Cíl života je růst duše

datum 14. 8. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Krásy světa se odráží z vašich srdcí. Vy, kteří milujete lidi, milujete i svět kolem sebe. Láska vše ozáří a ukáže v té nejčistší podobě. Vaše pohledy jsou však často zkaleny pochybnostmi o vás samých, a proto i vaše realita je o pochybnostech a pochybeních. Rádi byste žili v jiných, lepších světech, ale často jste blokováni svými strachy a tak pouze vytváříte kopie toho nejčistšího, tedy nedokonalé reality, které vás však nutí vybrušovat sebe samé, dělat z uhlí diamant, tedy přetvářet sebe samé tak, abyste zdokonalovali svůj vnitřní svět a tedy tvořili mnohem lepší realitu. Čas je tu proto, abyste se orientovali, abyste dokázali rozpoznat svá pochybení, své omyly a dokázali vše také napravovat, tedy narovnávat svou vlastní karmu. Čas je spravedlivý pro všechny, ale také neúprosný, pokud se potřebujete vypořádat s něčím, co vás velice zatěžuje. Vy však máte možnost rozhodování a máte také milost, která k vám přichází skrze vyšší bytosti. Máte k dispozici vše, co potřebujete, abyste se mohli stát lepší verzí sebe samých. Nyní cítíte mnohé tlaky, které vás však vedou k tomu, abyste vyřešili vše, co je potřeba. Mnozí se chcete vzdát a rezignovat. To však není řešením. Je potřeba se postavit svým problémům a vyřešit je. Nikoli strkat hlavu do písku. Máte pocit, že jste omezováni a tlačeni do kouta. Vaše strachy jsou stále rozdmýchávány, abyste nedokázali využít svou vnitřní sílu a změnit okolnosti, které vás vedou do strádání. Ať již v jakékoli životní oblasti. Svět se zdá bláznivý a mnozí nedokáží pochopit, jak vy lidé jako rasa dokážete ubližovat jeden druhému. Ano, jste také láskyplní a milosrdní. A s časem se toto ještě musí prohloubit, abyste jako rasa mohli přežít. Máte však před sebou ještě hodně dlouhou cestu. A tyto dny, měsíce a roky jsou pro vás velmi zásadní. Mnohdy zapomínáte na to, že z tohoto světa si neodnesete nic jiného, nežli své zkušenosti, své prožitky a tedy to, co si dokážete zapamatovat a to, co prožijete na vlastní kůži. Je to bohatství ducha a ne bohatství materiální. Zbavte se svých závislostí a žijte s mírou, nehromaďte. Jak ve fyzickém světě, tak ve světě mysli a ducha. Zbavujte se všeho, co je neproduktivní a co nic nepřináší. Recyklujte, využívejte odpad k dalším potřebám. Stejně tak mnohé myšlenky, či nápady stačí pozměnit a budou z nich zcela produktivní a tvořivé, které vám pomohou ve vašich životech. Jste také vnímavější. Mnohé příběhy vás dokáží pohnout k pomoci, v danou chvíli boříte své vlastní hranice a projevujete soucit. Často však toto trvá pouze chvíli a vy se opět uzavřete do svého světa. Musíte však být součástí tohoto světa. Ne jím procházet, nýbrž být tím životem. Pak dokážete pochopit mnohé věci, které jsou pro vás v tomto okamžiku nedostupné. Často toužíte znát své úkoly a své poslání v tomto světě. Většinou však to jsou běžné věci, které potřebujete zvládnout. Všichni v sobě nosíte mnohé dary a odkryjete je pouze tak, že se zbavíte svých vnitřních zátěží, odpoutáte se. Pak budete stoupat výše. Růst duše, to je ten cíl. Růst a prohloubení vědomí. Jak na osobní, tak na kolektivní úrovni. Meditujte nad slovy „Všichni jsme jeden“. Proto i my jsme vy. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico