CESTA KRÁSOU – Kritizování, komentování a tělo (1.díl)

datum 1. 8. 2015
Jak souvisí zvyk kritizovat druhé (i v mysli), všímání si nedostatků na jiných či v okolním světě, s krásou vašeho fyzického těla?

To je první bod kterým začnu svou sérii článků pod jedním společným nadpisem „Cesta krásou“.

S radostí se s vámi podělím o své poznání a o souvislosti, které mi kolem celé této věci zapadly do mého širšího obrazu o vesmírných zákonech a jejich působení všude a na všechny.

Pro začátek uvedu stručný obsah témat, které mám záměr vyložit tím nejlepším způsobem, jaký umím.

 

Obsah:

1. Přestat se starat o druhé lidi, bez komentářů, bez kritiky, bez radění jak to mají dělat a pod…..vše se zrcadlí na fyzickém těle…

2. Meditace SVĚTLA v buňkách + spojení se Přítomností…+ informace o úspěšnosti léčení pomocí celého spektra slunečního záření

3. Mluvení k sobě před zrcadlem + vnášení do těla dokonalé souměrnosti pomocí rukou

4. Jídlo (slova k jídlu), stravující fialový plamen odstraňující pudovou touhu, vnášení pomocí rukou do těla dokonalé zdraví a trávení

5. „Já Jsem Vzkříšení a Život“- mluvené slovo, laskavé myšlenky

6. Představování si + nový příběh + pocit mládí + vyprávění si částí nového příběhu – aktivace minulosti ovlivňuje přítomnost a budoucnost, jelikož vše je JEDNO TEĎ…

 

ČLÁNEK 2

 

Byla jsem okolnostmi, které byly součástí mého tvoření, svým způsobem přinucena se rozhodnout, zda podlehnu strachu a půjdu cestou klasického řešení (byť i alternativním způsobem), nebo zda vložím pevnou důvěru mé JÁ JSEM Přítomnosti a v její bezmeznou moc. Zakusila jsem po velmi dlouhé době jaké to je stát mezi starými programy které se vynoří ze strachu o fyzické tělo a přitom mít znalosti z druhého spektra vibrace, najít odvahu a velikou touhu přesunout se do chtěného spektra řešení, uvolnit odpor a zcela se oddat té Mocné Boží Inteligenci, která Já Jsem a ponechat vše v její bezmezné režii. A tak jsem prošla během velmi krátké doby úžasnou regenerací akutních věcí, abych odkryla sama sobě ještě hlubší představu o tom, jak energie fungují a čeho je naše fyzické tělo schopné.

Díky tomu všemu jsem o sobě odkryla věci, kterých jsem se nevědomě účastnila a pochopila, jaký vliv mají tyto nevinné záležitosti vliv na fyzické tělo i na to, jaké zkušenosti se mohou vynořit, aby byly zkonzumovány a otevřela se širší cesta pro další duchovní vývoj směrem ke splynutí s Božstvím, které nosí každý člověk uvnitř sebe.

Když jsem si mnohé věci plně uvědomila, plakala jsem obrovskou úlevou a věděla, že od TEĎ jsem úplně jiná osobnost.

Od té doby každý den žehnám své Já Jsem Přítomnosti a vnímám její vliv na všechno v mém životě a její silné působení a úžasné schopnosti, kterými mě obdařila, stejně tak žehnám všem bytostem světla, které mě podporovali a stále podporují, což jsem mnohokrát cítila i fyzicky.

V tuto chvíli chci velmi ocenit jednu lidskou bytost, která mi poskytla opravdovou, sladěnou podporu a tou je můj partner Gabriel. Byl velmi pevný ve svém souladu se Zdrojem a tím pro mě udělat to nejlepší, co mohl.

ČLÁNEK 3

 

Sledování vnějšího světa a jeho kritizování či komentování vás ovlivňuje na buněčné úrovni více, než si umíte představit.

Kritika je velmi silné slovo a proto se od tohoto konání mnoho lidí distancuje. Stojí si za tím, že nejsou kritičtí…avšak mnoho věcí ve vnějším světě neponechají bez komentáře či myšlenky o tom, že to vědí lépe, že by to dělali lépe apod.

Bohužel, i tyto nevinně vypadající návyky, ke kterým jsou lidé od mala cvičeni rodinou, okolím, školou, společností…se zrcadlí nejenom v tom, co k sobě přitahují za další okolnosti, aby si vibračně potvrdili to, co před tím sledovali, ale co se také silně promítá do jejich fyzického těla a zpětně se zrcadlí na zdravotním stavu, na estetice a udržení mládí či spuštění procesu degradace.

Kdo se tedy silně rozhodne nechat svým fyzickým tělem procházet stále čistší energii Lásky která má ve svém repertoáru pouze krásu a věčnou prosperitu, musí začít velmi pevně a vědomě trénovat to, kam během dne zaměřuje svůj zrak a svou pozornost.

 

ČLÁNEK 4

 

Nejdříve je zapotřebí si uvědomit, že všechno na celém světě je v pořádku. Všichni lidé, včetně miminek, mají bezmezný potenciál se o sebe sami postarat. Pokud se někde děje nesoulad, neděje se jednostranně, ani když se jedná o novorozeně. Vše je v pořádku a vše může být ihned zharmonizováno, pokud zúčastnění dají průchod své Božské Přítomnosti. Bránění jejímu působení v životech spotřebovává dokonce větší množství energie, než nalezení souladu s ní. Vše je v pořádku. I to, že jsou lidé a organizace, které se snaží druhým pomáhat vnějšími prostředky. Je to v pořádku…nikdo ze zúčastněných tam není náhodou a každý z nich se může kdykoliv navrátit ke svému Mocnému Bohu v sobě a z tohoto místa vytvořit mnohem více dobra, než se mu kdy zdálo možné. A tak je vše v pořádku…nemocnice, charity, politika, korporace, GMO, hřbitovy, odlišné cizí názory a vkus, věda, školy, a mnoho dalších věcí…

Nic z toho všeho však nepotřebuje vaši každodenní pozornost, chcete-li být ve spojení se svým Božstvím a nechat skrze vaše životy protékat dokonalost Boha.

Jakákoliv pozornost ulpěná i na malou chvíli aktivuje tu konkrétní věc do života. A také se energeticky ozrcadlí do vašeho fyzického těla. Jakýkoliv, byť sebemenší pocit o tom, že by ten druhý neměl tohle říkat, nebo si tohle myslet, že vy víte, jak to lépe dělat…všechno toto myšlení i v té nejmenší nuanci se vám zpětně promítá do vašich tělesných buněk.

Vždy se stáváte tím, kam směřujete pozornost.

 

ČLÁNEK 5

 

A tak, chcete-li pro sebe v životě to nejlepší, začněte být velmi vybíraví.Nejenom v tom, jak vnější činností pečujete o sebe a své tělo, ale především v tom, jaké myšlenky volíte, jakým způsobem se zaměřujete při setkávání s lidmi, co si vybíráte číst, o čem hodláte mluvit nebo jaké informace chcete poslouchat a živit jimi svou mysl.

Tato vybíravost se dá jednoduše vytrénovat.

S plně vědomým odhodláním sloužit pouze Světlu to však bude lehčí.

Není-li ROZHODNUTÍ, bude neustále do vašich životů proudit zmatek a výkyvy.

Když udáte svému „záměru“ směr, vše se začne velmi záhy organizovat. A vy velmi vědomě a velmi citlivě budete vnímat během běžného dne, kam stáčíte svou pozornost a zda je to pro vás výhodné či ne.

A za nějakou chvíli začnete zjišťovat, kolika zbytečnými aktivitami jste naplňovali svůj život a svými myšlenkami a komentáři dávali prostor pro malformaci buněk.

Opravdový soulad s vnitřní bytostí je výrazem ohromné Lásky.

Nejdříve začněte u sebe svým rozhodnutím se opravdu milovat…lépe řečeno, milovat kompletně svou bytost a na prvním místě svou Já Jsem Přítomnost – své Božství ve vás.

V tom okamžiku se vaše skutečná „sebeláska“ rozprostře skrze vaše nové návyky do okolního světa jako proud ryzí Lásky ke všem aspektům existence.Možná si ani plně neuvědomujete, kolik ohromné čisté Lásky dáváte světu tím, že vše necháváte být…že přestanete věnovat pozornost nechtěným věcem, že ponecháte každému jeho svobodu tvoření a rozhodování. Není větší lásky, kterou můžete dát. Toto je skutečná láska Boha.

 

ČLÁNEK 6

 

A fyzický efekt?

Kromě toho, že se váš život stane lehčí a bohatší, Vaše fyzické tělo tuto uvolněnost začne postupně zrcadlit do vnějšího světa.

Začne se vám vylepšovat pokožka, vlasy, v očích přibude více světla, dech se vyčistí, trávení se vyladí, zrychlí se hojení a dlouhodobé defekty se začnou postupně vytrácet.

Změní se vám výraz v obličeji, páteř se ještě více vyrovná, klouby se stanou mnohem více flexibilní a lehkost, s jakou se budete pohybovat ve svém těle, bude vysílat jasné signály na venek.

 

Rozhodněte se co chcete.

Setrvat ve starých zvycích, které nepřináší ani trvalé řešení ani trvalou prosperitu, nebo zakusit skutečnou svobodu a lehkost bytí prostřednictvím vaší Já Jsem Přítomnosti?

Ohromnou Lásku máte nadosah.

Ať už si vyberete cokoliv, nic to nezmění na tom, kým skutečně jste.

Navždy jdete směrem vzhůru, ať už to bude trvat jakkoliv dlouho.

Zůstáváte navěky Bohy s tak Mocnou Silou, která tvoří vesmíry.

 

 

 

Autor článku a fotografií: Maia Marie Špaček

www.jajsem.com

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico