„Každá část vašeho těla má své vlastní vědomí nebo vlastní duši.“ Tato transformační slova vyslovená indiánskou léčitelkou zahájila mou cestu za odhalením výjimečných léčivých schopností lidského těla.

V době, kdy mi byl představen tento pohled, jsem trpěla silnými chronickými bolestmi. Náhle jsem si představila začlenění tohoto konceptu do své každodenní meditace.

Zajímavá příhoda, kdy se nastartovalo moje vyléčení

Často jsem si dávala otázky jako: Dokáže mě moje tělo slyšet? Dokážu mu říct, aby zlepšilo svou spolupráci při léčení tohoto stavu?

Jedné noci, po dosažení stavu hlubokého klidu prostřednictvím meditace, jsem vnitřně zapojila své tělo do srdeční komunikace – s nadějí, ale bez jakékoliv představy, co mohu očekávat.

Po asi hodině této soustředěné komunikace se přihodilo něco úžasného. Moje tkáně začaly reagovat. Spojovací tkáně se natahovaly a odtahovaly od sebe vrstvy zjizvené tkáně.

Nervy brněly a svaly na mých lýtkách začaly protahovací a zkracovací cvičení nezávisle na mé vědomé kontrole.

Jak tato reakce pokračovala, moje lýtko, které zůstalo paralyzováno neuropatickým stavem – diagnostikovaným jako reflexní sympatetická dystrofie – se probíralo k životu, když oblastí vystřelovaly nárazy podobné elektrickým šokům.

 

Rozbušilo se mi srdce, protože jsem si uvědomila, že cesta mého vysvobození z tohoto stavu se konečně začala.

Díky jistým znalostem z akupunktury a orientální medicíny jsem moc dobře věděla, jaká rozšířená je chronická bolest v naší zemi a uvažovala jsem, co by důsledky tohoto jevu mohly znamenat pro tolik trpících lidí.

Vedle pokračujícího zlepšování svého stavu jsem si organizovala přístup k systému, který bych mohla učit klienty a přesunula bych své profesionální zaměření na hypnoterapii.

Jak nastartovat proces vyléčení ve svém těle

Když uděluji pokyny svým klientům, vysvětluji, že pravidelné provádění meditace je nezbytné k tomu, aby se mozek naučil vstupovat do vlnových stavů mozku alfa a theta.

V těchto stavech se komunikace mezi vědomou myslí a fyzickým tělem dramaticky zesiluje. Já jsem zjistila, že pro získání spolupráce celého těla jsou při komunikaci klíčové tři kroky:

  • Ke svému tělu přistupujte s upřímným soucitem, pochopením, že ho tvoří vědomé buňky, které prožívají emoce.
  • Budujte důvěru zapojením svého těla do pozitivních mentálních rozhovorů o své touze, abyste vy dva spolupracovali a zdolali nemoc.
  • Umožněte změny v rozhovoru používáním různých myšlenek a slov, které vyvolávají spontánně zvýšené emoce.

Podle mých zkušeností jsou výše uvedená doporučení nezbytná pro dosažení dynamických léčivých reakcí v těle.

Nedávno jsem narazila na velmi podobnou řadu faktorů, objevených výzkumníkem Cleveom Backsterem, který strávil 36 let zkoumáním biologické komunikace v rostlinných, zvířecích a lidských buňkách.

On tyto faktory nazval skutečný záměr, naladění a spontánnost.

Pokusy s rostlinou a bílými krvinkami

Backster, někdejší specialista CIA na výslechy, napsal o rozhodující chvíli, která ho přivedla k jeho skutečné práci v tomto světě, ve své knize Prvotní vjem: biokomunikace s rostlinami, živými potravinami a lidskými buňkami.

Tato chvíle nastala jednoho únorového dopoledne roku 1966, kdy se ve své laboratoři, využívajícím zařízení detektoru lži, rozhodl monitorovat pokojovou rostlinu, zvanou dracéna (Dracaena), jinak též dračinec.

K jejímu listu připojil elektrody a začal uvažovat nad způsoby, jakými by v rostlině mohl vyvolat prudkou změnu elektrické aktivity. U lidí se takový prudký nárůst elektrické aktivity spojuje s intenzivními emocemi.

Aby této reakci dosáhl u rostliny, napadlo mu, že spálí list s elektrodami. Jakmile mu tato myšlenka přišla na um, pero polygrafie vystřelilo do horní části grafu, zaznamenávajíc extrémní reakci rostliny.

Ohromen přešel ke stolu své sekretářky a vzal krabičku zápalek, uvažuje přitom nad možností, že tato rostlina nějak odhalila sílu lidského záměru.

Když se vrátil se zápalkami, rostlina stále vykazovala stejně vysokou hladinu reakce, která by bránila zaznamenávání dalších změn v grafu. Backster se rozhodl hrozbu odstranit tím, že vrátil zápalky na stůl.

V této situaci graf vykázal klesající trend, protože rostlina se očividně začala uklidňovat.

Když se Backster pokusil zopakovat stejné výsledky předstíráním, že rostlinu popálí, žádná reakce nenastala. Zdálo se, že rostlina cítí rozdíl mezi skutečným a hraným záměrem.

Nakonec objevil, že rostlina se naladila na své hlavní pečovatele, reaguje tak na jejich pozitivní i negativní emoce a na jejich návrat po jisté nepřítomnosti.

Zjištění na grafu také ukázala, že rostliny upřednostňují emoce svých hlavních pečovatelů před emocemi jiných v jejich okolí.

Později svůj výzkum rozšířil o testování známek vědomí u lidských buněk. Od lidských dárců sesbíral bílé krvinky, ve zkumavce je připojil k elektrodám a když dárci zažívali rozličné emocionální stavy, zaznamenal reakce buněk.

Zjistil, že k vyvolání elektrické reakce v buňkách byly potřebné spontánní emoce. Když se například dárkyně nutila do prožívání emocí, buňky nereagovaly. Když ale dostala znepokojující telefonát od dcery, buňky reagovaly výrazně.

Buňky vám naslouchají: Jak mluvíte se svým tělem, vám může pomoci se vyléčit

Zdroj: Gregory C. Adams

Všiml si, že vzdálenost se při těchto experimentech zdála být nepodstatná. Například dárce nechal své buňky napojené na elektrody v laboratoři a vedl si podrobný záznam jakýchkoliv stresujících emocí zažívaných cestou domů z jiného státu, jako například minutí odbočky na dálnici, stání v dlouhé řadě na letišti a vzlet jeho letadla.

Jeho zaznamenané události prokázaly silné korelace mezi načasováním stresujících událostí a elektrickými reakcemi v jeho buňkách. Graf se znovu uklidnil, když přišel domů a šel spát.

Tyto experimenty byly provedeny s použitím zařízení, které snímalo elektromagnetické záření – obvyklé energie používané k přenosu informací.

Buňky se chovaly tak jako by tam snímače nebyly, což naznačuje, že tato komunikace je přenášena polem, které konvenční věda ještě neobjevila.

Někteří vědci jsou přesvědčeni, že k pochopení tohoto pole, přenášejícího emocionální záměr mezi dvěma živými věcmi, by nás mohlo přivést k dalším objevům kvantové fyziky.

Kvantové provázání je proces, při kterém se dvě částice hmoty, které spolu přišly do styku, stále chovají tak, jako by byly spojeny i poté, co byly odděleny na vzdálenost mnoha kilometrů.

Po provedení energetické změny vlastností jedné částice (pozice, hybnosti a rychlosti rotace) se okamžitě změní i vlastnosti vzdálené částice.

Všechno se vším souvisí!

Tento vědecký jev a výzkum Clevea Backstera poukazují na východní koncept jednoty – názor, že vše souvisí se vším, vzájemně na sebe působí a vyvíjí se.

Starověké kultury chápaly toto propojení jako živé vesmírné energetické pole, které udržuje život, přičemž v celém vesmíru řídí evoluci vědomí.

Meditační techniky, které používám během svého cvičení, přivádí mysl do souladu s tímto polem.

Energie tohoto pole je tak prostřednictvím jasného záměru zaměřena na fyzické léčení – je dodávaná prostřednictvím konverzace vyvolávající pozitivní emoce – a nalaďuje fyzické tělo na vědomou mysl.

Tato metoda, kterou nazývám antara (sanskrtský výraz pro uvnitř), umožňuje člověku zažívat čirou tvůrčí léčivou schopnost vytvářenou spojením mysli a těla s tímto energetickým polem živého vesmíru.

Zdroj: wakeup-world.com, Zpracovala: Vylectese.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě