BOŽSKÝ ROZMĚR ŽIVOTA NA ZEMI...

datum 16. 1. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Pramen Poznání, který vytryskne, neukryje hora kamení ani lavina zemětřesení. Světlo a stín, pády a vzestupy, polapený v neustálé věčné hře blesků a hromů - vyhnancem, který si za odměnu dovolil kratičké útržky hezkých chvil a několik svobodných nádechů. A zpět návrat do bahnité louže najít stín, který zahalil úsměv srdce mlhou. Kolik nikdy nekončící touhy, bolesti i plané naděje bylo skryto pod falešnou rouškou tmy při vymetání stinných koutů.

Stálepřítomné programy hledání jsem prohlédl přicházející intenzitou světla a vyměnil za laskavost, jemnost, něhu, sebelásku, sebeúctu, živost, pohlazení, které jsou sluncem mého života. Vnímání a procítění bolestí celého světa, které se projevilo jako bodání mečů na pranýři, jsem slzami vyplavil a v odevzdanosti jako nevinné dítě vstoupil do nového světla pochopení zalitého hojností a sprchou zlatého štěstí. Jako bych odhodil balvan z pramene, prozřel a uvědomil si prožitek boží Přítomnosti.

Milost, Požehnání, radost života, bělostná láska a vše krásné protéká svojí průzračností mým životem od prvopočátku. Navracím se do věčně osvíceného domova svojí duše s nastavenými dlaněmi vděčnosti a přijetí. Hledím do očí kristovské energii s křišťálovou jasností a oblékám bílý šat čistoty s rubínovým pláštěm duchovního světa. Neviditelný hlas mi říká: "Jdi a rozsévej vzácná semena z nebeské půdy a zalévej je vodou z vytrysklého Pramene v sobě. Pojď a dotýkej se srdce vůní opeřené Lásky". Zůstaň nespoutaný, zázračný, jen svůj. Naslouchej a létej na perutích vznešenosti v souznění se Zdrojem".

A tak jsem se stal požehnaným nástrojem božím, abych přinášel Naději, Mír a krásu Lásky každému domu svojí Přítomností. Změnil jsem zcela pohled na svobodu, která byla zatížená nevědomou krutostí a trestáním ve věčném nekonečném kole ztrát a nálezů. Vdechuji boží světlo do energetického pole vnějšího světa a tím zrychluji vír částic, měnící život od základu. Expanze způsobí takovou světelnou smršť absolutna, že mysl neodolá jejímu tlaku. Opouští veškeré přežité a manipulativní programy nevědomě převzaté a vzcházející z utrpení. Uvolňuje dráhy mozku průtoku vyzrálým božím informacím, protékajícím jako světelný chvost průzračných perel.

Transformace proniká svojí intenzitou a hloubkou až do žhavého jádra Země. Příroda má svůj boží řád a já jsem jeho součástí. I když se zrovna procházím deštěm, hustým sněhem, mlhou života či bouří, pozoruji vše zevnitř svým srdcem, které se vznáší na vlnách opravdovosti a blaženosti v bezčasovém pásmu. Kolem se procházejí pomíjivé myšlenky emocí, proměnlivé jako počasí. Nevpouštím mráz dovnitř a na iluze světa svítím sluncem mojí duše, které ponechává mysl čistou a zahřívá srdce moudrostí. A to mi našeptává povznášející slova, nesená na andělských křídlech: "Život je fantazie bez hranic, umění, malba, zpěv, bájné tvoření. Život je utkaný duhou Lásky mezi nebem i zemí, básněmi bílých obláčků".

A tak se učím poetickým tanečním krokem vejít lehký jako babí léto do slunce přijetí. Dávám šanci svému životu zrodit jeho přítomnost a procítit umění lehkosti - žít a být nesený sám sebou v božském Vědomí. Slunce je zlatým přítelem stříbrného svitu Měsíce a každá přítomná chvíle jejich záře novým okamžikem rozevřených nebeských řek, tekoucích jako zlatá vlna znovuzrození do oceánu mého šťastného života na Zemi.

VE VĚDOMÍ BOHA, LÁSKY A ČIRÉ KRÁSY ŽIVOTA

EVA HANNAH

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico