“My/Já, obyvatelé/obyvatel Země, od nynějška souhlasíme/souhlasím se složením všech útočných a válečných nástrojů, nebudeme/nebudu nikdy přemýšlet o účastnění se nebo vyvolání války nebo vyvíjet či používat jakékoli válečné nástroje na této planetě nebo ve vesmíru a s tím všichni souhlasíme/souhlasím a přísaháme/přísahám s naším/mým (nehodící se smažte) národem, územím, radou, náboženstvím, městem, tělem a duší.”
Podepsání celosvětové mírové smlouvy a Celosvětová mírová konference

Keshe nadace slíbila, že uveřejní žádost a informace o dalším kroku v uvolňování jejích technologií, aby přinesla mír a rovnoprávnost lidstvu.
Následující čtyři pdf dokumenty umístěné v tomto odkazu jsou důležité a je potřeba je pochopit jednotlivě a pak i dohromady jako sjednocenou zprávu.
Nenavrhli jsme místo nebo dějiště v našem pozvánkovém dopise pro mírovou konferenci, protože si myslíme, že volba lidstva bude nejvhodnější.
Tato mírová konference se může konat v Teheránu, kancelářích OSN v New Yorku, Pekingu, Moskvě nebo na jiném místě na Zemi, když bude místo všemi schváleno.
Podstatné není místo, ale dosažení světového míru pro lidstvo.

21.1.2013 je zvolen pro zveřejnění těchto dokumentů kvůli jeho důležitosti a teď má lidstvo 60 dnů na přípravu, aby dosáhlo toho, co jeho předkové nedokázali za tisíce let, a aby samo podepsalo přijetí míru v jeho pravé podstatě jako jednotlivci i společně.
Člověk jako rasa má teď v rukou technologii k prosazení světového míru a člověk je společně předurčen toho dosáhnout.
Aby mohla dosáhnout světového míru a měla přehled o průběhu, Keshe nadace stěhuje své hlavní sídlo na nové místo mimo své současné vězení v Belgii, které na ni bylo uvaleno mezinárodním politickým tlakem během uplynulých devíti let.

Nadace brzy uveřejní, kde bude její nový domov, abychom dopomohli této smlouvě bezpečně k úspěchu.
Tímto způsobem budou všechna politická a tisková omezování Keshe nadace odstraněna a budeme spolupracovat se všemi obyvateli světa, abychom zajistili, že den smlouvy světového míru může být uskutečněn.
Spolupracujte, prosím, s nadací a nechť je dnešek dnem, kdy člověk začíná novou kapitolu lidstva, abychom dosáhli cíle, že každý člověk na této planetě může sám přijat a podepsat tuto světovou mírovou smlouvu svými činy, srdcem, duší a vlastními slovy.
Nadace vyzývá obyvatele světa, aby udělali to, co jste udělali v uplynulých dvanácti měsících, a aby se jako jednotlivci stali POSLY MÍRU pro váš domov, město, národ a lidstvo a aby přinesli poselství v těchto čtyřech dopisech všem světovým vůdcům, velvyslancům světa, starostům, náboženským vůdcům, vašim sousedům, bratrům a sestrám.

Vystavením těchto čtyř dopisů všude, ať už na internetu nebo v médiích, sociálních médiích, doma, v práci, palácích, parlamentech, povzbudíte vaše vlády, vůdce společenství a jednotlivce, aby podepsali tuto smlouvu a aby organizovali a navštívili mírové konference organizované vámi a vaším národem.

Naložte, prosím, s touto zprávou jako jste to udělali s povzbuzením vašich vlád v přijetí USB disku s technologiemi vesmírných lodí.
Děkuji za vaši podporu a doufám, že spolu můžeme v krátké době dosáhnout toho, co unikalo lidstvu od počátku.
Je čas začít novou kapitolu v životě lidstva na Zemi, kde se mír a služba lidskosti stane středem a ohniskem každého člověka, namísto dnešního falešného materialistického života, který přinesl člověku tolik utrpení od jeho příchodu na tuto planetu.

Nedovedu si představit, že by jakýkoli opravdový mírumilovný člověk nebo světový vůdce odmítl podepsat a nepostupoval by podle toho, co podepsal, podle svého národu, víry a sebe samého, v souladu s podepsáním této smlouvy.
Tato smlouva by měla být podepsána opravdovým mírumilovným člověkem a vůdci národů, náboženství a jednotlivci, aby jim byl tímto závazkem zaručen stále trvající mír na Zemi.

Celosvětová mírová smlouva a konference
Pohled do budoucnosti člověka na Zemi
Stav vědců
CELOSVĚTOVÁ MÍROVÁ SMLOUVA

M. T. Keshe
Zakladatel Keshe nadace
www.keshefoundation.org

_____________________________________________________________

Původní zpráva v angličtině na stránkách Keshe nadace.

Další jazykové verze této mírové smlouvy, které je možné podepsat na webu:
anglicky
francouzsky
španělsky

M. T. Keshe (český překlad zveřejnil Marek Ištvánek)

Podepsat petici: http://www.petice24.com/celosvetova_mirova_smlouva
Autor článku: Petice24.com

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png