Rok 2019 je rokem trojky.

Číselné kombinace 3 jsme letos zažili hned několikrát:

https://www.kliceksrdci.cz/l/na-vlne-diamantove-energie/

V prosinci opět přichází období, kdy se trezor 3.3.3 otevírá:

https://www.kliceksrdci.cz/l/casove-kapsle/

Ještě stále doznívají energie brány 11.11:

https://www.kliceksrdci.cz/l/a11-11-diamantova-brana/

Naráží do nás diamantové komety a rozbíjí krunýře. Na povrch se vyplavuje to, co je uloženo velmi hluboko. Vše, co jsme doposud nebyli schopni vidět, nyní vidíme.

Různé naše části, aspekty, co jsme někde zapomněli či traumatem oddělili se vrací zpět k naší celistvosti. Vše prochází energií diamantu, ve kterém dochází k přeměně.

Prozářené, pochopené, přijaté části sebou přináší sílu, dary a schopnosti dávno zapomenuté.

Pro celkovou regeneraci je třeba odpočívat, pečovat o sebe a jednat podle svého srdce, citu.

Co nás vyčerpává, nepřináší nám radost, odchází. Čím víc se blíží konec roku, tím je to intenzivnější. Pokud nepustíme to, co je již mrtvé, tak to odejde samo.

Před námi je několik trojkových portálů. Rok 2019 je trojka, prosinec také. K tomu přichází ještě dny 3, 12, 21, 30.

Brány 3.3.3 se otevírají a dokončují co je třeba. V trojkovém roce se očišťuje vše, co nepatří do nového paradigma.

Trojka tvoří Nebe na Zemi. Rok 2019 otevírá nové možnosti, cesty, plány, koncepty a náčrty. Vše co letos prožíváme, nás chystá na rok 2020.

Co jsme se učili roky minulé je třeba v následujícím roce již plně žít.

2020 je rokem čtyřky, rokem hmoty…

Již žádné poučky, náčrty, ale žití Nové Země v přítomnosti.

V roce 2019 jsme odhodili staré, vytvořili prostor pro nové, připravili si vizi a v roce 2020 jdeme hmotně do toho.

Je třeba tvořit nové směry, metody, dělat vše v radosti. Cesty, které nepřináší radost uzavřít.

Jste strůjci svého štěstí. Jděte jen do těch projektů, které vás vyživují zevnitř i zvenku.

Ivona Antalii
www.kliceksrdci.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png