Po ukotvení nových energií portálem BÍLÉHO ÉTERU vás vedeme k propojování nových manifestací blahobytu na planetě Zemi. Jak byl blahobyt dosud vnímán a tudíž i oddělen od života většiny lidí na této planetě, je zcela u konce.

Blahobyt v novém světě je úroveň bytí ve vzájemném propojení duše a těla v jednotu.

Blahobyt znamená být v jednotě se svým posláním duše a zároveň žít v plynulém proudu přijímání a dávání beze strachu ze zítřka a bez obav a tíhy energií minulosti.

V novém světě jste vedeni stát se blahobytem jeden pro druhého a navzájem se podporovat ve svých schopnostech, talentech a dalších darech duše, tak aby neustálé tvoření náš všech bylo prospěchem pro jednotný celek.

Všechny produkty a služby, které nepodporují život a láskyplné prožívání života budou postupně odpadávat od procesu konzumu a užívání a napovrch budou stále více v krátkém období vyplouvat pravdy o jejich kvalitě a záměrech. Tudíž sám zákon je bude muset trestat.

Jste malou zemí právě proto, abyste dokázali svými propojeními se svým kosmickým domovem, že jde nastolit změnu v každé části planety energetickým pročištěním akášických filtrů, které propojují minulost s přítomností a vytvářejí tak aktivní energetické pole, skrze které přijímáte do vašich životů prozářenou budoucnost.

Česká republika společně se Slovenskem, které jsou znovu energeticky propojeny, mají být již brzy příkladem pro všechny státy světa, jak láskyplnou cestou lze změnit systém, který přestal fungovat, na blahobyt pro všechny lidské bytosti, které jsou součástí tohoto území.

To, co vás vedeme ukotvovat na jednotlivých setkáních, je nové nastavení srdeční energie na planetě zemi a o to vice budou lidé propojováni se svými srdečními centry tak, aby byli vedeni být součástí ŽIVOTA V SRDCI.

AKÁŠICKÉ AFIRMACE PŘIJATY:

JÁ JSEM ŽIVOT V SRDCI
JÁ JSEM ŽIVOT V LÁSCE A HARMONII SÁM (SAMA) SE SEBOU

Akášováno: Editou Santiago

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png