Cesta ohněm vnitřního božího světla

datum 2. 1. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Jak se mnoho lidí probouzí, nechtějí být svědky bolesti nahromaděné v kolektivním Vědomí a nechtějí cítit, co se stalo jim i planetě, protože současná fáze probuzení a Vzestupu odhaluje bolestné svědectví historie. Je to jediná cesta, jak odhalit pravdu a co se stalo se Zemí a lidskou rodinou, všechny nepravdy, lži a iluze.

Prožívání svých přímých zkušeností, vnímajících pocitů a zážitků je správně prožíváno jako vlastní realita Vědomí, která existuje uvnitř nás. To jsou přímé smyslové zážitky v kontextu inteligentního Vědomí vnímající inteligentní lidské bytosti a tyto vyšší mimosmyslové a telepatické komunikace zůstávají neviditelné pro ego a lineární 3D myšlení.

Skutečná empatie je klíč k probuzení a umožňuje přístup ke kolektivní entitě i jednotlivci na planetě. Tím, jak se probouzí kolektivní Vědomí, se zvyšuje lidské vnímání, postupně se vrací lidské rodině paměť, protože, jak jsem se zmiňovala mnohokrát, naprogramovaná bublina se přemění postupným výmazem na organickou, tvořivou mysl.

Mnozí z nás dokážou číst velmi přesně aktuální obsah kolektivního Vědomí. Mnoho lidí je zaměřeno na oslavy Zimního Slunovratu a Vánoce, ale současně s přivítáním Slunce a jeho oslavami, se z kolektivního Vědomí uvolňuje obrovské množství strachů, nevědomí, utrpení, strachy o hmotu, boří se mnoho programů, což s sebou nese i nejistotu. To vše cítíme na těle a nejvíce ti Vzestoupení, kteří to pociťují nejsilněji. Dokonce jsem se stala v očích některých lidí ohrožením jejich pracovního života.

Osvícení znamená uvolnění z hranic omezení, z utrpení, připoutanosti k hmotným věcem, z trauma odpojení od duše. Pokračování ve stejných stavech posiluje pokračující stavy smrti a reinkarnační cykly. Vývoj lidské rodiny je proto umožněn aktuálním postupným přístupem k pravdě. Takže probíhá osvobození  ze všech programů a archetypů v kolektivním vědomí.

Je to pár týdnů, co jsem ukončila docela intenzivní tréninky a cvičení, protože bolesti v těle se tak zvýšily a mají podobu chronických bolestí kolen, kyčlí a nohou vůbec. Chodím jen na krátké procházky, a to jen občas. Není to nic, co by bylo zanedbáno přetížením, nebo způsobeno špatným životním stylem, protože vysoké Vědomí dokáže léčit tělo jako lusknutím prstů. Je to všechno bolest uvolňující se z kolektivního Vědomí, protože, jak jsem psala, boříme programy naprogramovaného hologramu a pociťují to nejvíce na svém těle ti, kteří Vzestoupili. Má to velký vliv na naše zdraví, které se jakoby zhoršuje. To je opravdu obrovská oběť, dobrovolně zažívat takové bolesti. Světlo Krista extrahuje z plenárního Vědomí ukřižování a padlé entity včetně maškarády a znesvěcení Krista. Děje se to postupně, abychom to přežili a později dojde k zotavení celého těla.

Na planetu přichází Světlo Vesmíru, které žije ve shodě s inteligencí Jednoty a umožňuje přístup na dráhu, která vede k Vzestupu. Galaktické zarovnání v den Zimního Slunovratu oživuje sílu alchymistických zákonů a princip sňatku Kristosofianského těla, aby bylo vybudováno Světelné tělo.

Otevírá se Kosmická Brána, která uzdravuje mužsko-ženské rány a bolesti. Makrokosmos se odráží v mikrokosmu našich osobních životů, a tak přináší v současné době intenzivní transmutaci a transformaci stínových sil, energetických parazitů souvisejících s temnými entitami, které musí být očištěny z planetárního i lidského těla, aby Světlo syna Božího a Svaté Matky bylo obnoveno podle Vesmírného řádu.

Takže Zimní Slunovrat má zcela jinou sílu než předchozí Slunovraty nebo než Letní Slunovrat, protože intenzivně spaluje i oživuje a křísí náš proces Znovuzrození procesem spálení starého a zrodu čistého pravého ztělesnění lidské Božské bytosti, což může tato fáze trvat až do 18/1/2021 než nastane harmonizace a uzdravení podle alchymistických principů Vesmírných sil. Magické a kouzlené Znovuzrození a krásné oslavy Slunovratu.

S milujícím srdcem

Lenka Gloria Magenta

Zdroj: gloriamagenta.blogspot.com

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě