Chceš se posunout na své cestě? Měj se rád

datum 28. 5. 2019

Chceš znát smysl svého bytí? Toužíš se posunout a nevíš jak? Vnímáš stoupající tlaky na změnu, ale nevíš, co máš dělat? Přemýšlíš, jaký je tvůj další krok? Cítíš potřebu vlastního posunu? Pokud se chceš posunout na své cestě transformace, začni žít svůj vlastní příběh. Tvůj příběh je to, co je jen tvoje - nikoho jiného. Je to tvůj příběh, tvoje hodnota vlastního bytí. Tvé chyby, tvé zkoušky, tvé posuny, tvá zjištění, tvé zkušenosti, tvé radosti, tvé starosti, tvé současné bytí tady a teď. Je to tvůj jedinečný příběh!

Jestliže čteš duchovní články, knihy, sleduješ videa na vědomých portálech, navštívil jsi mnoho seminářů a už máš pocit, že jsi to všechno slyšel nejméně stokrát, a toužíš se posunout dál, ale nevíš přesně jak, je tvá duše v hlavě a nyní chce jít rovnou do srdce. Tak jí tam pošli. Jdeme z hlavy do srdce. A jak?

Je to ten pocit, že se potřebuji posunout, ale nevěřím si, hledám pomoc zvenčí, ale odpověď je uvnitř. Je to proces, kdy si máme uvědomit náš nekonečný potenciál a otevřít se mu. Abychom se mu mohli plně otevřít, potřebujeme poslat duši z hlavy do srdce, a začít si věřit.

V poslední době stále častěji docházím k názoru, že pokud chceme překonat strachy, pokud chceme získat více trpělivosti, pokud chceme vystoupit ze starého systému a jít svou vlastní cestou, musíme jít nejdříve dovnitř sami do sebe. Ale abychom mohli jít naplno dovnitř své bytosti, svého srdce, svého těla, musíme mít plně ukotvenu svou vlastní sebehodnotu.

Hodnotu toho, kdo jsme. Bez sebevědomí, bez uvědomnění si vlastní hodnoty, stále jen zůstáváme ve starém systému, v maskách svého vlastního života a hledáme jen potvrzení vlastní hodnoty zvenku (od rodiny, přátel, kolegů apod.)

Právě sebevědomý člověk, člověk, který se má rád, má pak rád i své okolí a svůj život. Takový člověk nesoudí ostatní, nehodnotí, nemá potřebu neustále manifestovat svůj názor a cpát ho ostatním, nemá potřebu se povyšovat nebo hledat chyby u druhých, ale ani u sebe. Je to člověk, který cítí svou hodnotu v tom, že je. Že žije svůj příběh. Takový člověk může konečně naplno vnímat smysl života a svůj nekonečný otevřený potenciál.

Sebevědomí člověk miluje svůj příběh, pozoruje svůj příběh, tvoří svůj příběh tady a teď. Netrápí se nad minulostí, a když chce, tak si ji přetvoří. Neupíná se k budoucnosti, jen si ji představuje a spoluvytváří v přítomnosti. Soustředí se  a žije přítomnost - žije tady a teď. Takový člověk zná svou hodnotu, protože ví, že jeho hodnota je v tom, že je.

To, že nastoupil cestu vědomého života a svého příběhu, je jen další krok k jeho lehčímu životu, ale nedává mu to vlastní hodnotu. To, že se máme mít rádi, víme, ale někdy nechápeme, jakou důležitost má sebeláska v celkovém našem bytí.

Čistá, bezpodmínečná láska sama k sobě není o aroganci, pýše či sobectví. Sebevědomí není o nadřazenosti, halasném upozorňování na sebe a své názory, ani o vstupování nevyžádanými radami do druhých životů, to je jen zakrývaná nesebedůvěra a vlastní nehodnota. To, když chceme potvrzení zvenčí, že máme hodnotu není sebevědomí, to je jen starý systém, přes který se hodnotíme.

V novém systému máme svou hodnotu už jen tím, že jsme. Jsme otevření a pěstujeme svou otevřenost v představě, že vše je možné. To, že hrdě, ale přesto s pokorou a vděčností, žijeme svůj vlastní příběh. To, když respektujeme sebe a ostatní. Respektujeme bytí každého na této planetě.

To, že jsme vystoupili ze starého systému, že jsme si uvědomili, že chceme žít jinak, bez masek, bez lží, beze strachu, bez pocitů viny, oběti či lítosti, že chceme být druhými vidět, že chceme mít hodnotu pro sebe samé, to je další postup na stupínku naší evoluce. To je další schod na naší cestě za vlastním příběhem.

Nikoho jiného váš život není, jen váš! Chápete to? Vy jste ti, kteří mají tehle dar života. Vy jste jeho vůdcem, jeho tvůrcem, jeho pozorovatelem. Nikdo jiný! Žijte svůj vlastní příběh.

Vlastní hodnota je uvnitř nás. V našem srdci, v naší duši, v našem těle. To, když se máme rádi, když máme rádi svůj vzhled, všechny své stránky, všechny pocity, emoce, své nálady, své chyby, své zkušenosti, své prohry, své výhry, svůj vlastní životní příběh. Když si uvědomujeme, že to, čím jsme, jsme rádi, a že vše, co jsme doposud prožili, nás formovalo a dovedlo až sem. A že vše, co ještě přijde, bude opět jen naše.

Každý den, když potkávám lidi, cítím naši sílu, odvahu, krásu, křehkost, jemnost, láskyplnost, soucitnost, moudrost, vřelost - náš otevřený potenciál. Samozřejmě, že vidím i naše obrané vrstvy v podobě slabosti, trvdosti, negace, lítosti, hlouposti, hrubosti, to jsou naše stíny, které jsou naší součástí, které právě když přijmeme, tak nebude nutné - je používat. Nebude se jim už ani chtít ven, protože vlastní hodnota a sebe-uvědomnění si vlastní podstaty nám tyhle obrané vrstvy sundá a nechá nás naplno zářit ve svém světle, ve své opravdovosti.

Je jedno, jak dlouhá bude tahle cesta, důležité je na téhle cestě být. Protože proto jste sem přišli. Žít svůj vlastní příběh, vlastní evoluci, vlastní hodnoty, vlastní život. Přišli jsme se učit, posouvat, vyvíjet, měnit se, nabírat zkušenosti. To, kdo jsme byli včera, nemusíme být dnes. Každý den, každou minutu se můžeme změnit. Každý den můžeme být jiní a přeci máme stále svou hodnotu.

Dovolte si "jen" být. Dovolte si cítit své srdce. Dovolte si procítit, jak krásní jste. Obejměte se, pohlaďte se, usmějte se na sebe, uvědomte si, jak krásné a láskyplné duše jste tam uvnitř. Je jedno, kolik bolesti si nyní nesete, bolest není věčná, věčná je vaše láskyplná duše, která chce nyní do vašeho srdce. Chce se ve vašem srdci zabydlet, usídlit, chce zde zářit a cítit. Tak jí to dovolte. Už jí dovolte vejít do vašeho srdce, ať to znamená cokoliv.

Už jen to, že to dovolíte, že to procítíte, začne proces přesunu duše do srdce. A když ještě každý den procítíte své srdce, když se každý den, byť i jen na minutu plně ponoříte do svého srdce, procítíte jeho tlukot, jeho krásu, jeho vřelost, jeho láskyplnost, tak postupně budete ukotvovat svou duši ve svém srdci.

Měli jste odvahu přijít na tuto zemi, tak mějte odvahu cítit své srdce. Žijte svůj příběh! Tady a teď.

Zdroj: mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico