Dva trendy – jeden starověký a jeden moderní – probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.

Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do “nové éry” , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard – ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer

Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

“Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil.” J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní – “vypneme-li” vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já – dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

>Nyní nastal čas pro vaše pravé já – krásné, nadané a zázračné – aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přirozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

CESTA HRDINY

 

Snažil jsem se popsat pokud možno co nejstručněji a nejsrozumitelněji jednu z nejdobrodružnějších cest. Žádný film se jí nemůže vyrovnat a žádná kniha ji nemůže plně vystihnout. Cesta hrdiny je pro každého trochu jiná, protože hrdina tisíci tváří v tisících mýtech a pohádkách vytváří nekonečnou řadu možných variant. Avšak ve svém jádru jsou hrdinovy cesty shodné tak, jako je shodné lidské nevědomí pro všechny lidi. Jakmile člověk nastoupí vnitřní hrdinskou cestu, rozpozná ohromný potenciál prožitků nevšední úrovně plně podbarvený emociálními vzruchy a napětím. Nyní se bude každému se znalostí archetypu Hrdina kráčet snadněji po nebezpečných stezkách nevědomí, neboť popisem vnitřních dobrodružství hrdiny obdržel vzácnou mapu a kompas. Nyní bude veden vědomou znalostí bez zbytečného bloudění a bez zbytečných zastávek či návratů. Hrdinova cesta nevědomím je duchovním aktem, proto je nutné vyzbrojit hrdinu kvalitním morálním profilem, který jako jediný zaručí úspěšné dovršení hrdinovy cesty v Kruhu Bytí.

http://www.medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/__2dil_hr.html
Jaromír MEDO – “Tajemství řádu nevědomí” – II. díl “Kruh Procesu obnovy” 

Zdroj: http://galerielaska.blogspot.cz/2013/02/cesta-hrdiny.html


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png