Bylo, nebylo, to když se tehdy Jupiter potkal s Neptunem …

datum 11. 4. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Dnes nad ránem, v polospánku před probuzením, jsem si přála sen, který mě provede krajinou nastupující konjunkce Neptunu s Jupiterem. Protože tahle energie se dá daleko spíš nacítit a nabrat ve snu než definovat perfektně fungujícím mozkem. Profesní postižení? Samozřejmě, vy ho snad nemáte? Každopádně sen přišel a vlastně nevím, o čem byl. Není to ani podstatné. Podstatné je, že byl laskavý, vlídný tempem a náladou, tlumený a neinvazivní, vedl a nenaléhal, přesto působil nesmírně přesvědčivě, byl okouzlující, pastelově barevný a tak nádherný a opojný, že jsem zaspala o dvě hodiny. Což se mi v mém dospělém životě – co si pamatuju – ještě nikdy nepodařilo…

Transformace a vzestup kolektivního vědomí
Konjunkci Neptunu s Jupiterem v nativních horoskopech vnímám jako známku jasnozřivosti, silné propojení s prozřetelností, přímou telefonní linku k Bohu, extrémní senzitivitu uzpůsobenou v určité míře načítat záměry a budoucí kroky osudu… a to ať už si toho majitel radixu je či není vědom, ať s touto schopností pracuje nebo si ji dokonale zablokoval. A tohle okno vedoucí přímo ke zdroji kosmického vědomí, do posvátného časoprostoru duchovního probuzení se právě otevírá. Otevírá se nám všem. Vzrůstá kolektivní idealistické přání pročistit a pozvednout energetické pole planety. Inspirativní touha žít své nejlepší já a prospět tak celku zalévá všechny z nás. Transcendentální zážitky náhlého prozření jsou běžně dostupné, přání se plní před očima, zázraky se dějí zcela přirozeně všude kolem nás. Dočasně, nenásilně, ale zcela jistě. Nám zbývá se rozhodnout, zda se této energii otevřeme a s upřímnými díky ji vstřebáme nebo se rozhodneme se vůči ní vymezit, zavřít a ignorovat. Ať tak či tak, působí na nás. A její transformační potenciál je obrovský, nenápadnému působení navzdory. Není okamžitý a patrný na první dobrou, není logicky uchopitelný, ale je možné jej cítit… za sebe můžu říct, že ačkoli nejsem zrovna senzibil, už jej naprosto jednoznačně vnímám…

Energie smíření
K setkání Neptunu s Jupiterem nedochází každý pátek, potkávají se zhruba jednou za třináct let. Jde tedy o událost výjimečnou, tentokrát zesílenou faktem, že k setkání obou mohutných energií dochází ve znamení, jemuž obě planety vládnou. V Rybách se Jupiter s Neptunem potkali naposledy v březnu 1856. Nahlížím do wikipedie v naději, že najdu významné události vztažené k tomuto datu, jenže je to už dávno a záznamů sotva pár. No nic, tak se asi budeme muset bez historické vsuvky obejít… i když… mou pozornost upoutá položka „konec krymské války„… cože to? Jistě, bavíme se o konfliktu mezi carským Ruskem a Osmanskou říší (1853–1856), nikoliv o aktuální invazi. Přesto, ta podobnost motivu, průběhu a zřejmě i výsledku! Nahlíženo optikou právě popisované konjunkce se člověk neubrání pocitu, že nejde o koincidenci náhodnou. Predikce vývoje na geopolitické scéně však nechme stranou, stačí jen zmínit, že naděje na zklidnění extrémně vyhrocené mezinárodní situace se k nastupující konstelaci (odehrávající se navíc v harmonické vazbě k ose lunárních uzlů) vztahují i tentokrát. Uvidíme …

Minulá požehnání a budoucí splněné sny …
Čistě na osobní rovině stojí za to podívat se, kde ve vašem horoskopu se konjunkce Neptunu s Jupiterem odehrála posledně. Bylo to retrograditou prodloužené setkání a došlo k němu mezi 23°-26° Vodnáře. Časově se bavíme o období od dubna do prosinec 2009, s pauzami, samozřejmě, ale de facto to můžeme vzít komplet … který dům vašeho nativu, které téma vašeho života doznalo v té době skutečného požehnání? A podle stejného principu můžeme nyní lokalizovat 23°-24° Ryb v očekávání naplnění našich tajných snů, i kdyby se momentálně zdály být čirou utopií … jen to bude chtít čas, trpělivost a – opět – důvěru (speciálně o důvěře ještě později pár slov bokem …).

Faktografie
Konjunkce dvou takto obrovských sil se nepočítá na dny. Technicky vzato dojde k setkání Jupitera s Neptunem na 23°59“ Ryb v úterý 12. dubna 2022 něco po půl páté odpoledne. To je za čtyři dny. Tenhle údaj však neznamená nic. Obě planety disponují tak obrovským energetickým polem, že nástup působení prolnuté energetické vlny cítíme dávno před okamžikem přesného dosednutí do vypočtených pozic. Krom toho, ani jedna z nich nemá v povaze na zapísknutí srazit paty a poklusem nastoupit na značku. Takže: vezeme se dávno předtím, než konjunkce dojde svého vrcholu, a stejně tak dlouho pojedeme na dojezdové vlně, posílené a prodloužené ještě připojením Venuše v posledním dubnovém týdnu 

Dvanáctiletý cyklus růstu
A ani tak to není celé. Uvažujme samotný jupiterský tranzit. Ten se často interpretuje jako okamžik štěstí, ale možná by bylo přesnější nazvat jej okamžikem příležitosti, odkrytím vize, otevřením cesty a zasazením semínka postupně klíčící a vzkvétající radosti, naplnění a budoucího úspěchu. Trvá dvanáct let, než jupiterský projekt doroste a vydá své plody. Zapamatujte si ten údaj. A ještě tohle: nejde o doběhnutí do cíle, důležitý je každý krok na cestě. Jupiter není sběrač trofejí, je to hledač smyslu, ochránce víry, poutník na cestě k novým obzorům… Schválně, znovu si vzpomeňte na svůj rok 2009! Musím říct, že kdybych si tehdy nepsala deník, hned by mi nenaskočilo, ale takhle to vidím jako na dlani: mimořádně úžasný, zázračný, extatický okamžik s fantastickým příslibem, který se však v danou chvíli zdál naprosto náhodným a za daných okolností absolutně nerealizovatelným… z dnešního pohledu, o třináct let později, však vidím, že navzdory překážkám dosáhl svého plného potenciálu a svůj tehdejší příslib nejenže naplnil, ale daleko překonal… protože…

Bůh, který stvořil svět v sedmi dnech, dokáže naprosto cokoliv. Jedinou překážkou jsi ty!

A aby té růžové nebylo příliš…
Přání, sny a naděje s sebou zákonitě nesou i možnost zklamání. Příslib růstu a úspěchu možnost selhání. Důvěra možnost svedení z cesty vírou ve falešné proroky. Zkrátka, tak jako každá věc na světě, dokonce i konjunkce Jupitera s Neptunem, má svou odvrácenou stránku. Připravme se na ni. Typickým problémem Jupitera jsou naddimenzovaná očekávání a neschopnost odhadnout vlastní možnosti. Typickým problémem Neptunu je neschopnost ohlídat vlastní hranice a vidět skutečnost v její konkrétní podobě. Neschopnost poznat své vlastní limity, ohlídat své vlastní hranice, neschopnost rozeznat pravdu od záměrného zkreslení a ohnutí reality interpretované ve prospěch té které ideologie, jež vede k podléhání fabulacím, konspiračním teoriím, lžím a podvodnému jednání, následovanému bolestnou deziluzí … Tohle všechno je také ve hře. Konjunkce Jupitera s Neptunem se však naštěstí odehrává prakticky bez dalších náročných aspektů, pouze v podpůrných vazbách s osou lunárních uzlů. S momentálně pevně ukotvenou, stabilizující osou lunárních uzlů! Ta je navíc v řádu měsíců zaklíněna dvojitým Saturnským kvadrátem – blokačním, frustračním, nepříjemným, ale v dané situaci strukturujícím potenciálně nekontrolovanou expanzi, limitujícím fatální závislost a tendenci k útěku před realitou. Jeden by neřekl, jak se nám Saturn ve svým nejproblematičtějších aspektech bude najednou hodit! Sečteno, podtrženo: případné negativní dopady konjunkce Jupitera s Neptunem přičítejme daleko spíš problematickému nastavení jupiterských a neptunských témat v osobním horoskopu než aktuální konstelaci. Což je sice nepříjemné, ale rozhodně se s tím dá pracovat 

Tak … ráda bych napsala „A to je vše, přátelé!“, jenže ani zdaleka není … díky Bohu! Už teď mám pocit, že mi toho tolik uniká, tolik jsem toho zapomněla, tolik nezvládla sdělit … Už teď mám pocit, že v marné snaze pojmout úžasné, neohraničené a naprosto nepopsatelné téma vytvářím jakýsi ubohý, smrsklý koncentrát té nádherné, nastupující energetické vlny … ale víte co? Vždyť je to jedno, pojďme to prostě zažít … s otevřeným srdcem a naplno!

Klára Koničarová, www.astropsychologie.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě