Blaženost je ve vzduchu

views 732 datum 5. 9. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Blaženost je ve vzduchu. Můžete ji zaslechnout jako jemné šeptání ve větru. Andělé Nové Země, roztáhněte svá éterická křídla a vzlétněte do spirálovitého víru portálu Nanebevzetí, který vás v této blaženosti vyzvedne do nejsvětější svatyně. Posvátný chrám uvnitř i všude kolem. Bůh je klidné a bílé magnetické světlo ve středu všeho co existuje. Já Jsem Přítomnost je pohyb v klidu, zvuk v tichu. Toto je paradox srdeční sútry, prázdnota je forma a forma je prázdnota. Jsou vnitřně propojeni, protože jeden nemůže existovat bez druhého. Já nemůže existovat bez Ty, stáváme se navzájem zrcadly. Neboť oko se do sebe nemůže podívat jinak, než pouze odrazem svojí vlastní projekce.

ZDROJ: Paul White Gold
Sdíleno v energiích posvátného manželství, alchymického sjednocení protikladů a rozpouštění vědomí duality na Zemi,
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021