Celestýnské Bílé bytosti – Svoboda neomezené sebelásky

datum 1. 7. 2014

Poselství Celestýnských Bílých bytostí přijala Natalie Glasson – 21-05-14

Vítáme se s vámi s láskou, protože vás ctíme a poznáváme ve vás velkolepé bytosti světla. Jsme Celestýnské Bílé bytosti a přicházíme vám v tomto čase pomoci a podpořit váš proces vzestupu. Od stvoření Země jsme s vámi, propůjčujeme své energie, podporu a vědomí. Milujeme hluboce Zemi, zde přítomné duše a proces vzestupu a přejeme si být k službám jakýmkoli vhodným způsobem pod vedením božské vůle Stvořitele.

      Velkolepé bytosti světla, nyní žijete na Zemi v nejvzácnější a bohaté/výživné době, době transformace a hlubokých prožitků lásky. Ve skutečnosti to je, jako byste byli něžně objímáni Stvořitelem, takže jste schopni opravdu rozpoznat a přijmout jeho láskyplné kvality a pravdu. Je čas pro skutečné porozumění, vnímání a prožitek Stvořitele. Tento čas na Zemi je tak plodný, vyživující a bohatý, je plný důležitých příležitostí k vytvoření Stvořitelovy jednoty a ke zkoumání. Jako byste v mnoha ohledech hledali Stvořitele už velmi dlouho, ale nyní máte příležitost být v jeho přítomnosti a hluboce prožívat vzájemnou komunikaci a propojení.

Je čas využít Věk lásky, kterým nyní procházíte a uvědomujete si jeho nabídky podpory pro vše, co si přejete jako duchovní bytost prožít a dokonce pro vše, čím si představujete, že můžete jako duchovní bytost být a ještě víc. Ve skutečnosti omezení staré éry padají, je toho méně, co se dá omezit, protože věříte méně v moc omezení. Velkolepé bytosti, je čas bádat ve svém bytí, žasnout, poznávat a přijímat vše, co je možné, všechny ty krásné příležitosti k prožívání Stvořitele.Dovolte si poznat, že už neexistuje žádné omezení k prožívání Stvořitele na Zemi. Štědré Stvořitelovy energie jsou tu pro vás přítomné, abyste je přijali a vtělili. K prožívání Stvořitele už nejsou žádná omezení, je čas, nechat svou duši myslet a tvořit ve velkém, protože když je přítomná láska, je to jakoby se otevřela brána, která dovolí všem blaženým vibracím Stvořitele, aby byly plně přítomné v přetékající jednotě.

      My, Celestýnské Bílé bytosti, jsme tu, abychom vás podporovaly v otevření mysli a abyste uchopili novou perspektivu a probudili se do hojné a neomezené energie Stvořitele, která je tu nyní pro vás přítomná, abyste ji zažili ve své pozemské realitě.
      „Celestýnské Bílé bytosti, volám vaši láskyplnou energii, vibrace a vědomí, přibližte se ke mně a obejměte mě svou léčivou, očistnou a probouzející energií. Nyní jsem připraven rozšířit své vědomí, svou perspektivu a chápání, abych získal hlubší vědomí neomezeného vyjádření a existence Stvořitele a tak mohl ve své realitě vidět, vnímat a přijímat s větší jasností neomezené příležitosti prožitků, vzestupu, probuzení, jednoty a lásky, když objímám a vtěluji neomezeného Stvořitele. Já jsem neomezená, štědrá a tvořivá vibrace Stvořitele a prožívám vše, co je pro mě dobré, vše proudí mým bytím a realitou.
Celestýnské Bílé bytosti, když mne objímáte, povzbuďte a prohlubte můj prožitek neomezeného Stvořitele v mé realitě a mém bytí, nechť se jasněji probudím do četných příležitostí k rozšíření, které je mi nyní dostupné. Děkuji.„
      Prociťujte naše čisté bílé světlo, které vás objímá a vdechujte je do každé buňky svého bytí.
      Klíčovým ohniskem během Věku lásky je samozřejmě láska sama, budete-li oddaní a necháte se vést svým vnitřním věděním, projdete mnoha stádii a úrovněmi přijímání lásky. Nejvyšší stádium je sebeláska. Mnozí z vás se zaměřovali na bezpodmínečnou lásku k sobě sama a dostávají se do míru a jednoty sami se sebou a se Stvořitelem uvnitř. Věk lásky vás povzbuzuje k tomu, abyste sebelásku prozkoumali a prožívali neomezenou sebelásku v každém okamžiku svého dne a  své reality. Odpouštění, propouštění, být vědomým a otevírání srdce, to vše podporuje hlubokou sebelásku, ale v procesu sebelásky ve skutečnosti projdete všemi aspekty svého bytí a každý tento aspekt se bude probouzet, dokud sami sebe nepoznáte jako Stvořitele v jednotě se vším. Když se zaměřujete na sebelásku, často se stane, že začnete s rozpouštěním bolestí a zranění, možná s negativními rysy ega a osobnosti. Toto bude probíhat jako čištění, ale skrze sebelásku přijímáte své lidské já a to, co jste vytvořili, a zároveň i svou osobnost. Díky přijetí se tento aspekt vašeho bytí sladí se Stvořitelem a bude tedy žít ve harmonii s ním. Pak budete skrze proces sebelásky pokračovat láskou ke svému duchovnímu bytí, k duši, skupině duší a ke Stvořiteli, což je zároveň sebepoznání. V každém okamžiku přijetí a bezpodmínečné lásky vyzařuje větší a mocnější láska a vy ji můžete zažívat. Cesta vzestupuje cestou lásky, obzvláště v této éře, je to cesta sebelásky, skrze kterou poznáte všechny aspekty a úrovně sebe sama a uvědomíte si, že jsou všechny vyjádřením Stvořitele. Vaše sebeláska je klíčem k probuzení a poznání čistoty Stvořitele ve vašem bytí; je to váš nejhodnotnější nástroj. Když jste zmatení, zranění, potřebujete vedení, jste vyčerpaní, nešťastní nebo nemocní, sebeláska je ten nástroj, který vám umožňuje vidět, vnímat a uznat pravdu Stvořitele ve vás a zároveň porozumět věčné přítomnosti a existenci Stvořitele ve vás.
      Rádi bychom vám pomohli s navýšením sebelásky, aby pro vás vytvořila stezku inspirace a povzbudila vás k další sebelásce, což jednoduše znamená rozpoznání a prožívání Stvořitele na všech úrovních vašeho bytí.
      „Celestýnské Bílé bytosti, volám vaši láskyplnou energii, vibrace a vědomí, přibližte se ke mně a obejměte mě svou léčivou, očistnou a probouzející energií. Já nyní potvrzuji a otevřeně sdílím, že miluji sebe sama bezpodmínečně na všech úrovních a ve všech aspektech svého bytí. Celestýnské Bílé bytosti, prosím, zesilte a navyšte mou sebelásku, abych mohl ve svém bytí prožívat bezpodmínečnou sebelásku bez omezení, uznávat ten mocný přetékající zdroj lásky přítomné ve mně, připravený mě vyživovat a pečovat o mě a sdílet ji se sebou sama a s ostatními. Povzbuzujte a podporujte mě, když zažívám všechny úrovně a vyjádření bezpodmínečné lásky, navyšte každé přijetí sebe sama, abych si uvědomil, že mohu poznat jednotu a věčně žít ve skutečné harmonii se Stvořitelem. Děkuji.“
       Poté, co provedete tuto invokaci, seďte s rukama na srdeční čakře a opakujte si:„Bezpodmínečně se miluji.“ Pak si dovolte prožívat tu samou přetékající energii lásky v prostoru svého srdce, když pomalu necháváte odeznít mantru a soustředíte se na vdechování a vydechování lásky skrze vaši srdeční čakru.
Až začnete prožívat svou bezpodmínečnou lásku, uvolněte ruce a představte si, vnímejte a uvědomte si nás, Celestýnské Bílé bytosti, jak vás zcela obklopujeme svým světlem a energií, jak se naše čisté bílé světlo prolíná v jedno s vaší bezpodmínečnou láskou. Prociťte, vnímejte a přijměte bílé světlo, které navyšuje vaši lásku, stává se přetékající mocnou přítomností, která naplňuje celé vaše bytí, rozšiřuje se za veškeré hranice a omezení. Vězte, že toto je proces léčení a probuzení. Můžete si také afirmovat: „Moje láska se zvětšuje.“ Je důležité prožít mocnou přítomnost své lásky a vědět, že láska jako klíč otevírá všechny úrovně vašeho bytí, duše, skupiny duší a Stvořitele, aby je očistila, probudila a dala vám je poznat jako lásku. Po určitém cvičení zjistíte, že jste plně probuzená bytost s hlubokým uvědoměním a v jednotě se Stvořitelem. Toto je koneckonců cesta vzestupu, kterou můžete zažít skrze cestu bezpodmínečné sebelásky.
      Sebeláska je léčivá a posilující cesta, kterou si přejeme ve vašem bytí povzbudit. S pochopením a plným prožitím sebelásky si uvědomíte Věk lásky, který je kolem vás, přemýšlejte o něm a manifestujte ho pro sebe i pro druhé. Je to nejjednodušší a osobní cesta ke Stvořiteli, tak si dovolte ji plně prožít, protože my posilujeme všechny láskyplné zkušenosti.
      Možná byste nás chtěli požádat, abychom navýšili lásku, která je na Zemi již přítomná, abychom posílili její přítomnost a moc a tím podpořili lidstvo a Matku Zemi.
      Povzbuzujeme vás k tomu, abyste rozjímali o moci a vlivu sebelásky, když nás Celestýnské Bílé bytosti voláte, abychom vás obklopili a podpořili vás. Rádi bychom inspirovali moudrost, vědomí a pochopení z hloubi vaší duše, které se týká sebelásky, její síly a vlivu na vaše bytí a realitu a jak může také formovat a manifestovat Věk lásky pro vás a pro všechny. K dispozici je mnoho moudrosti a vědomostí, které se týkají sebelásky a které čekají, až je prozkoumáte a skrze své bytí je budete sdílet; chceme vás podpořit, abyste se s tímto vědomím propojili a nechali se jím inspirovat.
      S věčnou bezpodmínečnou láskou
      Celestýnské Bílé bytosti
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico