Bio z Hostěrádek - příběh průkopníka ekologického zemědělství

datum 4. 11. 2021
Zdroj: tisková zpráva; Velké Hostěrádky - VH AGROTON

Martin Hutař je průkopníkem ekologického zemědělství v České republice. Přesto, že byl se zemědělci v denním kontaktu, tak mu jako agronomovi přeškolenému na mlynáře chyběl reálný kontakt s půdou, a chtěl si hlavně ověřit, že informace, které posílá dál, jsou opodstatněné. Proto poprvé navštívil Velké Hostěrádky na jaře 2007. Tehdy se zájmem koupit středně velkou farmu. „Představa farmy na rovinách Jižní Moravy, kde vše roste mávnutím proutku, se změnila během okamžiku. Když jsme se blížili k Hostěrádkám, krajina se podezřele začala vlnit. Kopce mnohdy svažitější než v Jeseníkách. Přesto mě to neodradilo a koupil jsem ji. Společně se svým týmem jsme ji pojmenovali VH Agroton a letos přejmenovali na EKOFARMA PROBIO s.r.o. Velké Hostěrádky,“ říká Martin Hutař.

Zdroj: Tisková zpráva; Martin Hutař

Během dvou let přešli na ekologické zemědělství. Hospodaření v úplně jiných podmínkách, než bylo podhůří Kralického Sněžníku, bez kontinuity, potřebných zkušeností a znalostí, nebylo jednoduché. Kraj mezi Ždánickým lesem, Kyjovem, Hodonínem až po Pálavu se díky kopcům potýká s velkou svažitostí. Jsou to tisíce hektarů s podobným reliéfem. To znamená vodní eroze, větrná eroze, přívalové srážky, delší období sucha s vysokými teplotami. Na ekofarmě pěstují na 365 ha orné půdy bioprodukty, které zpracovává mateřská firma PROBIO s.r.o. ve svých mlýnech (pohanka, špalda, oves nahý, pšenice potravinářská, čirok) nebo jako biosivo (inkarnát, hrách, peluška) a také další plodiny, které mají vliv na úrodnost půdy a ochranu před erozí (vojtěška, luskoobilní směsky a další meziplodiny). Zkouší různé technologické postupy pěstování, jak šetřit vláhou, jak eliminovat erozi.

To je také dovedlo ke vstupu do programu Ministerstva zemědělství - Demofarmy. Již čtvrtým rokem pořádají dny otevřených dveří a farmáři si předávají zkušenosti s hospodařením v ekologickém zemědělství. Také firma Sonnentor si pronajala kousek pole, a propaguje pěstování bylinek na českých polích.

Vlastně jednou z původních myšlenek kamarádů pana Hutaře, kteří intenzivně působili v Ekologickém zemědělství, bylo zajistit následovníky, kteří by pokračovali v rozvoji Ekologického zemědělstí. Skvělé je, že se to daří. Navázala se třeba úzká spolupráce s Farmářskou školou www.farmaskaskola.cz, která na farmě uspořádala několik kurzů. Odbornou mezeru zaplnila nedávno vzniklá poradenská firma Czech organics s.r.o., která v krátké době rozběhla mnoho zajímavých aktivit. Jednou z nich je účast v mezinárodním projektu. V červnu 2021 byl založen první BIO region v České republice v rámci evropského projektu FrameWork. V prvotní fázi projektu se zapojili ekologičtí zemědělci obhospodařující plochu přes dva tisíce hektarů orné půdy, travních porostů, vinic a zahradnictví. V přilehlých katastrech velkých Hostěrádek. Na kastru Velkých Hostěrádek hospodaří 8 zemědělských subjektů. Z toho 7 v režimu EZ . První a prioritní oblastí spolupráce těchto zemědělců je ochrana a podpora ptačích populací.

A to je začátek, protože tento deal skýtá mnoho dalších možností spolupráce i v každodenní praxi. Poradenství, sdílení zkušeností, společný nákup osiv, prodej produkce, rozvoj družstevní spolupráce, skladování a posklizňová úprava produktů. Skvělé je, že se všichni zapojili a výsledky jsou zřejmé.

Přesvědčení a pádné argumenty o EZ (ekologickém zemědělství) Martina Hutaře jsou natolik trefné v doprovodu demonstračních akcí, ekonomických stimulů ve formě dotací, nízké efektivitě používání průmyslových hnojiv a pesticidů v obtížných podmínkách, že farmáři v katastru i okolí Velkých Hostěrádek v Jihomoravském kraji postupně změnili zemědělskou činnost z konvence na ekologickou formu. „Těší mě, že farmáři se vydávají cestou ekologie, což je pro mě celoživotní cesta a vlastní vnitřní filosofie. A díky nadčasové politice EU ten správný směr,“ dodává Martin Hutař.

Martin Hutař jde stále dále. Nejen, že s kamarády v roce 2014 založil neziskovku Veselou biofarmu, díky níž zachránil chátrající 5 ha areál bývalého družstva a kde se nyní tyčí mnoho stromů a vinohrad, a hlavně se tam konají různé projekty na vzdělávaní a propagaci Ekologického zemědělství. Velký zlom nastal, když před dvěma lety přišel mladý manželský pár se zájmem v areálu založit sociální podnik a také se tak stalo. Vznikl Jasan s.r.o., který zaměstnává několik osob se zdravotním handicapem a zúrodňují každý kousek na farmě a pěstují biozeleninu a bioovoce. „Pochmurný brownfield se stal farmou, která je živá, pestrá, plná krásné přírody a výrobních plodin. Navíc v nově otevřené výrobně se produkují biodžemy, pesta, sirupy, které lze koupit na místě,“ dodává Martin Hutař.

První Bio region v České republice není poslední, ba naopak. Jen tak dál. Toto je směr k lepšímu životu.

Velké Hostěrádky - VH AGROTON

Zdroj: Tisková zpráva

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico