Časy Zatmění Slunce rozšiřují velké kosmické portály

views 789 datum 28. 5. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Časy Zatmění Slunce rozšiřují velké kosmické portály a umožňují kolektivní vědomí myšlenek, přání, tužeb všech lidí a všech národů propojit se jako Jeden. To vysílá jasný čistý vibrační tón do vesmíru toho, kdo a kde jste všichni jako jednotný planetární národ.
Tento tón vysílá zprávu, která ukazuje naši pokračující zralost v duchovním růstu a definování našeho významného pokroku ve spojování se, se svými nebeskými bratry a sestrami, v dosažení jednoty a v podpoře našeho osobního a globálního procesu vzestupu a osvícení.

V současné době prožíváme kombinované a rozšířené vyšší vibrační energie, které se vracejí v reakci na otevření tohoto portálu a které umožňují větší expanzi světla u každého jednotlivce i kolektivně jako celku.

To bude mít větší význam v našem každodenním životě a rozhodovacích procesech. Naše vlastní vyšší akce a touhy prospívají všem a na oplátku zvýší světelný kvocient všech kolem nás, ať už se probudili nebo ne.
Jsou to vlastní víry ostatních, které definují, co se rozhodnou dělat s energiemi, které mohou nevědomky přijímat. Vězte, že každá duše bude následovat cestu, kterou si zvolí - stejně jako vy.

Příchod vyšších energií neodstraní překážky, které vnímáme a které nás aktuálně obklopují, protože jsou naší vlastní konstrukce. Zažijeme však, pokud byly dostatečně uvolněny, protože najdeme uvolněnou cestu, do které se můžeme dostat, až budeme připraveni.
Osobní růst vychází z našeho úsilí transformovaného do akce, touhy transformované do Božské vůle a našeho pokračujícího odhodlání umožnit projev Ducha do formy a podstaty.
S láskou a požehnáním, Paul Dobree-Carey

Sdíleno v andělských frekvencích Nového paradigma a šíření esence věčného míru,
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021