Česká půda má poslední měsíc na zlepšení

datum 4. 9. 2021
zdroj: Pixabay.com

Máte září na vypovězení smlouvy, pokud nejste spokojeni s hospodařením na své půdě

Půda v Česku je ve špatném stavu. Většina polí je ohrožená erozí.

Zemědělská krajina je vyčerpaná intenzivním hospodařením. Teď je čas, kdy to mohou tři miliony z nás změnit. Na konci září končí pachtovní rok. A vlastníci půdy se mohou domluvit na udržitelném hospodaření. Jak konkrétně? S tím jim pomůže Živá půda.

Mnoho vlastníků neví, v jakém stavu je jejich půda, a jak se na ní hospodaří. Důsledkem je znehodnocená půda, která je méně úrodná, trpí erozí, nedokáže zadržet vodu ani živiny.

V Česku vlastní kus zemědělské půdy víc než 3 miliony lidí

To, jak bude zemědělská půda vypadat, mohou ovlivnit právě majitelé půdy. Podobně jako to udělala Eva Pavlíková, ředitelka Česko.Digital: “S rodinou vlastníme 3,5 hektarů luk. Jako majitelka půdy cítím zodpovědnost na ní hospodařit udržitelně s respektem k přírodě, budoucnosti nás a našich dětí. Živá půda nám velmi pomohla najít nové konkrétní možnosti, jak změnit způsob hospodaření, aby byl prospěšný pro naši půdu i okolní krajinu.

Blížící se konec pachtovního roku znamená pro vlastníky ideální příležitost změnit hospodaření na své půdě. Do 30. 9. se mohou domluvit na udržitelnějším způsobu hospodaření nebo dát výpověď zemědělci, který si jejich pozemek aktuálně pronajímá.

Obecné tipy nestačí. Vlastníci potřebují poradit, co konkrétně pro jejich kousek půdy, pastviny, louky nebo sadu je to nejlepší a nejvhodnější. Jak se domluvit se zemědělcem na udržitelném hospodaření a v jaké podobě uzavřít férovou pachtovní smlouvu. Proto vznikl projekt Živá půda, který přesně s tímto pomáhá. A to na míru a zdarma.

“Abychom vlastníkům půdy i zemědělcům co nejvíc usnadnili se v problematice zorientovat, vytvořili jsme web, který shrnuje vše: od nejjednodušších a zároveň nejefektivnějších opatření pro půdu přes poradnu až po generátor pachtovních smluv a databázi dotací. Současně poskytujeme i individuální poradenství,” popisuje vývoj služby vedoucí projektu Zuzana Benešová.

Nejistota není na místě

“Většina vlastníků, kteří o možnosti vypovědět pacht uvažují, váhá hlavně proto, že se bojí nejistoty. Myslí si, že budou muset okamžitě najít nového zemědělce a situaci vyřešit, ale realita je taková, že na dohodu se stávajícím pachtýřem nebo nalezení nového mají většinou nejméně rok,” říká Martin Smetana, který radí vlastníkům i zemědělcům, jak se o půdu lépe starat.

Sám má s půdou bohatou zkušenost. Po studiích botaniky, zoologie a ekologie začal hospodařit na jižní Moravě a postupně proměnil půdu na své farmě k nepoznání. Se svým projektem obnovy krajiny na Zálúčí u Blatničky vyhrál v soutěži Adapterra Awards 2019 pořádanou Nadací Partnerství a ke změně přístupu inspiroval už mnoho dalších vlastníků.

Poradenství na míru a zdarma

“Mám za sebou už mnoho nákupů půdy, výpovědí pachtovních smluv i sepsání nových, takže vím, že to může vypadat na první pohled náročně a zdlouhavě. Kdyby se na nás obrátila alespoň desetina vlastníků se zájmem něco změnit, kvalita půdy v Česku by se výrazně zlepšila. Proto jsme se v projektu Živá půda rozhodli poskytovat poradenství zdarma,” říká Smetana.

Každoročně v Česku přijdeme o 21 milionů tun ornice v hodnotě 4,2 miliardy korun. Pokud nechceme, aby se toto číslo zvyšovalo, musíme zásadně změnit přístup k půdě a hospodařit udržitelně.

Živá půda je projekt Nadace Partnerství a Frank Bold, který pomáhá zastavit masivní znehodnocování půdy. Vlastníkům radí, jak zlepšit kvalitu své půdy a zhodnotit ji. Zemědělcům pomáhá hospodařit lépe a udržitelně. Veřejnost zapojuje do monitoringu eroze. U politiků lobbuje za udržitelné zemědělství a ochranu půdy. Zájemci najdou poradnu a všechny informace týkající se problémů i řešení s půdou na www.ziva-puda.cz.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico