Desatero Božích přikázání od Boha Lásky.

1)Láska je základem všeho a já jsem Bůh Láska, mějte mne rádi.

2)Všechny cesty vedou k Bohu Lásce.

3)Jméno Boží je posvátné, protože je Stvořitelem všeho.

4)Buď dobrý člověk a žij ve víře k Bohu Lásce.

5)Cti a měj rád lidi.

6)Nezabiješ vědomě jiného člověka.

7)Neokradeš jiného člověka.

8)Nelži jiným ani sám sobě.

9)Buď věrný svému druhovi.

10)Pomáhej druhým a buď skromný.

2.4.2013

 

Jen Láska Boží pomůže překonat problémy a jen Láska Boží pomůže překonat bolest.

31.5.2014

 

Jen lidé mohou najít, co ztratili. Jen lidé mohou najít Boha Lásku.

10.6.2014

 

Jen pomoc Boží napraví tento svět.

Jen pomoc Boží napraví chyby spáchané lidmi.

Láska Boží je pro všechny hodné a láskyplné lidi bez rozdílu jejich víry a jejich vyznání.

28.7.2014

 

 

Milost Boží je pro všechny lidi, jen mne musíte hledat. Láska Boží je pro všechny lidi bez rozdílu jejich barvy pleti a jejich víry k Bohu.

3.8.2014

 

Najděte lásku v sobě a najdete mne Boha Lásku.

Pravda a láska je cesta k Bohu Lásce.

23.8.2014

 

Láska je nezištný pocit blízkosti k druhé osobě. Láska je nejvyšší cit, kterého je člověk schopen.

Láska k Bohu je nejvyšší cit, kterého je člověk schopen, ale musí k němu být i Láska Boží, protože Láska Boží je bez emocí. Láska Boží je moc krásná a můžete ji mít všichni, jen mne musíte hledat a být k sobě tolerantní a snášenliví bez rozdílu víry a vyznání.

27.8.2014

 

Jak jednat s Bohem Láskou? Jednejte , mé děti, se mnou s úctou, láskou v srdci a najdete mne Boha Lásku. Jen víra ve Mne a láska ve vašich srdcích mi umožní vás najít. Jak mne najdete, pak vás odměním láskou, jakou může dát jen Bůh Láska.

Pokud mne nehledáte, pak jste sami a děláte špatné věci. Jednejte v Lásce Boží a nebudete už zlí.

Jen se lidé probuďte a najděte Boha Lásku, dokud se sami nezničíte a nezbude nic, než jen zmar.

Jak řešit příliš mnoho lidí. Jen musíte jednat a žít jako rozumné bytosti, které mají dar rozumu a vědí, že příliš mnoho lidí přináší přelidnění a nejde vás uživit a nejste sami a jsou i jiné bytosti na této planetě, které mají stejné právo na život, aby život na této planetě vzkvétal a pokračoval dále.

29.8.2014

 

Nikdo nesmí nikoho jiného trestat pro jeho víru k Bohu Lásce, protože jinak bude sám potrestán nejvyšším trestem zatracením na věky, protože Já jsem Bůh Láska ve všech podobách známých lidem.

Jestli vy lidé, nevyřešíte sami své problémy v Lásce Boží, pak přijde nová generace lidí, kteří budou chránit tuto planetu, aby život dále vzkvétal. Jsem Bůh Láska a mám vás lidi rád, ale jsou hranice, kam nesmíte. Nikdy nesmí nikdo jakkoli trpět pro svou víru k Bohu Lásce!

30.8.2014

 

Jen Boží syn může změnit řád tohoto světa. Hledejte ho a najdete mne Boha Lásku.

31.8.2014

 

Jen Bůh Láska může přijmout ty, kteří ho hledají, jen Bůh Láska může nalézt řešení jejich problémů. Nikdo jiný nemůže dát rozhřešení jejich hříchů. Jen já, Bůh Láska, mohu odpustit tyto hříchy.

6.9.2014

 

Jen Bůh Láska může změnit řád věcí. Dávám Vám tuto novou knihu Božích přikázání. Bude platit pro všechny bez rozdílu jejich víry a jejich vyznání. Bude se jmenovat „ Bůh Láska je pro všechny lidi“.

Lidská srdce jsou zrádná. Opravdové srdce je Láska Boží. Hledejte mne Boha Lásku a najdete lásku pro všechny bez rozdílu.

13.9.2014

 

Od Boha Lásky pro všechny hodné lidi bez rozdílu jejich víry jejich barvy pleti. Mám Vás, lidé, rád, ale jen když se máte rádi i vy mezi sebou, a proto vám dám poslední možnost, jak můžete napravit tento svět. Hledejte mého syna, abyste našli mne, Boha Lásku. Jestliže mne najdete, pak změníte i sebe k lepšímu a budete mít lásku i zodpovědnost k druhým, pak už nebudete mít potřebu ubližovat, ale budete milovat druhé lidi. Mám vás rád, Bůh Láska.

27.9.2014

Pro všechny mírumilovné lidi od Boha Lásky.

Mám vás rád všechny stejně. Jen se musíte mít rádi navzájem a odpustit si všechna zla, která jste si navzájem napáchali. Jen spolu najdete mne, Boha Lásku. Jen tak najdete řešení problémů tohoto světa.

Jen vás prosím, hledejte mne Boha Lásku, abyste mohli i nadále žít v tomto světě. Je to Má Vůle, protože já jsem Váš Bůh Láska a mám Vás rád stejně.

Je to Má Boží Vůle.

31.10.2016

Mám Vás rád děti moje. Jen se už konečně usmiřte a buďte na sebe hodní. Já jsem Bůh Láska a jsem tu pro vás všechny stejně.

22.11.2016

 

Jen, když máte lásku ve svých srdcích k sobě i k druhým, tak mne můžete cítit, jak i já vás mám rád. Jen tak mne můžete nalézt. Bůh Láska

22.11.2016

Poslouchejte mne, děti moje, ve svých srdcích a pak mne můžete nalézt. Jakmile mne naleznete, pak najdete cestu, jak jednat s druhými lidmi jen v Lásce Boží a už nikdy nebudete zlí. Mám vás rád děti moje. Jsem Bůh Láska Váš Otec i Matka.

20.12.2016

Jen Láska Boží nám může pomoci překonat zlo. Pokud Mne budete hledat, pak jste na cestě do Lásky. Jinak přijde je konec a zmar.

26.12.2016

Jen Láska Boží může napravit tento svět. Mám vás rád, ale jsou hranice. Jakmile je překročíte, je konec. Mám vás rád, Bůh Láska.

26.12.2016

Já, Bůh Láska, jsem stvořil tento svět. Já, Bůh Láska, mohu tento svět i zničit, pokud mne nebudete následovat. Zamyslete se, děti moje, nad těmito slovy. Jen jděte Cestou Lásky.

14.1.2017

Jen v Lásce Boží je síla vytvořit nový lepší svět obývaný bytostmi, které jsou ochotny žít v souladu s Ní. Jen doufám, děti moje, že to budete vy. Bůh Láska.

22.1.2017

 

Igor Lipovský

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png