Dne 11.11. v 11:11 hod se otevřou kosmické brány Božího přijímání. Tyto kódy, čísla 11:11 jsou andělská čísla, uvědomění Božího posunu, který každý z vás v sobě nese a má ukryté ve svém bytí, v buňkách, mysli, srdci. Tímto Vás žádáme a prosíme, abyste otevřeli svá srdce, tyto nádherné vibrace propojili v jedno a začali načerpávat tyto nádherné kódy světla a lásky skrze vás, vaše bytí. Tyto informace a kódy otevírají brány celé planety. Vaše planeta je přijímá společně s vámi.

Rok 2016 je rokem dokončení, je to rok nádherných energii, které sem plně proudí proto, aby vyvstalo z našich niter vše, co máme skryto a ukryto před námi samými. Tyto nádherné, láskyplné kódy, které se spustí a stávají se a budou součástí našich vibrací, nám pomohou vzpomenout si na naši Božství, na naší prvopočáteční inkarnaci našeho vzniku zde na této planetě. Vzpomeneme si, kdo jsme a proč tu máme být. Vzpomeneme si společně s tím na to, že máme ve svém srdci čistou lásku, světlo a tento nádherný Boží dar, který nám byl vložen na prvopočátku: Je to život, je to tvorba a je to energie, kterou můžete tvořit s láskou a s poznáním.

Tyto nádherné vibrace, které k vám procházejí jsou energiemi Božího přijímání světla a lásky.  Pomohou vám přijmout sebe sama a uvědomit si vaše hodnoty, které v sobě nesete a které každý v sobě má. Tato hodnota je láska a světlo, je to Boží Dar, je to Bůh v nás, který čeká na plné odhalení, propojení a přijímání. Je to pravda o síla, kterou si tvoříme budoucnost. Tyto energie vám nepomohou rozpustit veškeré kotvy, které v sobě nesete celá tisíciletí. Všechny strachy, bolesti a krutosti, které jsou ve vás uloženy v té nejtajemnější části vašeho nitra.

Tyto andělské kódy, vzorce, které jsou spuštěny těmito nádhernými láskyplnými energiemi a vibracemi se plně synchronizují s vaším tělem a vaše buňky a DNA si začnou vzpomínat. Budou vám vyplouvat na povrch informace a sdělení o tom, kdo jste, proč to jste, že jste láska a světlo a že se máte stát učitelem sami sobě, abyste ukázali veškerou lásku, kterou v sobě nosíte. Tyto zkušenosti, které jste prožívali zde na naší planetě, jsou součástí vás a součástí té nádherné energie, kterou jste vytvořili. Je to energie svobodné vůle.

V tuto chvíli se těmito branami, které se otevírají, ukončuje dualita a vy jste již připraveni přijmout tyto vibrace k tvorbě lásky a světla. Tyto energie jsou dokončovací pro celou Zemi, pro celou planetu.  Šíří se v lásce a ve světle ve vašich srdcích a vaše vibrace je s láskou rozezní v ten nejkrásnější zvon ve vašem nitru, ve vaší Zemi a Vesmíru.  Napomohou vám rozpustit veškeré bloky, strachy, a vše co v sobě nosíte neláskyplného. Jsou to energie Božího posunu, přijímání lásky a rozpuštění. Již není potřeba neláskyplné energie v sobě nosit, ale je potřeba je odevzdat.

S láskou žádáme a prosíme o plné propojení vás v sebe sama – vaše srdce, mysl a ducha. Propojte se společně s námi, anděli Boha a s nádhernými mimozemskými bytostmi, které vám s láskou napomáhají každou vteřinou vašeho času. My jsme zde proto, abychom vám pomohli očistit veškeré krutosti, bolesti a strachy, které zde jsou vytvořeny na vaší planetě. Energie Božího posunu, energie dokončení, jsou zde pro vás, aby vám pomohly rozpustit nádherným tekutým světlem Božího přijímání veškeré obavy, veškeré domněnky, předsudky, vzorce, programy, schémata, které jste si nashromáždily, které v sobě nesete, ale již nejsou potřeba.

Vy, jste to vy, jste ta láska, která rozezní ty nejkrásnější vibrace slova láska a rozšíří je po celé vaší planetě. Vaše pochodeň zažehne tu nejvyšší pochodeň ve vašem zemském srdci, která začne rozpouštět veškeré negace, které zde byly vytvořeny. Propojte se v jedno, vyberte si jednotu a stanete se součástí sami sebe a všech. Je důležité si uvědomit, že již není potřeba být nositelem těchto energii duality. Rozpusťte je a mějte víru v sebe sama, víru v Boha, víru v to, co děláte. Každý z vás je nositelem Božích energii světla a lásky, které napomohou celé naší planetě rozpustit, co bylo vytvořeno v nelásce. Láska a světlo se rozšíří po celé vaší Zemi, lidských bytostech, Vesmíru, a začne energie vzestupu, pokory, lásky k sobě samému, vám všem jako celku, k nám, k plnému propojení.

Jsme zde pro vás s láskou vám napomůžeme si vzpomenout a úplně odevzdat vše, co už nemusí být součástí vás. Ale vy máte svobodnou vůli, která vás s láskou v tuto chvíli žádá a prosí, abyste vše neláskyplné odevzdali, a zvolili si, jak nejlépe to jen v tuto chvíli jde, přijmout lásku a světlo a to, že svobodná vůle je tvorba. Vy jste svobodná vůle a máte tyto energie. Vy máte ten nejvyšší nástroj a tím jste vy. Vy, vaše tělo, vaše mysl, vaše srdce. Tím, jak myslíte, změníte váš svět v lásku a v jedno propojení, v jednotu. Odevzdejte prosím veškeré předsudky, veškeré bolesti, které vám brání přijmout víru svou, víru v to, kdo jste, protože vy jste ten Bůh, vy jste to všechno zde na Zemi a s láskou můžete tvořit. Vy máte ten nástroj. Udělejte ten krok, na který vaše duše čeká. Pomůže a otevře vám brány vašeho přijímání a propojení s matičkou Zemí, Vesmírem s Božským a vás samých se sebou.

Buďte šťastní, žijte v klidu a míru, propojte se v lásce a otevírejte srdce svého bytí. A ukažte všem, že oni jsou ti vyvolení a že mohou pomoci celé planetě, sobě, Vesmíru. Že i oni mají věřit sami sobě, v to co dělají.  Každý z vás je láska, světlo, Boží nástroj k přetvorbě všech negativních energii. Ukažte, že i oni dokáží tvořit, že i oni dokáží otevřít svá srdce a žít v lásce, harmonii a rovnováze.

Najděte tu lásku a sílu v sebe sama, propojte se se svým nitrem a naslouchejte svému andělovi. Svému vnitřním já, které vás s láskou objímá, která k vám s láskou promlouvá a přeje si pro vás, a pro vás všechny, tu nejvyšší lásku a světlo. Přeje si být s vámi propojeno. Naslouchejte svému srdci a intuici. Naslouchejte a propojte se, jelikož každý z vás slyší tlukot svého srdce, a to jste vy. Jste život, jste láska, jste přetvorba. S velikou láskou dovolte sami sobě přijmout tyto nádherné změny a proměny, které se ve vás každou minutou, každou vteřinou proměňují.

Povolte si tyto změny. Povolte si být šťastný. Dovolte si změnit svůj život na lásku a světlo. Vždyť vaše srdce, váš anděl, vaše vibrace, vy, čekáte na lásku a na světla, které už dávno v sobě nesete. Každý z vás je má. Najděte je ve svém nitru a propojte se se svým zdrojem těchto energii. Napomozte sami sobě změnit svůj život. Vždyť vy jste ti, kteří to dokáží, a my všichni kolem vás vám s tím pomáháme s tou nejvyšší láskou, kterou vám každému můžeme dát. Vaše vibrace se plně propojí s našimi, vesmírnými, galaktickými, kosmickými a Zemský. My všichni jsme s vámi. A tyto energie Božího posunu otevřenosti lásky a světla a dokončení k vám plně proudí. Jste ten nástroj, který zde ukončí veškeré boje, strachy a bolesti.

Povstaňte a přijměte tento dar, tento dar lásky, který v sobě nesete a propojte se s láskou, s celým Vesmírem. Ukažte svoji sílu tvořit v lásce a proměnit sebe sama a celou Zemi. Vždyť vy na to máte. Vy jste síla, vy jste láska. Ukažte to sami sobě a uchopte víru svou, víru v nás. Jsme zde pro vás.

Váš Bůh, andělé, vaše duše, my všichni.

Milujeme vás.

Zdroj: http://www.prozreniandelu.cz/clanky/deje-se/2016/brany-boziho-prijimani-11-11—energie-dokonceni.html

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png