Až do nedávné doby platilo, že homeopatii mohou svobodně praktikovat jak lékaři, tak nelékaři, legislativa to nijak neřešila. To už v této chvíli neplatí. Nedávno vyšel v tichosti nový „zákon o zdravotních službách“ č. 372/2011 Sb., který zjednodušeně říká, že „léčit“ (prakticky v jakémkoliv významu), nebo předcházet nemocem, „zjišťovat zdravotní stav“, případně „hodnotit okolnosti, které mohou mít na zdravotní stav vliv“ – to vše i v rámci poradenství, je zdravotní péče, a tudíž ji mohou provádět pouze lékaři. V současnosti již dva homeopati-nelékaři mají úředně zastavenou činnost homeopatického poradenství v důsledku „porušení“ zákona o zdravotních službách. Zákon prý porušili tím, že někoho léčí. Přišli je vyšetřovat úředníci z krajského úřadu zdravotního odboru (kteří mj. od homeopatů požadovali veškeré zápisy a poznámky týkající se rozhovorů s klienty!) a došli k názoru, že podle nového zákona o zdravotních službách nesmí provozovat poradenství v klasické homeopatii, přestože ho bez problému praktikovali mnoho let se vší potřebnou kvalifikací. Byla jim v rámci správního řízení udělena vysoká pokuta za praktikování homeopatie jako léčebné metody a zakázána činnost homeopatického poradenství.

Český režim v tichosti postupuje proti nejrůznějším alternativám v ČR. Spoléhá na rozstříštěnost a nesourodost lidí, kteří non-konformní a nemasový styl života, nebo péči podle svého uvážení o své zdraví, vyznávají. Jde o stovky tisíc lidí. Další na řadě je nyní podle všeho alternativní medicína. Režim premiéra Sobotky v tichosti zakázal praktikování VEŠKERÉ alternativní medicíny. Akupunktura, čínská medicína, homeopatie praktikovaná nelékaři je v tuto chvíli mimo zákon. Terapeutům hrozí vysoké pokuty, v krajním případě až trest odnětí svobody. Česká republika přijala zákony, které nikde v Evropské unii nemají v tuto chvíli ani vzdálenou podobu. Prosíme, pomozte. Ptejte se svých poslanců, pište protestní maily, apelujte..

Ještě nikdy po listopadu 89 nečelili Češi tak obrovské ztrátě svobody rozhodování, jako právě nyní, za spojené vlády ČSSD, KDU-ČSL a ANO. Režim premiéra Sobotky tak uvrhává Čechy, Moravany a Slezany zpět do hluboké totality.

Ani komunistický režim si však nedovolil zakázat bylinkářství a léčitelství, řada komunistických prominentů si u léčitelů napravovala své zdraví.

V zemích EU je alternativní medicína normální součástí zdravotní péče, má dlouholetou tradici, občané se mohou rozhodnout, jakým způsobem chtějí být léčeni, v mnoha zemích dokonce na alternativní léčení přispívají i zdravotní pojišťovny.

Například celá britská královská rodina “přežívá” výhradně na homeopatii, to je také příčinou vysokého věku a pevného zdraví královny Alžběty.

Zdá se však, že plebsu bude tento jediný možný způsob udržování zdraví v nové době stále více represován.

České úřady novým zákonem definitivně rozhodly, že možnost mluvit do svého zdraví a péče o něj svým občanům nedají a tvrdě omezí jejich svobodu.

Podle různých průzkumů alternativní medicínu v ČR používá zhruba 800 tisíc lidí, aspoň jednotlivou zkušenost s ní má více jak polovina obyvatel. To v této chvíli končí, praktikovat alternativní medicínu nelékaři je již v Česku v tuto chvíli nelegální, terapeuti čelí ze strany režimu v tuto chvíli tvrdým sankcím.

Článek Brněnské homeopatické fakulty s klinikou dole v příloze. Prosíme o vaše intenzivní šíření tohoto URL a akci!

Bude zřejmě potřeba zahájit širší hnutí proti tomuto novému nařízení, v krajním případě vyhlásit akce občanské neposlušnosti včetně všech okolností z toho vyplývajících.

Není kam ustupovat, Češi se v tuto chvíli již musí spojit, nebo navždy zaniknout v poli své slabosti a nejednoty.

(red.) zdroj: OSUD.CZ http://www.osud.cz/cesky-rezim-v-tichosti-zakazal-praktikovani-alternativni-mediciny-nelekari-ta-v-cr-tedy-konci

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA:

 

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
www.svscr.cz

 

 

2. října 2014, Praha

NAŘÍZENÍ VLÁDY O STANOVENÍ INFORMAČNÍCH POVINNOSTÍ PŘÍJEMCŮM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ V MÍSTĚ URČENÍ

Tisková zpráva – Dne 2. 10. 2014 byla pod číslem 212/2014 Sb. ve Sbírce zákonů zveřejněna novela nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení. Nařízení nabývá účinnosti 3. 10. 2014.

Informace o zásilkách jsou Státní veterinární správou využívány výhradně k organizaci úředních kontrol a k nediskriminačnímu ověřování toho, zda potraviny vyrobené v podnicích mimo ČR, které nejsou dozorovány inspektory Státní veterinární správy, splňují stejné požadavky, jako potraviny vyrobené v ČR. Informace nejsou poskytovány třetím stranám.

Nařízení nabývá účinnosti 3. 10. 2014. Pokud lhůta pro informování krajské veterinární správy uplynula před dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení (tj. 3. 10.), postupuje se podle dosavadní  úpravy tj. nahlášení do 24 hodin před příchodem živočišných produktů na místo určení. Pokud příjemce před dnem nabytí  účinnosti tohoto nařízení nahlásil příchod zásilky živočišných produktů v souladu se „starým zněním“ nařízení tj. bez uvedení údaje o předpokládané prodejní jednotkové ceně v místě dodání nebo prodeje bez daně z přidané hodnoty, nejedná se o pochybení.

Nově bude muset příjemce hlásit kromě údajů o:

  1. druhu živočišných produktů přicházejících na místo určení;
  2. množství živočišných produktů přicházejících na místo určení;
  3. členském státě a zařízení, z něhož jsou živočišné produkty odesílány na místo určení, včetně čísla schválení nebo registrace zařízení;
  4. adrese místa určení a číslu schválení nebo registrace osoby provozující místo určení;
  5. fyzikálním stavu nebo způsobu úpravy živočišných produktů přicházejících na místo určení.

také údaje o předpokládané prodejní jednotkové ceně v místě dodání nebo prodeje bez daně z přidané hodnoty. Touto cenou se rozumí cena bez DPH, za kterou byl (bude) uskutečněn prodej mezi dodavatelem živočišného produktu a odběratelem živočišného produktu v místě určení.

Doba nahlášení zásilky živočišných produktů je prodloužena z původních 24 hodin na 48 hodin před příchodem živočišných produktů z jiných členských států na místo určení.

Informace musí příjemce oznámit krajské veterinární správě POUZE prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy tj. formuláře zveřejněného na internetových stránkách www.svscr.cz, žádným jiným způsobem.

Státní veterinární správa, aby co nejvíce usnadnila provozovatelům plnění této povinnosti, aktualizovala elektronický formulář. Do této doby se k hlášení dal využít PDF formulář, a to pouze na nepovinné bázi. Z důvodu začátku platnosti novelizovaného nařízení vlády zrušila SVS používání tohoto pdf formuláře a místo něj zavedla nový, webový formulář, který je dostupný z internetových stránek SVS.

Výhodou tohoto formuláře je, že je možné ho vyplnit a odeslat přímo na internetové stránce SVS, bez použití prohlížeče PDF souborů. Aby bylo možné zachovat uživatelský komfort, byl tento formulář (a spolu s ním i další elektronické formuláře SVS) doplněn jednoduchým systémem registrace. V něm se nejedná o sběr informací o ohlašovatelích, ale o bezpečnostní důvody (vyloučení útoku spamových automatů).

 

V obsahové stránce formuláře došlo k drobným změnám – byla přidána výše zmíněná kolonka pro jednotkovou cenu a pole pro podrobnější popis produktu.

V novém typu formuláře je zachována možnost uložení vyplněného formuláře do šablon. Při příštím přihlášení se každému uživateli nabídnou právě jeho šablony. Kromě toho má každý uživatel možnost vidět všechna svoje dříve odeslaná hlášení.

Po odeslání je možné si vygenerovat potvrzení o odeslání údajů. Toto potvrzení doporučujeme uložit jako PDF soubor, případně vytisknout a uschovat pro případ kontroly, ze stejného důvodu doporučujeme vyplnit i pole „Jméno a příjmení osoby, která formulář vyplnila“.

Abychom vyšli vstříc i provozovatelům, kteří přijímají velké množství zásilek najednou, bude od pondělí 6. 10. 2014 ve formuláři fungovat i možnost hromadného odesílání informací pro více zásilek najednou, podrobný popis a formát transportního souboru bude k dispozici přímo ve formuláři.

 

 

 

 

 

 

Petr Pejchal

Tiskové oddělení ÚVS SVS

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě