ČAS SOUSTŘEDĚNÍ KE ZVÝŠENÍ NAŠEHO VĚDOMÍ

datum 4. 7. 2021
Zdroj: Pixabay.com
30. ČERVNA 2021
Toto je silný okamžik nejen pro probuzené lidstvo, ale také pro zbytek lidstva, království elementálů a Matku Zemi. Jsme povoláni k vyšší službě a dostáváme příležitost změnit směr, kterým bude tato planeta a celý její život směřovat. Čas je zásadní a abychom mohli naplnit Boží plán roku 2021, musíme nyní věnovat pozornost a jednat.

Každý z nás potřebuje naslouchat a reagovat na vnitřní pobídky svého srdce. Toto intuitivní vedení z naší nově integrované JÁ JSEM Přítomnosti nejsou jen náhodné návrhy. Odhaluje největší potřebu momentu, pro naplnění našich individuálních a kolektivních Božských plánů. Všichni máme velmi jedinečné životní cesty a naše vnitřní vedení bude odrážet tyto obrovské rozdíly. Když však na toto vedení odpovíme nejvíce pozitivním způsobem založeným na hlasu srdce, konečným výsledkem bude vždy posun na vyšší úroveň vědomí, protože to je Božský záměr naší pozemské zkušenosti a vedení z naší JÁ JSEM Přítomnosti.

Během července 2021 nás náš Otec-Matka Bůh / kreativní Zdroj a nebeská společnost povedou činnostmi světla, které ukáží, jak zásadně důležité je naše vědomí v našem procesu nanebevstoupení a vytváření situací a podmínek, které se projevují v našich životech.

Vše, a to znamená opravdu všechno, co se děje ve vnějším světě, je odrazem kolektivního vědomí lidstva. Naším posláním pro tento měsíc je zaměřit se na zvyšování našeho individuálního a kolektivního vědomí lidstva na takové maximum, které umožní kosmický zákon.

Celý červen nám naše JÁ JSEM Přítomnost a náš tělesný elementál pomáhali integrovat do našich pozemských těl nové světelné kódy a nejvyšší možné frekvence krystalického slunečního světla 5. dimenze, kterým jsme byli schopni bezpečně odolat. K tomu došlo uvnitř fyzických, éterických, mentálních a emocionálních těl celého lidstva a do určité míry také prostřednictvím království elementálů a také fyzické, éterické, mentální a emoční sféry Matky Země.

Nebeská společnost ví, že pro většinu z nás je těžké pochopit, jak by tyto masivní posuny mohly nastat skrze celé lidstvo, království elementů a Matku Zemi současně, když každý máme takové rozmanité životní cesty. Ujišťují nás, že zmatek existuje pouze proto, že jsme tak zvyklí na fungování z vědomí iluze oddělení a duality, že zapomínáme, co to znamená být v jednotě s veškerým životem a stvořením.

Je jistě pravda, že máme velmi individuální a různorodé životní cesty, nicméně jsme také v jednotě s životním proudem, což znamená, že jsme vzájemně propojeni, žijeme v symbióze a závislí na každém aspektu života na Zemi. Když lidstvo společně dosáhne kritické masy vyšší energie, vibrací a vědomí, dojde k nezastavitelnému posunu, který katapultuje všechen život na Zemi dopředu ve Světle.
I když každý člověk získá výhodu těchto úžasných příležitostí, naše individuální JÁ JSEM Přítomnost vede výsledky těchto událostí v dokonalém souladu s naší individuální životní cestou. V důsledku toho všichni zažíváme tyto posuny jedinečnými způsoby a s různými výsledky.

Když nám bytosti světla odhalí neuvěřitelné věci, které se v této době vytvářejí prostřednictvím jednotného úsilí probuzení lidstva a nebeských přátel a rodiny, znamená to, že kolektivní vědomí masy lidstva dosáhlo kritické úrovně, která umožňuje výskyt těchto život transformujících událostí v každé lidské bytosti a v veškeré vyvíjející se formě života na Matce Zemi.

Je obtížné slovy vyjádřit, jak moc pozitivní potvrzení vnějšího světa to je pro nás všechny, když můžeme být svědky a vědomě se účastnit těchto posunů, ke kterým v nás všech dochází vůbec poprvé. Tyto úspěšné posuny jsou výsledkem světelné práce probouzejícího se lidstva, a vzestupné posuny, ke kterým došlo v kolektivním vědomí mas lidstva. To je něco, o co jsme všichni usilovali po celý život, což nás přivádí k dalšímu kroku naší přípravy na Boží plán v roce 2021.

Celý červenec, s každým posvátným nádechem, který si umožníme, bude jemně pokračovat proces zvyšování frekvence našich pozemských těl. Nyní se však hlavní zaměření dalšího kroku naší přípravy posune a nebeská společnost nás povede krok za krokem aktivitami světla, které pomohou lidstvu navýšit naše individuální a kolektivní vědomí. To urychlí probuzení a posun vědomí, které jsou nyní nezbytné pro úspěch další fáze našeho procesu vzestupu.

Nové světelné kódy, které nyní procházejí portály Sluncí v linii Země, narušují zastaralé vzorce stárnutí a nemocí, které byly zaznamenány v našem éterickém těle během našich různých pozemských pobytů. Tyto sluneční světelné kódy také zkratují zastaralé kódy a zprávy v naší DNA, které v minulosti tyto neduhy automaticky přijímaly jako běžnou součást našeho evolučního procesu.

V dokonalém souladu s našimi individuálními Božskými plány, naše JÁ JSEM Přítomnost překalibruje a uvede do rovnováhy pravou a levou hemisféru našeho mozku. Zbývající fragmentované cesty, které se vyvinuly v našich fyzických mozkových strukturách po našem pádu z Milosti, jsou znovu spojeny a obnoveny do svého původního Božského potenciálu. Tyto změny posilují náš nervový systém a umožňují naší JÁ JSEM Přítomnosti zvýšit naše vědomí způsoby, které jsme dříve nezažili.

Náš nově vyvýšený Svatý Dech, odhalený Zlatý Buddha osvícení v srdečním plameni každé lidské bytosti, rozšířená úroveň Kristova vědomí, které lidstvo nyní prožívá, krystalické sluneční světlo 5. dimenze, protékající nově otevřenou hvězdnou bránou 555 a nové sluneční světelné kódy přijímají z portálů Slunce za Slunci, všichni hráli důležitou roli při čištění cesty ke kolektivnímu posunu vědomí, ke kterému dojde v každém z nás během července.

Musíme si pamatovat, že jsme multidimenzionální (mnoho-rozměrné) bytosti fungující v různých dimenzích a na různých úrovních vědomí současně. Z pohledu fyzické roviny na Zemi obvykle hodnotíme naši realitu prostřednictvím konceptu lineárního času a našich pěti fyzických smyslů. Pokud to nevidíme, nedotýkáme se, neslyšíme, neochutnáme ani necítíme, máme potíže s přesvědčením, že je to skutečné. Jedná se o velmi omezující a nepřesný způsob interpretace širšího obrazu toho, co se odehrává v našem životě.
Úspěch posunu vědomí, ke kterému máme v rámci spolu-vytváření tento měsíc potenciál, závisí na naší vědomé spolupráci s nebeskou společností. Pokaždé, když svoláváme Boží světlo prostřednictvím naší JÁ JSEM Přítomnosti s úmyslem společně vytvořit něco, co bychom chtěli v našem životě projevit, v říších příčiny se okamžitě vytvoří matice (realita) toho, co vyvoláváme. Tady vše začíná.

Poté, co se formuje naše matice (realita), pokaždé když zaměříme naši pozornost na to, co chceme vytvořit, přitéká větší tok světla do matice a ta se zesílí. Nakonec to, co společně vytváříme, dosáhne svého plného Božského potenciálu v říších příčiny. V tom okamžiku je vše, co vytváříme, připraveno být magnetizováno z říší příčiny do světa účinků, kterým je fyzická rovina Země.

Společnost nebes chce, abychom věděli, že během tohoto kritického okamžiku procesu vzestupu planety Země, obdrželi povolení pomáhat každému z nás v maximální míře, kterou dovoluje kosmický zákon. Jediné, co musíme udělat, je sladit se s naší JÁ JSEM Přítomností a naším tělesným elementálem a požádat o Božský zásah. Je to stejně jednoduché jako pronést následující afirmaci, kterou nám předala nebeská společnost.
"JÁ JSEM moje JÁ JSEM Přítomnost a JÁ JSEM Jedno se svým Tělesným Elementálem." JÁ JSEM také Jedno s JÁ JSEM Přítomností a Tělesným Elementálem každé lidské bytosti na Zemi. Společně uplatňujeme maximální pomoc od nebeské společnosti, kterou nám kosmický zákon umožní, jako pomoc každému z nás navýšit naše individuální a kolektivní vědomí do dokonalého souladu s Božským srdcem a myslí našeho Otce-Matky Boha. A tak to je."

Vzácná srdce, místo abychom se nechali rozptylovat realitou vnějšího světa, nesmírně pomůže, když všichni zůstaneme soustředěni na Světlo a budeme „pokračovat dál“ s vnitřním vědomím, že naše individuální a kolektivní vědomí je den za dnem vychováváno, v dokonalém Božím Řádu za pomoci naší JÁ JSEM Přítomnosti, naší nebeské rodiny a přátel.

ZDROJ: www.eraofpeace.org, Patricia Cota-Robles
Sdíleno v láskyplné komunikaci s každou iota částicí tělesného posvátného chrámu a budování společenství založeném na oslavě rozmanitosti,
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico