V Chebu se budoucí kuchaři učili vařit z lokálních ekosurovin

6. 12. 2019, Cheb – Běžným supermarketům v posledních letech vyrostla těžká konkurence. Češi se stále více zajímají o původ potravin, které jedí, a podporují zemědělce přímo z jejich bydliště. Projekt BIO v regionu se dlouhodobě snaží zvýšit informovanost spotřebitelům o biopotravinách, jejich zpracování a dostupnosti  – nyní se ovšem zaměřil na studenty gastronomických oborů, které učí s lokálními biopotravinami pracovat.

Projekt BIO v regionu realizovaný Bioinstitutem informuje o ekologickém zemědělství často prostřednictvím jedinečného zážitku. V současné době se zaměřuje na osvětu u budoucích pracovníků v gastronomii – v rámci projektu probíhají semináře přímo na školách, kde mohou studenti ochutnávat potraviny od místních farmářů, vařit z nich a také se o lokální bioprodukci ledacos dozvědět. Jeden ze seminářů BIO v regionu se uskutečnil 5. prosince v Chebu na Integrované střední škole.

„Pro rozvoj českého venkova je lokální produkce zásadní. Tím, že budeme motivovat mladou generaci k zájmu o to, co sami jedí, jak potraviny vznikají a jaký příběh za nimi stojí, investujeme do jeho budoucnosti. Upozorňujeme je na možnost volby – je totiž potřeba, aby si studenti uvědomovali, koho a co nákupem různých typů potravin podporují. Jsme rádi, že se to v Chebu podařilo,“ říká Pavlína Samsonová z Bioinstitutu.

Studenti měli možnost na místě ochutnat spoustu regionálních potravin a pak z nich pod vedením šéfkuchaře Martina Havlíka uvařit něco dobrého. Následně je odborníci i samotní zemědělci zasvětili do specifických pravidel ekologické produkce.

Své studenty do projektu zapojil Zdeněk Perlinger, který nejen že na škole přímo vyučuje, ale také se zapojuje do různých veřejných akcí města a kraje, kde se snaží šířit povědomí o výhodách ekologického zemědělství. Kromě jiného je jedním z organizátorů soutěže Dobrota Karlovarského kraje. Sám konstatuje, že stejně jako ve zbytku republiky roste obliba bio produkce i v Karlovarském kraji.

„Karlovarský kraj má nejvyšší procentuální zastoupení ekologicky certifikované zemědělské půdy v ČR – to je dáno především ekonomickou výhodností takto hospodařit v méně úrodných oblastech a v oblastech s řadou ekologických omezení (CHKO, ochranná pásma vod, minerálních pramenů a podobně). Tento trend je dlouhodobý a s rostoucím zájmem o regionální produkci a biopotraviny i logický,“ vysvětluje Perlinger.

Na semináři nemohli chybět ani zemědělci přímo z Karlovarska. Studentům přednášel například Václav Knedlík, který vysvětloval, jak chovat hovězí dobytek a jak se podmínky biochovu projevují v chuti masa. Prostor dostal také Jiří Kubernát, aby popsal produkci biomléka. Studentům mimo jiné vysvětlovali, že ekologické zemědělství není výhodné pouze pro spotřebitele.

„Nákup bioproduktů nepřináší profit pouze spotřebiteli ve formě potravin bez reziduí pesticidů a zbytečných přídatných látek, ale zároveň šetří životní prostředí a chová zvířata s ohledem na jejich životní potřeby. Nepoužívá minerální dusíkatá hnojiva, běžné herbicidy a hospodářská zvířata chová způsobem, který je velmi blízký jejich přirozeným životním požadavkům,“ dodává Perlinger.

Co je ekologické zemědělství?
Ekologické zemědělství je moderní formou obhospodařování půdy bez používání umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek. Jeho prioritou je kvalita, nikoli kvantita produkce. Je založené na zásadách etického přístupu vůči chovaným zvířatům, ochrany životního prostředí, zachování rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů, šetření neobnovitelných zdrojů, ochraně zdraví populace ale i udržení zaměstnanosti v zemědělství a na venkově. Ekologičtí zemědělci nepoužívají průmyslová hnojiva, syntetické pesticidy, herbicidy, růstové regulátory a geneticky modifikované organismy. Zvířata jsou na ekologických farmách krmena převážně z produkce vlastního ekologického podniku a je jim umožněno, aby si žila tak, jak je jim od přírody vrozené. (zdroj: Bioinstitut)

http://bioinstitut.cz/


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png