Autonomní bydlení - sen (nejen) každého milovníka přírody

datum 7. 2. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Slyšeli jste už o tzv. autonomním bydlení? Naprostá nezávislost na okolním moderním světě. Dokážete si představit takový “dům bez účtů”, který nepotřebuje propojení s elektrickými, plynovými nebo vodovodními systémy? A proč takové domy vůbec stavět, není to příliš komplikované?

Co je to autonomní bydlení?

Ale jak si vlastně takové autonomní bydlení konkrétně představit? Na první pohled takový dům možná ani nerozeznáte od klasického, nicméně opak je pravdou. Autonomní dům se spoléhá zcela sám na sebe. Nemusí být připojen k žádné elektrické ani vodovodní síti, na vše si vystačí sám, proto se mu říká také “dům bez účtů”. Spoléhá pouze ná náhodné teplo, proto musí být velice dobře izolovaný. Tento dům čerpá především z přírodních zdrojů, jako je dešťová voda, sluneční záření a dokonce zastánci tohoto bydlení využívají i vlastní lidský odpad.

Ale proč?

Hlavní důvod je ten, že tyto domy snižují nežádoucí dopady na životní prostředí, nižší náklady na vlastnictví a vyšší bezpečnost. Lidé žijící v těchto domech by se takřka nedotkla civilní katastrofa či vojenský útok.

Jak to funguje?

Určitě vás napadá spousta otázek, např. “To žijí bez veškeré elektrotechniky, když dům není napojen na síť?” nebo “Co když je období sucha, kde vezmou vodu?”.

Takových otázek vás může napadnout mnoho, proto se vám pokusíme vysvětlit, jak tyto základní věci fungují.

Elektřina

Není nutně pravidlem, že autonomní dům na elektrickou síť není vůbec napojen. Napojen být může, ale nevyužívá služeb k čerpání, spíše naopak k odvodu přebytečné nespotřebované energie.

Prvoradá nezávislost

Cílem není únik z běžný reality a návrat do minulosti - cílem je autonomní nezávislé bydlení, které dokáže poskytnout veškerý moderný komfort.

V první řadě je potřeba spotřebu elektřiny snížit - ale jak? Samozřejmě vás napadnou LED žárovky nebo kvalitní a certifikované výrobky jako ledničky s nízkou spotřebou energie - to je správné, ale bohužel to nestačí. Aby byl dům na dodávce elektřiny zcela nezávislý, je potřeba najít vlastní zdroj.

V dnešní době už není neobvyklé potkat dům s vlastním elektrickým zdrojem, k tomu slouží solární panely, které jsou dnes v podstatě běžné. Přestože pořízení takové vymoženosti není nejlevnější, jeho finanční návratnost je velká a investice se určitě vyplatí. Nicméně je potřeba mít dostatek těchto panelů, protože jeden na zajištění celé domácnosti nestačí. Nejefektivnější jsou tzv. solární střechy. V oblastech, kde slunečního světla bývá po málu, lidé využívají i větrné generátory, které doplní nedostatek energie během “temnějších” dnů.

V některých zvláštních případech se dá využít i malých vodních systémů.

Tyto zdroje však většinou vyrobí větší množství energie, než jste schopni spotřebovat, proto je připojení na síť dobrou volbou a můžete tak s pomocí elektrických transformátorů nespotřebovanou energii “prodávat” dodavatelům. Energie se dá také uložit v bateriích, ty se ale musí často měnit. Případně lze si zabezpečit kvalitní vířivku, která má malou spotřebu a v případě nadbytku vyrobené elektřiny lze pustit přebytečnou energii na ohrev vířivky.

Voda

V tomto systému najdeme hned několik metod pro sběh a konzervaci vody.

Systém šedé vody funguje tak, že využívá odpadní vodu z mycích systémů (sprcha, dřez,..) na proplachování toalet nebo pro zalévání trávníku či zahrady. Dochází tak ke snížení spotřeby někdy až o polovinu. Nicméně je potřeba mít vlastní jímku, tlakové čerpadlo a provést sekundární instalaci. Můžete se setkat i s bezvodnými pisoáry či kompostováním toalety.

Studna je asi nejběžnějším řešením pro alespoň nějakou nezávislost. Je však důležité mít vodu otestovanou, zda je zdravotně nezávadná a provádět tyto kontroly pravidelně. Někdo používá vodu ze studny pouze do toalet a jako mycí vodu.

Sběr dešťové vody zde také najde své místo. Je samozřejmě vázaný na počasí a kapacitu sběrných nádob. Je ovšem potřeba udržovat sběrné zařízení čisté a dbát na kontrolu vody. Pokud má být voda i pitná, přidávají se zde minerální doplňky.

Solární destilační přístroje vyrábí pitnou vodu z příkopové vody nebo vody z cisterny.

Reverzní osmóza je nejnovější technologie, která vytváří neomezené množství čisté vody ze znečištěné vody, nebo vody z oceánu a dokonce i z vlhkého vzduchu.

Barely s vodou - v nejhorším případě je tu možnost nakupovat si barely s vodou na týdny dopředu.

Odpad

Jak již bylo řečeno, tyto domy využívají i vlastní lidský odpad.

Kompostovací toalety využívají obyčejné bakterie k rozložení lidských výkalů na hygienický kompost, který se dá dále zužitkovat a to bez zápachu.

Elektrické spalovací toalety fungují tak, že mění výkaly na popel. Je potřeba větrací otvor ve zdi, jinak jsou zcela chladné na dotek.

Septik slouží jako čištění odpadních vod. Kal se usazuje na dně a musí být pravidelně čerpán vakuovým vozíkem.

Topení

Tyto autonomní domy jsou navrženy “naruby”. Obyvatelná část bývá nahoře a ložnice ve spodních patrech. Je to z toho důvodu, že se snaží využít stoupání tepla. Jelikož teplo se využívá zcela nárazově, například z vaření, ze spotřebičů nebo lidské teplo, je potřeba, aby byl dům velice dobře zaizolovaný.

Tyto domy také využívají pasivní solární vytápění, které zvládne dům vyhřát a potřebují jen solární kolektory.

Dále se využívá ukrývání Země a větrolamy nebo kombinovaný cyklus s kombinovanou výrobou tepla. A není výjimkou, že součásti autonomních domů jsou kamna na dřevo.

Není potřeba mít zcela autonomní dům, ale je patrné, že pomoc matičce Zemi a ještě ušetřit zvládneme všichni a zcela obyčejným způsobem. Ať už se rozhodnete vyhloubit studnu nebo si pořídit solární panel, obě možnosti vytváří cestu k lepší budoucnosti.

Autorka: Klára Kohoutová

 Zdroj: www.poctiveseo.sk

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico