BLÍZKOST DUŠE

datum 3. 10. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Za poslední týdny ke mně bylo přesměrováno mnoho mužů a žen, kteří touží prožívat spřízněnost a blízkost v partnerství, ale stále dokola narážejí na takové muže či ženy, které je zraňují a zneužívají jejich důvěry. JAK Z TAKOVÉHO BLUDNÉHO KRUHU VEN?

Návodů můžete dostat mnoho, ale dokud ve vás stále vibruje role oběti, kterou můžete stále vyživovat vším, co jste dosud prožili na poli vztahů, minulost se stále bude opakovat.Jak důvěrně znáte sami sebe?Jak upřímní jste sami k sobě?Jak hluboce prožíváte lásku k lidství?Jak důvěrně a hluboce znáte všechny vaše potřeby?Jak hodně znáte svoji hodnotu a důstojnost, kterou nezaprodáte za nic na světě?Jak pevně se o sebe dokážete finančně postarat?

Co pro vás znamená ctít vaše životní hodnoty za jakýchkoliv okolností i za okolnosti jakékoliv ztráty? ….. a mnoho dalších otázek, které vás vždy dovedou k prožívání pravdy vašeho srdce, vaší duše …POUZE TEN, KDO CÍTÍ A VNÍMÁ SVOU VLASTNÍ DUŠI, MŮŽE PROŽÍVAT BLÍZKOST TAKOVÉ DUŠE, KDE VŠE JE ZALOŽENO NA VZÁJEMNÉ, BLÍZKÉ DŮVĚŘE. Spirála v partnerství vždy vede skrze uvědomění si, na základě kterých sebedestruktivních a omezujících přesvědčení jsem se dosud přibližoval/a k druhé lidské bytosti.

Je-li to fyzická přitažlivost, budu i já skrze tuto pomíjivou rovinu vnímán, vnímána těmi, kdo mně dávají pozornost. Většinou jsou to rodová přesvědčení předávána z generace na generaci, proč vůbec vznikají nové vztahy, proč se vůbec přibližovat k druhým lidem a navazovat kontakty a udržovat je.

Sama jsem si prošla takovou spirálou, která byla očistcem všech rodových přesvědčení a zároveň očistcem mých dětských ideálů. Ke dnešnímu dni mohu říci, že PROŽÍVÁM PRAVDU MÉHO SRDCE ZALOŽENOU NA HLUBOKÉ DŮVĚŘE, ÚCTĚ SAMA K SOBĚ A TÍM I BLÍZKOST A LÁSKU TAKOVÉHO MUŽE, KTERÉHO VNÍMÁM JAKO DOMOV MÉHO KMENE. A proto i věřím, že tu nejhlubší a opravdovou blízkost v partnerství můžeme prožívat hlavně s bytostmi, které jsou naší kmenovou rodinou duše.

S láskou……..Edita

Zdroj: https://www.facebook.com/planeta.armonia.3

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico