Božské ženství.

datum 3. 7. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Milí přátelé, tento článek je věnován všem ženám k oslavě ženské plodnosti a lásky. Pokud jsi muž a budeš číst tento článek pro propojení a spojení se do ženské síly, tvořivosti, inspirace, lásky a péče, nechť je Ti k užitku a vede Tě na Tvé cestě poznání v propojení se do tvé božské matky, inspirace k rovnováze a přijetí v Tvém srdci všech žen v tvé rodové linii.

Ženská síla je energie uvnitř nás žen i mužů a tato síla se prostřednictvím vzestupu stává čím dál více svobodnější, zářivější a plnější silou božské tvořivosti, podstaty a rovnosti. Přijímáním této průzračné energie matky země i nebe uvnitř našeho srdce nás spojuje k naplnění a rozkvětu našeho krásného pozemského ráje.

Propojujeme se v duchu modliteb, které jsou k nebi vysílány v ženských kruzích z úst našich sester, které s touto silou ve vědomém propojení pracují a léčí tak své ženství v přijetí svého nadpozemského úkolu a tím je posílení ženské energie v rodových liniích, kruzích do moudrosti a sofistikovanosti.

Být v božské síle tvůrce ducha a v jeho světle přinášet lásku na planetu zemi prostřednictvím slov a modliteb, která jsou propojena v ženských srdcích probuzených žen je jeden z největších darů lásky.

Posvátná tvořivost božské síly probouzí i muže k akci s poselstvím slunečního krále, syna, ducha svatého, požehnaného může, který se probouzí na cestě lásky v jeho rodě jako posel Adamova muže a osvobozuje tuto zem k proměně do síly, lásky a rovnováhy v bdělosti a napojení pro oslavu v jeho srdci k poznání opravdovosti svojí duše a k poctě jeho ženy, matky, dárkyně života a boha v jeho srdci.

A tak se rok s rokem schází a čas s časem tvoří nové otevřené srdce spojeného království mužské a ženské podstaty k dorovnání, vzestupu a nové lásce těchto dvou světů.

V propojení paměti života na planetě zemi a k možnosti žít tak, jak nový duch udává směr a vede nás na naší cestě. Nová země je v rozpuku, rozběhu a síle světelné frekvence, která nabírá na intenzitě a posunu. Nová láska, nová zem a modlitba k božskému ženství z úst krásných dcer, sester, matek, vyzrálých moudrých žen ve spojení a v síle jednoty probuzení ženství, očištění rodových linií a přijetí nového světa v úctě k matce k sobě a životu ženy.

Afirmace a modlitba: Jsem žena, jsem krása, jsem božské načasování. Jsem v živé podstatě a v pravdě otevírám svoji pravou božskou tvořivou sílu, kterou měním a oživuji svoje sestry, které žily v zapomnění. Láska je tanec v našich srdcích, které jsou naším domovem a přístavem v zakotvení a spojení všech žen planety bez rozdílu věku, tváře, pleti, národnosti, kultury a vyznání. A tak síla spojení propojuje všechny ženy tohoto světa do krásné hudby v jejich srdci v podobě sounáležitosti, světového míru, lásky a světla k probuzení mužů a převzetí této moudrosti a síly do jejich vesmírného tvořivého světa.

Tímto uvědoměním a otevřením každý z nás v sobě nese kousek světla vesmírné pochodně světelného rozbřesku, který se přibližuje každým dnem, novým nápadem, novou myšlenkou s požehnáním toho jediného a společného záměru a  tím je nejvyšší dobro na planetě zemi pro všechny živé bytosti.

Připojuji se k tomuto požehnání v síle a lásce nové etapy letního období v
posílení a důvěře našeho společného srdce.

S vděčností k našemu spojení v channelingu.
S láskou a v tichu.

Vivien

Pro Tvůj osobní channeling napiš na: [email protected]

Zdroj: www.tantra-vivien.cz/zajímavosti

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico