Astrální dimenze & zákon příčiny a následku

views 3 811 datum 6. 2. 2020

Vážení Milovaní, dnes se ponoříme ještě více do hloubky Vzestupu. Zažíváme velmi dualistické úrovně, a proto chci mnohem hlouběji otevřít další pravdy. Dnes o astrální dimenzi čili 4. dimenzi a její více vrstvách. Vzhledem k tomu, že je odhalováno velmi mnoho, také dnešní téma astrální roviny je v současné době na místě, protože mnozí se ztrácí v astrálních vrstvách iluzí, vytvářejíc spokojenost s opilou blažeností.

Když je duchovní duše zraněna, může ztratit vyšší smyslové vnímání a odmítat hmotnou realitu, nebo se s ní vypořádat. Lidé jsou buď plně ve hmotě a odmítají rozhovory o Bohu, nebo jsou duchovní a odmítají žít život v hojnosti. Během Vzestupu se tyto energie vyrovnávají.

Mnozí se vyhýbají zodpovědnosti za své tělo a v těle tak vytváří separační stěny. Tato stěna brání cítit a vnímat hluboce v těle. Tito lidé prožívají pouze povrchové instinktivní emoce, kdy jednu z těchto povrchových emocí zaměňují za Lásku. Tato iluzorní blaženost má návykové reakce. Člověk však musí přistupovat k pravdě a schopnosti vidět skutečnou realitu. Jestliže se někdo odmítá vypořádat se strachem a bolestí, má zablokovanou schopnost vidět pravdu.

Mnoho z materiálů New Age zde podporuje děsivé poškozování lidí, tím, co zde prezentují jako Vzestup. Poškozují je a emocionálně s nimi manipulují. V některých skupinách New Age existuje bludná psychóza, která podporuje špatné chování, kde není posilováno správné. Lidé v těchto skupinách odmítají růst směrem k etickému chování. Vzít zodpovědnost za svůj život a vyvíjet skutečnou duchovní zralost. Být pravdivý, přímý a upřímný je cesta po životní spirále. Vidím mnoho lidí, kteří mají klamné představy a domnívají se, že tyto klamy jsou pravda, protože nedokážou určit, která realita je pravda. Jedním z nejpřitažlivějších způsobů manipulace negativní mimozemské agendy je astrální blaženost, kdy se mnozí setkávají, aby dostali svůj fet falešné Lásky.

Lidé uctívající astrální blaženost mají prázdné oči, působí jako zmatení. Užívají jakékoliv drogy pro dosažení euforie. Na skype sezeních vždy procházíme životní styl. Dokonce jsem se setkala několikrát s názorem, že cigarety v procesu Vzestupu nijak nevadí. Tito lidé bohužel nejsou spojeni se svým tělem. Mají předpokládané duchovní představy o druhých. Bez těla v těle jsou náchylní ke klamům a podvodům. Nedokážou rozlišovat lidské energie. Jejich srdce je odpojeno od těla. Mají otevřené hranice, takže žijí v astrální dimenzi pokryti parazity. Říkají, že všichni jsme Jeden, a tak si mohou vzít cokoliv, i to, co není jejich. Mají bohémskou povahu. Postrádají disciplínu nebo samostatnou odpovědnost. Zaměřují se na drogový stav Vědomí, nemají ani ponětí o ovládání mysli a existenci temných implantátů. Vždycky se chovají ze strachu. Mají kyselý pot, dysbiózu, nezdravý mikrobiom (zanešená střeva v důsledku denaturované stravy). Zneužívají sexuální energii v astrální blaženosti. Tyto stavy vytváří New Age. Lidé, kteří odmítají vyrůst a dostat se z těchto nižších stavů, nedokážou čistit ego a postrádají vyšší stupně duchovní integrace.

Božská blažená Láska je zcela jiná frekvenční úroveň.

Lidé, kteří mají zablokovaný přístup ke Zdrojovému Světlu onemocní nebo jsou nemocní a jejich DNA se rychle zhoršuje. Proto nyní identifikujeme a znovu napojujeme poškozené a oddělené části, aby bylo dosaženo rovnováhy a bylo tak umožněno znovu spojení s multidimenzionálním Já. Dosažení sjednocení různých částí s multidimenzionálním Já se nazývá integrace polarity.

Prostřednictvím procesu alchymie integrace polarity v těle vyzařuje pozitivní a negativní náboj jako sjednocené neutrální energetické pole. Toto nulové pole je nepolarizované a umožňuje přístup k vnitřní rovnováze, zdraví a dobrým životním podmínkám. Je klíčem k Vědomí Jednoty čili ztělesnění inteligence Krista. Tak se staví krystalická forma těla, a tak je umožněno procházet procesem do stále menší hustoty těla pomocí slunce a přesunout se do jiného stavu v těle. Proto pobyt na slunci je důležitý, aby se mohla měnit atomární struktura těla z uhlíku na křemík. Čím více hustější energie těla, tím méně mají lidí rádi slunce.

Fyzické tělo je projevem vnitřní duchovní energetické životní síly. Vše, co se projevuje v životním proudu navenek, má plán uvnitř těla. Proto má velký smysl obnovovat rovnováhu těla tak, aby se zrovnovážily funkce v celém tělesném systému. Proto slezina a játra musí být očištěny, aby mohly přejít na nové funkce ve vyšších dimenzích. Slezina a játra jsou filtry, které zlepšují a očišťují krev a krevní plazmu. Proto tak pracujeme na omlazení těla.

Ti, z nás, kteří jsou schopní přijímat a přenášet vysoké plazmatické vlny do těla, umožňují snižovat tyto vysoké frekvence a tak aklimatizovat planetu, aniž by byl těmito vysokými frekvencemi poškozen zemský povrch. Vracíme na Zemi galaktické dědictví, které v sobě neseme. Existuje určitá konstanta, vyšší systém vedení, který dohlíží na náš pobyt na Zemi, aby skutečná potřeba byla spojena s duchovním účelem skupiny v souladu se zákonem příčiny a následku. Vidím to v každodenním životě, jak lidé svými myšlenkami, emocemi a chováním, uvádí do procesu pohyb - cyklus energie, který je nakonec vrátí zpět k zákonu příčiny a následku k dokončení tohoto obvodu.

V posunu nové časové osy jsou lidé, kteří se živí nízkými mentálními konstrukcemi, svědky rychlých dopadů tohoto zákona. Zatímco lidé, kteří mají snahu se probudit, jsou milující, pravdiví a laskaví, sklízí pozitivní energetické odměny mnohem rychleji. Existuje mnoho dimenzionálních rovin, kde nic neunikne zákonu příčiny a následku, protože na konci cyklu života se spočítá všechno. Lidé, kteří nejsou probuzení, si tento zákon v běžném životě vůbec neuvědomují, a proto je důležité v procesu Vzestupu tento zákon mít na paměti, aby se mohlo rozšiřovat Vědomí. Zjistíte, že budete muset odpovídat za všechno a dostávat zpět energii, kterou jste vyslali.

Je důležité povznést se nad negativní a masové myšlení a rozhodnout se, jak tvořit svůj život, aby následky odpovídaly chtěným situacím. Proto je důležité uvědomit si systém hodnot. Všichni jsme dostali svobodu myšlení a rozhodnutí zažívat spokojenost nebo klam. Nedostatek této znalosti, když jsou lidé zapleteni do zákona příčiny a následku, způsobuje anorganickou architekturu a na základě svého vlastního souhlasu tak spoluvytváří pozemskou rovinu zvanou astrální pláně. Pamatujte, že pozitivní akce přinášejí pozitivní výsledky. Každé jednání přináší výsledky.

Aby byli lidé udržování v cyklu reinkarnací, jsou učeni vinit druhé za své neštěstí. Když se člověk potýká s negativními výsledky, okamžitě obviňuje druhé. Toto myšlení vytváří mnoho osobního utrpení. Proto je důležité změnit životní podmínky, to, co v životě zažíváme. Musíme studovat svůj život.

Astrální pláně čili astrální rovina je 4. dimenze nebo také astrální rovina duše. Na planetě je mnoho velmi poškozených duší. Zelená energie, tedy energie 4. čakry, je dimenze s poškozením srdce, a proto je nejtěžší projít přes 4D do 5D.

Astrální dimenze 4D koreluje se čtvrtým energetickým centrem - 4. čakrou a její energie tedy odpovídá vlnovému spektru času a dimenze - tomuto čtyřdimenzionálnímu frekvenčnímu spektru. To znamená, že lidé žijí v pravidlech této dimenze. Proto bez integrace polarity není možné dosáhnout 5D v těle, dokud budou v auře energie výše popsané. 2. a 4. čakra jsou energetická centra nejvíce poškozena a jsou tedy spojena se srdečním centrem každé lidské bytosti.

Je zde používáno falešné bílé Světlo, vědomí falešného Krista známé jako falešné Nanebevstoupení nesprávného vedení Vzestupu. Tato škoda způsobovaná na lidských srdcích vyúsťuje v emoční zkreslení a nakumulované energii bolesti a závislostí v 2. čakře. Toto centrum je pak využíváno negativními mimozemšťany k rozdělení duše a matice srdce. Mnoho lidí zde dává příspěvky a informace, jejichž autoři jsou napojeni na tuto agendu a domnívají se, že to je správný Vzestup. Místo uzdravení a integrace polarity to však vede k sexuální bídě, kontrole sexuálních energií a podporování zkresleného sexuálního aktu. Je velmi důležité, aby ženy neměly sex během celého Vzestupu s manipulátorem, aby byla očištěna Ženská Bohyně.

Celé tělo duše je spojeno s třikrát třemi vrstvami, které spolu komunikují. Každé spektrum dimenzionální frekvence koreluje se stejným energetickým centrem čakry. O tomto téma bych se chtěla zmínit více na podzim, protože je pokročilé a určeno pro ty, kteří dosáhnou vyšších frekvencí těla, protože informace podávané předčasně přináší více zmatku než užitku, a tak jako tak, dokud nebude v těle dosaženo vyšší vlnové spektrum, dokud nebudete oddáni svému Vzestupu tak, aby došlo ke spojení těla a Ducha, pak jsou tyto informace k ničemu. Je to podobné jako chtít přeskočit střední školu a rovnou začít studovat vysokou. Vidím mnoho krásných lidí, kteří se nezaměřují dovnitř sebe, nemeditují, nerozjímají, nezaměřují se na svůj střed, nekultivují své fyzické tělo jako chrám Světla.

Astrální srdeční čakra je umístěna uprostřed hrudníku, je to zelená čakra a tím, jak se noříme do svého středu a naplňujeme srdce Láskou a svůj život láskyplnými činy, se mění její frekvence na modrou barvu - srdce Krista. Psala jsem o tom v některém z minulých článků.

U lidí, kteří jsou součástí astrální dimenze čili jejich vibrace odpovídá této frekvenci nevědomí a stínovému Já, degraduje DNA. Instinktivní nebo intuitivní tělo je odděleno od 4. srdeční čakry, kdy je srdce sloučeno s fyzickým tělem a solárním plexem. To vystavuje člověka nižším astrálním energiím a nižšímu astrálnímu cestování a odděluje a ztěžuje komunikaci nižších těl s královstvím elementálů (s přírodou), což velmi ztěžuje pocit tělesného vědomí nebo uvědomování si těla nebo komunikovat s tělem jako s přítelem. Člověk neslyší, co mu tělo říká. Hlava je od těla oddělena.

Kdo ovládá mysl, ovládá duši. Když má člověk kontrolu nad svými myšlenkami a činy, pak směruje své fyzické tělo tak, že společně s duší získává energii, je vitální a omlazuje se. Kdo neovládá svoji mysl a duši, toho ovládá astrální dimenze. Poškozená srdeční čakra blokuje skutečný srdeční účel, kterým je vyjádření duše přes srdce.

Existuje zde tedy falešný Vzestup, falešné bílé Světlo a mnoho duchovních lidí je toho součástí a stále o tom neví. Je to falešná struktura, anorganická reinkarnační struktura za účelem dalšího zotročování lidské duše a lidského Světelného těla. Pokračující proces lidské recyklace opakujících se reinkarnací. Tito lidé mají potřebu neustále kontrolovat bez schopnosti řádného přezkoumávání svého života nebo zpracovávání Vědomí. Paměť je záměrně vymazána, aby duše nemohla pokročit v duchovním Vzestupu, nebo v rozšiřování Vědomí.

Proto mnoho z nás rekonfiguruje planetární mřížku prostřednictvím těla, které se propojuje se Světelným tělem planety a současně se naše tělo posunuje a mění. Kromě toho se naše změna rozšiřuje na masu lidí, kteří tak získávají tuto Světelnou dynamiku. Tyto vlny vyzařující z našich těl se šíří a pozvedají kolektiv lidských bytostí, které se tím probouzí. Tato aktualizace mění konfiguraci čaker a Světelné tělo a tak se lidé odpojují od falešného Vzestupu.

Ještě se chci zmínit o satanismu, protože tady opravdu existuje v duchovní skupině, ale spíš to vnímám jako nevědomost a neinformovanost, než jako ortodoxní rituální energetické pole. Tato vibrační frekvence se spojuje s Reptiliány a dalšími účastníky ve spodní úrovni čtvrté dimenze. To je známo jako nejnižší astrální rovina nejnižších emocí - strach, vina, hanba, nenávist.....V nejnižší úrovni 4. astrální dimenze existují opravdoví démoni, jejichž rituály směřují k závislosti na traumatech, což člověk nemůže zastavit. Známe to jako program sexuálního utrpení, podvodného jednání, klamání, mučení, lidé kradou sexuální životní sílu. Mnoho toho je skryto pod falešnými "událostmi" a skupinami vzývající falešný Vzestup, ale vidím to spíš jako špatné rozlišování informací. Výsledkem těchto skrytých agend je roztříštěná duše odpojená od svého lidského těla. Toto odpojení těla Ducha a duše je výsledkem dysfunkcí souvisejících s psychologickými deformacemi mozku a poruchami osobnosti s chutí ovládat, ale všechno se dá uzdravit, pokud člověk chce. Pokud ano, je povinen resetovat solární plexus spojením s organickou frekvencí (přírodou) a tuto frekvenci pak ztělesňovat svým tělem. Mnoho lidí čeká na informace, ale číst informace je jen část, kterou musíte během svého dne udělat.

Hvězdné bytosti zde kultivují misi Krista, tedy přítomnost vědomí Kosmického Krista a jejich úkolem je zrehabilitovat organické časové osy pro rekultivaci časové osy pro obnovení lidské suverenity a svobody. Slovo Kristus je na planetě zkresleno, ve skutečnosti znamená toto slovo princip Vědomí Zákona Jednoho - věčný Bůh Zdroj. Vnitřní Světlo Kristus je ztělesněním Boha člověka a přímo odráží Věčnou Lásku, která je chráněna Strážci Zakladateli.

Všichni jsme povinni pochopit, že ať negativní nebo pozitivní síly se vrátí a projeví se jako energie v životě. Činy přinášejí výsledky prostřednictvím polarity - Strachu nebo Lásky.

Existuje mnoho úrovní duchovního Mistrovství a etap, které vedou k ztělesnění organického přirozeného Vědomí a tento stav je získáván pomocí duchovních ctností a duchovní etiky, což přináší výsledek Bůh-Láska-Blaženost. Jakmile bude dokončen Vzestupný cyklus, nikdo neunikne zákonu příčiny a následku.

Ještě bych chtěla zmínit krásnou knihu. Kniha Amorah Quan Jin Plejádská Světelná terapie je vzácným drahokamem v mé knihovně, protože má své místo v době transformace a přechodu. V knize jsou popsány prostředky pro dosažní celistvosti pomocí setkání s Plejádskými Světelnými energetickými lékaři a mnoho cvičení, spoustu energetických ochran sebe i domova, a především způsobů, jak více porozumět tělu v kontextu Vzestupu. Jsou v ní obsaženy účinné prostředky k dosažení osobního duchovního růstu v oblasti sebeléčení. Vzhledem k tomu, že se stáváme součástí kosmické rodiny, pak vzdělávání o Nanebevstoupení ve fyzickém těle tuto dynamiku rozšiřuje.

Jakmile se náš Duch a lidské srdce spojí, cítíme tu nejsladší Lásku, jak je to možné. Věřte, že je to možné a že to můžete prožít. Během Vzestupu se setkáváme s mnoha skutečnostmi, ale cesta do hloubky se nedá obejít. Jsem v režimu ústupu, a i když odpočívám, nikdy neodpočíváme, protože Božská nádoba slouží planetě v nepřetržité misi. Ukončování tohoto cyklu Mayského kalendáře s sebou nese mnoho zúčtování a vnitřních smrtí, abychom uvítali v dalším cyklu nové kosmické paprsky, které s sebou vždy nesou nové a s tím se otevře náš plný potenciál. Mnoho milující Lásky v další velmi hluboké kosmické vlně. Srpen bude ve znamení hluboké vnitřní rekultivace. Vypadá to jako planetární šílenství. Držet prostor v této době je náročný. Máte-li pocit, že dostáváte málo informací, obraťte svoji pozornost z vnějšího světa do vnitřního. Nejprve musíme stabilizovat sami sebe, aby tělo zářilo, než můžeme pomáhat ostatním. Buďte kreativní a buďte hraví.

V Božské Lásce, Světle a Službě

Lenka Sykorova

Zdroj: www.lenka-sykorova.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR::
107-7380440287/0100 s uvedením „Dar“ do zprávy pro příjemce.

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021