Čím více rozšíříme své povědomí a seznámíme se s vlastním energetickým polem

datum 19. 9. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Čím více rozšíříme své povědomí a seznámíme se s vlastním energetickým polem, tím více si uvědomíme energetická pole ostatních a v prostředí.
Nejprve začneme kolem sebe cítit různé formy energie a jak postupujeme na cestě osobního vzestupu, a jak se v těle začínají odehrávat biologické efekty, začínáme tuto energii skutečně vidět.
Začneme rozvíjet vícerozměrné vidění. Začneme vidět záblesky světla a další podivné vizuální vzorce světla nebo energie ve formě sfér nebo třepotání světla, blikání, světelných záblesků, jisker, nejasností, barev kolem lidí a předmětů (Aurické Pole) v důsledku biologické změny probíhající v našem zraku. Poté můžeme začít prožívat energii nebo entity z jiných dimenzí. To, co mnozí považují za „paranormální“, se pro vás stává velmi běžným! Začínají probíhat silné aktivace epifýzy.
Super hlasité oscilační frekvence způsobují v našem mozku (éterickém sluchu) zmatek, protože se náš systém synchronizuje s novou šablonou lidské bytosti. Naše povědomí se rozšiřuje. Už nezpochybňujeme podivný zvuk v uších. Víme, že integrujeme geometrické krystalické kódování do své buněčné struktury.
Odevzdáme se a začneme s touto energií pracovat ... Umožníme jí dělat, co potřebuje. Stáváme se bytostmi, vyzvedávající si své galaktické dědictví. Integrační čas se zrychlí hruba 10krát. Příznaky vzestupu mají nyní (z velké části - záleží na tom, jak hluboké) krátké trvání. Začneme jinak vnímat čas. Věci se zrychlují. Slunce nyní zpívá nám osobně ... Všichni pulsujeme na jemné vlně, která se vylévá a protéká naším energetickým systémem, víří kolektivní pole ... Dýcháme ... Koupeme se ve světelných kódech ... Vzestupujeme!
ZDROJ: Healing Energy Tools
Sdíleno ve strhávání starých závojů, rozpouštění iluzí a vítání aha momentů, prozření a epifanií,
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico