Mezi srdcem a racionálně uvažující myslí leží omezená dělící hranice nazývající se bolest – představující neustálý boj. Spojujícím mostem jménem “Poznání” mezi oběma neslučitelnými břehy je soucitné pochopení obou polarit. Vidíš sám sebe, jak bezpečně a jistě stojíš na spojených světelných lanech a pod Tebou zurčí válka světů. Pozoruješ a vnímáš intuitivně, že to, co probíhá před zrakem je pohybující se děj filmu – Utrpení světa. Omezuje a dělí Tě od tolik vytoužené radosti a pocitu štěstí. Vnější svět je krásný v nedokonalosti a Tvoje soucitné Slunce uvnitř chce svítit, zářit, vyvažovat oba břehy a vědomě šířit s pochodní v ruce Světlo moudrosti dál. S projevenými dary jsi spolutvůrce Nového světa na vibracích Lásky. Svými jedinečnostmi a zkouškami vybroušeným diamantem v srdci jsi spatřil skutečné Světlo duše Vesmíru – nevinné novorozeně v peřinkách odevzdaně svěřené láskyplné náruči Boha – nově stvořený Nebeský svět na Zemi. Všechny smysly ochutnávají roztočenou divokou hru a stvořenou krásou sdílíš Božskou Pravdu. Život vstoupil do víru Proměn stále se měnících možností, inspirací a variant, kdy ožilo Tvoje srdce díky vášnivému přístupu k životu. Jsi Život v Božím království na Zemi – ten, který vidí svět ptáků, květin, stromů jako symbol pomíjivosti v prostém, svobodném, upřímném, odhaleném srdci a předává dalším lidem skutečnou Pravdu o životě. Nahlédni a otevři dveře – neťukej, vejdi se svojí právě zrozenou žíznivou vášní. Jen clona proti ostrému světlu Zdroje, kterému ještě uhýbáš brání zřít Boží nádheru v každičké sebemenší příležitosti žít pro tento jediný nádech Boha, který se zrodil v Tobě. Nahlédni a otevři dveře – neťukej, vejdi se svojí právě zrozenou žíznivou vášní. Jen clona proti ostrému světlu Zdroje, kterému ještě uhýbáš brání zřít Boží nádheru v každičké sebemenší příležitosti žít pro tento jediný nádech Boha, který se zrodil v Tobě. Chceš-li být vibračně sladěným diamantem Jednoty, zářit v zrcadle Vesmíru s odrazem Světla a vidět do všech stran, tak si dovol stát se bílou holubicí svobody – „Spojeným mostem Míru přes bojovou frontu“ a podívat ještě jednou na všechny bolavé rány. Jsou skryty v temných, slzami zalitých místech a dělí Tě od Pravé příchutě života – být Bohem na Zemi a mluvit řečí srdce. Nechej pročistit všechna zakalená místa vodou života. Ať stéká, zacelí rány a spojí je v celistvý pohled bez jizev. Uvnitř zhojené bolesti vyplavou napovrchu jako radost, pochopení a soucit s potřebnými. Vyvolají v Tobě pocit žít pro společnou věc, dát pomocnou ruku daleko většímu rozměru Bytí a spojit svoje nádherně čistá srdce opečovávané rukou Boha do podoby vznešeného lidství a hodnot – být nástrojem, který mění jen svojí přítomností Svět. Ať vzkvétají naše životy založené na hodnotách Lásky a Soucitu, které promění Zemi v Ráj a Nebe na Zemi.

Eva Hannah Haberlandová
www.facebook.com/EvaHannahHaberlandova

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png