Chiron v Beranu: léčení sebevědomí, svébytnosti a vlastní individuality ♈️

datum 20. 1. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Chiron se pohybuje znamením Berana od roku 2019 do roku 2027. V tuto dobu léčíme zranění a bloky v oblasti sebevědomí, schopnosti se prosadit, ve schopnosti žít samostatný, autentický život. Chiron se naposledy ve znamení Berana pohyboval v letech normalizace, kdy docházelo k potlačování kolektivní i individuální svébytnosti ve prospěch udržení jednolité šedé masy - tyto tendence se nyní objevují znovu - i nyní je potlačována naše svébytnost a svoboda bytí i žití pod "rouškou" tzv."ochrany našeho zdraví", jsme tlačeni do pozice "poslušného dítěte", které musí poslouchat své "rodiče" - jako bychom nebyli dospělými a svéprávnými jedinci, kteří mají bytostné právo o ochraně svého zdraví rozhodovat samostatně. Opět se nám aktivuje heslo "kdo není s námi je proti nám" rozuměj, kdo není očkovaný (a to ještě mnohonásobně a ke všemu experimentální vakcínou) je takřka "nepřítel státu". Nyní procházíme "lekcí", kterou jsme zřejmě jako lidstvo nezvládli v období normalizace (a ještě předtím v období prosazení diktatury nacismu) a proto se nyní tato "lekce" opakuje.

Staré chyby nemusíme opakovat - nemusíme opakovat staré scénáře utrpení a totalitního režimu jež vedly k naprostému potlačení svobody a individuality.

Nyní si máme uvědomit, že jsme skutečně svébytné, samostatné, svobodné lidské bytosti, které mají bytostné právo o svém životě rozhodovat sami a samostatně také svůj život tvoří. Realita se tvoří skrze naše přesvědčení, skrze naše myšlenky, skrze to, čemu věnujeme svou pozornost a čemu věříme. Realita se tvoří "zevnitř - ven". Nejsme bezmocné loutky, které ovládá "osud" - my tento osud tvoříme skrze vlastní myšlenky, mentální vzorce, skrze vlastní přesvědčení.

Podstatou Berana je sebedůvěra a samostatnost. Beran se neptá druhých co má dělat, ale koná dle toho, co mu "velí" jeho instinkty. Chiron je princip vnitřního zranění, které poukazuje na to, že právě v této oblasti sebedůvěry a naslouchání vlastním zdravým instinktům a naslouchání vlastní intuici máme určité bloky - které si však vlastními silami můžeme vyléčit. Cesta léčení vede k uznání sebe sama, k uvědomění si toho, že každý v sobě máme svou vlastní božskou jedinečnost. Každý máme určité a specifické nadání, které bychom měli rozvíjet. Uznejme Božství v nás. Spočívejme v přítomnosti a neochvějnosti vlastní ducha. Jednejme samostatně, přemýšlejme samostatně, aktivně si vyhledávejme odpovědi na otázky. Nejsme stvořeni k roli "pasivních rohožek" o které si někdo otírá boty -ať už je to politik či jiná osoba v pozici autority. Ve svém jádru máme všichni v sobě "božskou jiskru". Nikdo není zbytečný ani stejný, máme nárok se lišit jeden od druhého a je třeba to akceptovat. Je třeba akceptovat, že každý potřebujeme jiný životní styl. Chiron v Beranu nás učí postavit se za sebe sama, vyjádřit svůj názor, nebát se konfrontace, nevyhýbat se situacím či okolnostem, jež si žádají zaujmout jasné stanovisko.

Nyní se máme naučit udržet si a vymezit si svůj vlastní prostor.

V letošním roce se Chiron pohybuje mezi 9 až 16°znamení Berana - můžeme se podívat zda máme v této části Berana nějaké planety (také planety mezi 9°až 16°znamení Vah, Raka a Kozoroha) - Chiron bude velmi silně aktivovat "témata" těchto planet a "vytahovat" veškerá případná zranění jež se těchto planet (témat) týkají, také se můžeme podívat v jakém domě máme tuto část Berana - zde se budou také všechny situace léčit a dávat do harmonie

Chiron v Beranu napomáha léčit veškeré bloky v oblasti sebevědomí a svobodného a samostatného žití dalším ohnivým znamením jimiž jsou Lev a Střelec a také díky harmonickému sextilu v tomto směru pomáhá i vzdušným Blížencům a Vodnářům. Každý však máme Berana v nějaké části horoskopu, v nějakém domě -zde se tato témata týkají nás všech Beran koresponduje s věkem 0 až 7 let čili období od narození do sedmi let věku. Většina bloků v oblasti sebedůvěry a samostatnosti má kořeny v tomto věku - skrze léčení těchto ranných traumat můžeme také dosáhnout samostatnosti a svobody.

Nastal čas vystoupit z role malého dítěte

Věra Šourková

Zdroj: www.facebook.com/astrologverasourkova/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico