Jsme jiskry vědomí, manifestované v této holografické realitě skrze osu času a prostoru. Našim hlavním úkolem je rozšířit své původní síly o poznání, přinášející nejen novou znalost pobytu jemně-hmotné bytosti ve hmotě, ale též o projevení těchto znalostí přímo zde, na Zemi.

Během vtělení je to právě naše duše – základní světelný obal naší vnitřní životní jiskry, jenž nás pobízí nalézt sebe sama, ale během této cesty též rozšířit své světlo, své individuální informační pole – neboli obsáhnout větší poznání.

Hledáme-li sebe sama, hledáme vlastně svou jedinečnou duši, která během sestupu do hmotných sfér na sebe nabrala nižší energie z důvodu, aby se vůbec mohla na Zemi inkarnovat. Hledáme tedy nejen sebe sama, ale též ono poznání bytí v těchto nižších sférách, a též plníme svůj slib, přivést do těchto nižších sfér světlo poznání z oněch vyšších sfér bytí, z vědomí oceánu světla-zvuku Nejvyššího Zdroje, z něhož jsme vzešli.

Našim úkolem je sjednotit vnitřní síly – v té nejvyšší vizi spojení světla a formy – a pro spoustu duší je to jedinečné a nové dobrodružství. CESTA KRUHU POZNÁNÍ plyne tedy po spirále KRUHU POZNÁNÍ, s úkoly prožitků nových poznání a též rozšíření svého světla, s vizí návratu DOMŮ, obohaceném o nové zkušenosti.

Každý z nás je na této cestě, vydal-li se na ní vědomě, svým rozhodnutím, stejně však i ten, jenž se nechává vláčet životem nevědomě, rozdíl spočívá „pouze“ v onom vědomém poznání, osobní gnózi..

Nacházíme se tedy všichni na „CESTĚ“, ovšem, co to znamená, odkud jsme vyšli, kam směřujeme a kdo vlastně JSME?

CESTA KRUHU POZNÁNÍ je cestou každé duše, rozdíl spočívá pouze v onom „POZNÁNÍ“, vědomém prožitku každého PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU, jakož i uvedení tohoto vzácného momentu do souladu s tím, kým SKUTEČNĚ JSME…

Jak to vlastně začalo:

„Zrod všeho vytvořeného, vaše osobní životní jiskra jako součást emanace nezměrného Světla… Vnímáte jiskřivý zvuk, pociťujete dýchající život, onen život, jež umožňuje bytí všemu co JE..  Vnímáte onen dech všeho života, nacházíte se v rozlehlém Tichu, a přesto slyšíte jeho Jméno, Jméno onoho Zvuku, cítíte Jeho záři, jež svítí i uvnitř vás, ve vašem nitru… Ona záře zajišťuje nyní tlukot vašeho fyzického srdce stejně tak, jako během vašich niterných meditací osvětluje vaše vědomí…a umožňuje vám vnímat JEHO/JÍ, Nejvyšší Zdroj…

Prožíváte JEJ beze slov, onu tichou sílu, jenž vám umožní poznat sebe sama i JEHO. Váš vnitřní chrám uprostřed hrudi – vnitřní životní jiskra, esence Nejvyššího Zdroje, skrze niž jste s NÍM spojeni…

Ve svým niterných meditací hledáte cosi, ono nevyslovené, nemožné dohledat v knihách, na internetu, hledáte sami sebe..

Co vám v tom brání?

Co vám omezuje vnímat onen žár, slyšet jasně svůj vlastní niterný hlas?

Co vám znemožňujte dostat se plně do svého vnitřního chrámu, jaké druhy energií překrývají vaše jedinečné nitro?

Vlastníte emoce –  energii v pohybu, s nimiž se tak často ztotožňujete, ovládající vás povětšinou negativně ve vztahu k naplnění vaší vlastní jedinečné životní cesty.

CESTA KRUHU POZNÁNÍ nabízí jednoduchý návod, jak se po tomto KRUHU pohybovat,je vhodná pro všechny osoby, jež jejich duše volá po svém jedinečném projevení, tedy jak pro ty „začínající“, ale i pro ty, kteří se již určitou – byť i z pohledu lineárního času delší dobu, nacházejí na cestě osobního rozvoje.

CESTA KRUHU POZNÁNÍ je inspirovaná poselstvím Mistra Jeshui, poselstvím, jenž během více než dvou tisíciletí pomáhá nám všem, kteří se snažíme naplnit JEHO i SVÉ poslání.

Nechť vaše CESTA KRUHU POZNÁNÍ plyne moudře, radostně a je naplněna esencí lásky.

Více o meditaci CESTA KRUHU POZNÁNÍ v rubrice „CD řízené meditace

Zuzana Soukupová

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz) 14. 12. 2014

 

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png