BOŽSKÝ ČLOVĚK = ZDROJ

datum 23. 6. 2015
Po Slunovratu se zaměřujeme na mnohem hlubší pochopení duchovních pravd, v tuto chvíli na sebepoznávání, kristovské krystalické Vědomí a mnohem více zábavy. Výsledky naší práce za uplynulé roky jsou dobře vidět. Nyní jsme otevření pro více informací, více změn a další posun. Rozdíl mezi 4D/5D je hmatatelnější. Je to život ve dvou paradigmatech. Mnozí jasně zažíváme chůzi mezi světy (více časových os). Od počátku jsme věděli, že to na nějaký čas přijde a náročnost si uvědomujeme až teď. Projevy nižších úrovní není třeba soudit ani komentovat, i když to není pohodlné, je třeba být v neutralitě a bez záchranného lana. Můžete mít pocit, že temnota na Zemi přibývá, nepřibývá jen sem proudí více Světla, vše je více vidět. Je to jako vyměnit více wattovou žárovku. Slunce je vstupní a výstupní zdroj.

Jsou lidé, kteří cítí přívaly Božské Lásky a jsou lidé, kteří nevnímají nic. Nebude snadný život těch, kteří lpí na starých kódech přesvědčení. Ti, kteří profitují ze strachu, se budou snažit tak dlouho, jak jim to lidstvo dovolí – nejsou Tvůrci, manipulují jen to co je. Jejich úkolem je obrovská lekce pro lidstvo, svou roli hrají dobře, ale Vesmír má jiné plány, my máme jiné plány. Jejich temná infrastruktura se hroutí a bude to letos dobře vidět. Chamtivost, manipulace, nadvláda prozrazují jejich vibrační nesoulad DNA.

Ti, na nižších úrovních vás budou kritizovat, nebo z vašeho života zmizí – nemusí být schopni vám rozumět a Mistr si hledá svou vlastní cestu. Očekávat, že se druzí změní bez změn sebe sama je šílenství. Bezpodmínečná Láska je náš závazek a je třeba se vypořádat na cestě se vším. Aktivita je protijed na smutek, příroda největším požehnáním.
Můžete googlit celé hodiny a stejně nenajdete celou pravdu o Iluminátech a posunu do vyšších úrovní, spíš plno falešných zpráv a predikcí. Země byla v mnohem větších nesnázích, než bylo uváděno a děje se mnohem víc, než jen padání ekonomického a finančního systému – významně ovlivňujeme Galaxii, Vesmír, Multiversum. Není to velkolepá mise?
Lidstvo si nyní v mnohem masivnějším měřítku uvědomuje, že je něco špatně, ještě bude chvíli trvat než se probudí. Mnoho duší si probuzení nevybralo – je to jejich role a všechno je v pořádku. Vyšší Vědomí je jako test lakmusového papírku – odhaluje hustotu, kterou mnozí popírají, nebo s ní bojují. Buďte neutrální, často je lepší mlčet, než se nechat vtáhnout do strachů. Starosti a strach celý Proces jen prodlužují. Kolektivní Vědomí hraje masivní roli v posunu. Nejistota a pochybnosti slouží strachu. Budete lidem pomáhat, nebo se jich budete bát?
Jednou z největších překážek je pochopit koncept „ Já jsem Zdroj “. Jakmile přijde na vědomé vytváření vlastní reality, objevuje se mnoho zkreslených kódů přesvědčení, kdy ego a mysl svírají Vědomí. Zdroj je čisté Vědomí, konečný Tvůrce – nic neexistuje mimo něj. Buďte v proudu, vědomě se zaměřujte na vytváření vlastní reality, poznávejte a vytvářejte nekonečné možnosti. V absolutním nulovém bodu se manifestuje vše okamžitě.
Tento Vesmír obsahuje kmitočet Bezpodmínečné Lásky – to je Inteligence Světla a struktura umožňující zkoumat vše co je dostupné v čistém průběhu bez souzení vybírání možností. Uvědomit si svůj návrat k sobě jako Zdroji strhává mnoho Závojů, probouzí uvědomění si sebe jako umělce se schopností vytvářet něco z ničeho. Tento upgread systému uvnitř vás znamená opustit lineární zvyky a přesvědčení „ nejsem dost silný, to je výsadou Svatých“. Kolik Světla a Lásky jste schopní integrovat, abyste viděli svou pravou Podstatu?
Po harmonické konvergenci 1987 přichází na Zemi duše bez karmickcých konsekvencí – byla rozpuštěna karmická mříž. 11.11.2011 byl pro Světelný kmen, Light Workers, mnoho domorodých Šamanů a dalších velkou oslavou – VYHRÁLI JSME – vchod do vyšších dimenzí byl otevřen a to znamená návrat SVOBODY pro lidstvo a Matku Zemi.
Moje cesta na úrovni Wayshower v nízké hustotě byla někdy zatraceně směšná, deprimující, s nákupy mnoha kapesníků. Od 12.12.2012 jsou 5D Strážci na svých značkách, mnozí pracovali pro kolektivní Vědomí roky před touto Bránou. Každý na daném místě planety s uplatněním zkušeností, potenciálu. Většinou všichni mimo rodinu, přátelé, rodné město. Máme za sebou 699 -798 vtělení pro získání zkušeností, příprav, skupinové práce v různých 3D realitách, výzvy a učení, jak proškolit nižší aspekty sebe sama s návratem zpět do Jednoty a vyšších dimenzí, bez stínu kolektivní důležitosti, to by vytvářelo další oddělenost. Každý jsme Zdrojem pracujícím samostatně, přitom v Božské Jednotě. Každý z vás může být Vrátným pětidimenzionální Brány, proč tomu tak není?
Pojďme převzít zpět zodpovědnost a zbavit se přesvědčení získaných v nízké hustotě, která zažívá velké poruchy. Stínové vzorce slouží pro rozeznávání pravdy srdce. Používejte dobře své rozlišovací schopnosti pro vybírání informací, lidí; mějte otevřenou mysl při rozpoznávání a pro nové věci. Pomůže vám to chopit se své vlastní síly. Klíčová je vlastní autenticita.
Svět, který budujeme odráží mnohem více milosti, harmonie a Lásky naší pozemské Rodiny. Není to radostná zpráva? Jsou zde miliony Light Workers s různým souborem misí, ale stejným cílem. Celé je to magické a dojemné. Je pro mě pocta pracovat ve službách příchodu krystalického Vědomí, mám radost se slzami v očích a pocity jsou nepopsatelné.
Jste Božský člověk a občan tohoto Vesmíru na cestě k vyšším vibracím. Jste Zdroj, který přemýšlí sám za sebe. Naší novou existenci rozvíjí Láska. Otevřete své srdce pro všechny. Miluji vás.
V Lásce, Světle a Službě
Lenka
Copyright © Tyto informace lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

 

sdílet: 

Mohlo by vás zajímat

holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico