Charisma člověka

datum 15. 6. 2022

Jak se pozná, jestli máme otevřené srdce? Máme charisma. Vyzařujeme cosi neuchopitelného, co lidi vede k tomu, že se nám samovolně otevírají, svěřují, někteří se v naší přítomnosti rozpláčou, něco se v nich otevře. Charisma se může projevovat i tak, že se lidé s námi cítí v bezpečí a to bez ohledu jak statní jsme nebo jaké máme finanční konto. Charisma se projevuje i tak, že se kolem nás množí lidé, že lidi hodně vzájemně seznamujeme a stmelujeme.

Naše charisma však na jiné může působit i tak, že je rozrušujeme, rozčilujeme, mají tendenci nás srážet. V naší přítomnosti se zkrátka necítí jako vítězi. A jelikož lidé, kteří mají tendenci srážet, ať už okatě či více rafinovaně soutěží, mají méně lásky (méně otevřené srdce) než ten, koho sráží. A méně otevřené srdce znamená větší snahu vyhrát, být lepší. A proto lidé, kteří mají méně otevřené srdce než ten, v jehož přítomnosti jsou, podvědomě cítí, že to tak je a protože mají ještě velkou tendenci se porovnávat a vítězit, tak to vnímají tak, že prohrávají a že je tedy třeba dotyčného umenšit, aby tak z jejich pohledu nevyčníval. Naopak lidé s otevřeným srdcem podobného rozsahu s dotyčným a současně velkého rozsahu se nebojí síly (míry lásky) dotyčného. A v důsledku toho se již s ním neporovnávají, nemají tendenci spolu soupeřit, ale naopak se inspirovat a akumulují tak jejich charisma.

Mnozí lidé si myslí, že mají otevřené srdce, ale nemají. Usuzují tak pouze z toho, jaké chování vidí u sebe či dotyčného očima nebo co slyší ušima. Jelikož si stále myslí, že jsou tělo a že tedy tělem tvoří (místo toho aby tělo vnímali jen jako vykonavatele něčeho, co již předtím neviditelně pro oči těla vytvořili svým pohledem na to). Myslí si, že mají otevřené srdce, jelikož vždy ochotně vyhoví nebo si myslí, že stmelují tím, že pořádají rodinné či přátelské sešlosti nebo že někdo jiný, který je k nim vstřícný, má otevřené srdce. Jenže oči těla nevidí skutečnost, pokud je tělo ovládáno egem.

Vysvětlím. Být pro oči a uši těla vstřícným, laskavým a nápomocným či stmelovacím nemusí být projevem lásky a tedy otevřeného srdce. Celý život dáváme buď lásku anebo nelásku (strach) avšak tato volba je učiněna v nitru a ne v konání těla.

Pokud jste vstřícní, nápomocní, ale činíte tak s vnitřním sevřením, pak aniž byste si toho byli vědomi, činíte tak ze strachu, z ega (odporu) a přesně to ve skutečnosti tomu dotyčnému dáváte. Dáváte nelásku, byť jste se usmáli, vyhověli, řekli něco, co dotyčného potěšilo atd., a sklidíte ve hmotě nelásku. A naopak člověk, který je v dané situaci nápomocný anebo naopak odmítne pomoci, avšak uvnitř je tzv. volný průchod, jak já říkám, nic tam uvnitř nesvírá, nerozrušuje, nedrhne, ten dává lásku. A tu taky ve hmotě v nějaké podobě sklidí. A to bez ohledu na to, zda navenek je vůči nějaké situaci či člověku vstřícný, nápomocný anebo pomoct odmítne. Dopodrobna se o tom dozvídají lidé na Tréninku mysli, kde o tom nejen podrobně mluvíme a vysvětlujeme, ale hlavně to trénujeme, trénujeme okamžitou změnu nitra, ke které vás vedu, a vy si prožíváte okamžitou změnu v realitě a zakoušíte, jakou máte moc a v čem leží.

Jak jsem již výše psala, otevřené srdce je podle mě jakési neviditelné fluidum, kterému říkáme charisma. Co je charisma? Podle mě je charisma přítomnost Boha, Vědomí v těle v té dané chvíli, a to přítomnost Vědomí v těle ve velké míře. Jelikož Vědomí je v těle vždy, pokud je tělo živé, ale jde o to, v jaké míře tam to Vědomí je.

Charismatickými jsme tedy podle mě všichni. Jelikož v každém z nás je minimálně semínko Vědomí (Boha, lásky), což je ono charisma. Jelikož charisma je přítomnost lásky vyzářená do prostoru jenom prostou přítomností dotyčného.

Avšak každý z nás je charismatický různou mírou a dokonce pro každého člověka jsme charismatickými různě. Jde o míru lásky, kterou v dané chvíli, v přítomnosti toho dotyčného vyzařujeme = jaký poměr Vědomí a odporu v těle aktuálně máme a i jde o míru, s jakou je adresát schopen lásku vnímat a to je odvislé opět od jeho roviny Vědomí = od aktuálního poměru lásky a odporu.

Celý článek s názvem: „Charisma člověka – co to je a jak ho zvýšit“ v Klubové sekci.

Zdroj: www.jinypristup.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico