Budoucí lidská bytost

datum 21. 10. 2021
Zdroj: Pixabay.com

„Jedna věc je jistá, že na svět přichází nový druh lidské bytosti.“ Nová  Rasa z Edenu . Toto je člověk, který působí na úplně jiné úrovni, než jakou známe. A tento stav musí brzy prorazit, alespoň v malé populaci pro začátek. V celovečerním filmu Avatar se nám nabízí pohled do Nové Atlantidy očima mimozemské rasy bytostí, které žijí v naprosté harmonii se svojí biosférou. „Samozřejmě, že“ my jsme ta rasa, ”a přesto se naše pasáž zpět k tomuto vědomí nemůže vrátit do doby v minulosti. Stále se posouváme vpřed a do této budoucnosti si s sebou vezmeme naše objevy a naši technologii a mnoho věků moudrosti.

Avatar je Božská esence, která sestupuje do formy, která nás nutí vyvíjet se, expandovat, otevírat naše srdce a křídla a pohybovat se mimo křehké definice a systémy masového vědomí.

A naše fyzická těla jsou arénou této velké vnitřní transmutace. V 21. století budeme muset plně předefinovat, co to znamená být zdraví. Fyzické zdraví stále vnímáme jako něco, co si musíme udržovat pouze z fyzické roviny, nikoli jako   zrcadlo našeho vnitřního stavu.

Fyzické zdraví je projevem našeho myšlení, naší vůle a našeho cítění. Ani alternativní hnutí plně nepochopilo, jak hluboké fyzické zdraví skutečně je.  Každý myšlenkový vzorec, který funguje / operuje prostřednictvím našeho mentálního těla, přenáší bioelektrický impuls přímo do našeho astrálního těla, našeho „cítícího“ těla, což zase přenáší tento impuls dolů přes síť éterických meridiánů, která nakonec informuje naši DNA a náš endokrinní systém.

Fyzická vitalita je tedy přímým odrazem jemných vnitřních sil, které formují naše myšlení a cítění. Kořeny fyzického zdraví leží hluboko v našem vnitřním životě. O tom je proces ztělesnění. Musíte se připojit ke svému zdroji, ke „Zdroji“, abyste pak mohli čerpat výživu dolů jemnými rovinami a do struktury svého fyzického bytí. „

ZDROJ: www.genekeys.com

Sdíleno v oslavě a vděčnosti, za proudy dokonalé Božské lásky, jenž proudí z pra-původního Zdroje všehomíra,

Mikai. https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico