Zdroj: Pixabay.com

Je zde stále mnoho bytostí, které prožívají útrpnou tíhu skrze MATEŘSKÝ ASPEKT. Nejsou to pouze ženy, mohou to být i muži, kteří aktuálně skrze svůj vědomý či nevědomý ženský princip prožívají hluboce tíhu, těžkost, především v srdeční oblasti, ale i skrze jiné části svého fyzického těla.

PLANETA ZEMĚ NÁM VŽDY BYLA BEZPODMÍNEČNOU MATEŘSKOU NÁRUČÍ ZA JAKÝCHKOLIV OKOLNOSTÍ A V JAKÝCHKOLIV DOBÁCH.

V pokřiveném paradigmatu však stále mnoho lidí žije, když tíhu a těžkost v každodennosti prožívá. Po dlouhé generace se MATEŘSKÝ ASPEKT OČIŠŤUJE OD TÍHY MINULOSTI ve všech jeho projevech.

Matka ZE~MĚ ozve se vždy, když jejím dětem nejhůře je a nabídne jim svou náruč BEZPODMÍNEČNĚ. Avšak ona tíha po staletí, napříč časoprostorem brání mnohým, aby lehkost bytí, lehkost prožívání, lehkost v hmotném bezpečí proměnilo se do lidského sebenaplnění.

Vy všichni, co cítíte VŠE ZEMSKÉ jako tíhu a těžkost bytí, POŽÁDEJTE O VIBRAČNÍ ENERGETICKÝ PŘEPIS, ať rozvibruje se vše do lehkosti a jednoduchosti vašeho každodenního života:

Z ÚROVNĚ MOJÍ DUŠE, Z MÉHO BYTÍ, Z MÉHO MULTIDIMEZIONÁLNÍHO JÁ, ZE VŠECH MÝCH JEMNĚHMOTNÝCH TĚL, ZE VŠECH MÝCH VLÁKEN DNA, Z MOJÍ BUNĚČNÉ PAMĚTI FYZICKÉHO TĚLA UVOLŇUJI A PROPOUŠTÍM VEŠKEROU TÍHU PODMÍNEČNOSTI MATEŘSKÉHO ASPEKTU PO CELÉ ČASOPROSTOROVÉ OSE DO MOMENTU TADY A TEĎ A TÍM SKRZE BOŽÍ MILOST A SKRZE BOŽÍ POŽEHNÁNÍ SI BERU ZPĚT SVÉ BOŽSKÉ PRÁVO NA BEZPODMÍNEČNOU LÁSKU MATEŘSKÉHO ASPEKTU V ÚPLNOSTI, VE VŠECH PROJEVECH.

OD-POUŠTÍM (SI) ZE VŠECH MÝCH VRSTEV MÉHO MULTIDIMENZIONÁLNÍHO JÁ VŠECHNY REALITY, KTERÉ BYLY PODMÍNEČNOSTÍ MATEŘSKÉHO ASPEKTU NAPŘÍČ ČASOPROSTOREM DO MOMENTU TADY A TEĎ A NAROVNÁVÁM ZCELA ESENCIÁLNÍ GEOMETRII MÉHO BYTÍ DO BEZPODMÍNEČNOSTI A DO ÚPLNOSTI.
BEZPODMÍNEČNÁ MATEŘSKÁ NÁRUČ MATKY ZEMĚ OTEVÍRÁ ESENCIÁLNÍ HOJNOST VŠEM, KTEŘÍ CTÍ A RESPEKTUJÍ JEJÍ SÍLU, JEJÍ PŘIROZENOST A JEJÍ PŘIROZENÉ CYKLY.
♥ BEZPODMÍNEČNÁ NÁRUČ MATKY ZEMĚ OTEVÍRÁ NYNÍ SVÉ POKLADY TAM, KDE VYVĚRÁ PRAMEN JEDNODUCHOSTI A LEHKOST BYTÍ.

JEDNODUCHOST A LEHKOST BYTÍ V MÉM ŽIVOTĚ JE PRIORITOU PRO VŠE, CO SE ODEHRÁVÁ V MÉM ŽIVOTĚ.

V následujících dnech, týdnech i měsících můžete být často voláni a přesměrováváni do míst, kde čekají na vás POKLADY MATKY ZEMĚ v takových formách, které jste dosud ještě nemuseli VIDĚT A VNÍMAT.

Matka ZEMĚ promlouvá ke všem, co naslouchat jí chtějí, co naslouchat jí umí, co naslouchat jí jsou otevřeni. POŽÁDEJTE MATKU ZEMI, AŤ ZAVOLÁ VÁS PŘESNĚ TAM , KDE SPOČINOUT MŮŽETE V PŘECHODU DO NOVÉ REALITY ZEMĚ.

TEN, KDO JI CTÍ, CÍTÍ A NASLOUCHÁ, HŘEJIVOU NÁRUČÍ OBEJMUT BUDE V MOMENTECH NEJVYŠŠÍHO CHAOSU.

V naslouchání…………….Edita Lemiana

Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě