu se od ní odloučit. A v těch vztazích to byl v podstatě vždy on, který to ukončil nebo který si začal hledat jinde. Často měl souběžně víc vztahů nebo po ukončení jednoho plynule navázal do dalšího atd. Důvodem z jeho člověčího pohledu bylo, že u žádné necítil, že ona je ta, kterou si chce vzít. Ať už se to projevovalo jakkoliv, ten jeho nečistý záměr spočíval v tom, že si nechával jakoby zadní vrátka, vyhovovalo mu, že není sám, ale současně cítil, že to není ono nebo že by mu něco uteklo, kdyby se usadil atd. A důvodem těchto jeho vnitřních taktik bylo jeho ego v podobě strachu ze samoty, strachu ze selhání atd.

Nyní je to již několik let, kdy se kolo otočilo a on přesně to, co uvnitř sebe činil (ten jeho přístup), nyní zažívá sám. On už by se rád konečně usadil, měl vážný vztah, rád se ženou budoval, avšak ty ženy, které s ním navazují vztah, se s ním rozchází, tahají ho za nos, dávají najevo, že vlastně neví, jestli s ním chtějí být atd.

Když se mi s tím kamarádsky svěřuje jako své důvěrné letité přítelkyni, pokaždé se směju. Ne jemu, ale to on ví. Raduju se, že už sklízí, což je dobrá zpráva. Bude to mít rychle za sebou. A hlavně jen díky sklizni, tak jako každý, má tak šanci si uvědomit svoje počínání, svůj předchozí přístup k ženám, své smýšlení o vztazích, svůj postoj k nim – to, že je tahal za nos. A hlavně to už nedělat. A právě to připuštění si, že to, co mu je nyní činěno, sám dělal jiným, je nezbytný první krok. A toho on si je již velmi dobře vědom. Vtipně poznamenává, že to teda s tou sklizní je teprve na začátku.

Sklízí vše, co dělal sám. A díky tomu dochází k pochopení. A proto to potřeboval dělat, aby mu to pak bylo děláno a on pochopil, že to, co dělá jiným, dělá sobě, jelikož to sklidí. A takto fungujeme naprosto všichni, bez rozdílu. A takto to u každého z nás funguje s každým odporem v nitru. Potřebujeme tak dlouho dělat odpory a na základě toho prožívat dramata, která si díky těm odporům přitáhneme, abychom si konečně přiznali ten náš daný odpor a plně převzali odpovědnost za všechna ta dramata toho zhmotněného odporu. Zjistili, jakou máme moc a v čem spočívá a tedy, kým jsme.

S láskou Peťa
Zdroj: www.jinypristup.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě