Ceremonie a modlitby. Napojení se na tradice našich předků.

datum 4. 9. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Milí přátelé, prostřednictvím krátkého příspěvku v propojení a spojení se v duchu léčivé síly, světla, božství a tvořivé inspirace přidávám článek k tématu.

Ceremonie a rituály jsou od pradávna uctívány v našich životech a předávány z generace na generaci. V duchu božství a posvátné síly tak můžeme tvořit svůj svět a náš život v propojení se do vyšších úrovní sebe sám-a a prostřednictvím modliteb, přání a svého záměru vytvářet realitu svého žití.

Vzpomenutím si na tyto tradice, které jsou tu od pradávna věků se můžeme více spojit v duchu ceremonií a síly, která vědomě léčí, propojuje a spojuje naše srdce s duší, která nás vede do vyšších úrovní, odkud můžeme čerpat, růst a tvořit nový život, který v nás volá po sjednocení, otevření a přijetí nových záměrů a cílů, které hovoří v tichu naší milované duše.

Prostřednictvím modliteb můžeme vítat každý den v oslavě nového probuzení s poděkováním sobě za tato uvědomění si vzácnosti a daru žití a bytí. V každém novém dni a ránu je nový okamžik, kdy cítíme v sobě více lásky s uvědoměním si její energie, esence, která se v nás probouzí s novým vědomím sebe a vztahu k sobě jako k živé bytosti, která miluje svůj život a sebe samu.

S novým vědomím lásky k sobě tedy sebelásky můžeme tvořit svůj svět a zhmotňovat tak naše přání v našich srdcích a v plamenech, které zažeháváme prostřednictvím modliteb se stávat více spojenými v elementárním duchu planety, matky země. V tomto energetickém toku se stávat více citlivými a propojenými živými planetárními bytostmi, kterými protéká energie spojení v duchu a hudbě velkého tance tvoření v radosti, lehkosti živosti a hře našich vnitřních elementů, archetypů a částí nadpozemské a pozemské síly, která je v aktivaci a moudrosti s napojením na tradice našich předků a jejich připomenutí a probuzení.

S vděčností za toto bytostní spojení, kdy energie protéká do našeho srdce můžeme vysílat svá přání k nebi i zemi a s vděčností tak přijímat všechna pozemská i nadpozemská požehnání, která v nás proudí a lečí naši podstatu do tvořivosti a bytí v přítomném okamžiku tady a teď.

Ceremonie tedy vyžadují plnou pozornost, propojení a spojení s uvědoměním si této síly, která se v nás rodí uvědoměním a živou silou , která je v nás přijata a v moudrosti těchto tradic znovu posílena v našem duchu světla a tvořivosti. Tato síla, která je osvobozena v absolutní lásce nás uzdravuje každým ránem a touto modlitbou.

Modlitba pro každé ráno a nový den.
Drahý bože, milá duše zázračná sílo tvořivé esence přijímám Tě ve svém vědomí a každým ránem jsem o kousek dál k záměru mojí duše a jejího spojení s absolutnem se zdrojem, se kterým se propojuji v této krásné modlitbě, která mě naplňuje novou životní silou, láskou, zdravím, sebevědomím a čistou láskou univerzální pravdy ve mně bůh tvoři mojí vysněnou realitu, do které se každým ránem probouzím. Děkuji za všechny dary, které přicházejí do mého srdce a já cítím lásku, sebe, svoji duši a naše spojení navěky věku ve svobodě a duchu žiji, tvořím a jsem.

Předáno v channelingu k tématu ceremonií a modliteb k tvoření a propojení se do síly tvořivého ducha božství a života země.

S přáním krásných dni.
Vivien

Zdroj: www.tantra-vivien.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico