ARIOVÉ - PROCHÁZÍTE ZKOUŠKOU MÍRU A KLIDU - 21.10. 2014

datum 31. 10. 2014
Procházíte zkouškou míru a klidu sama v sobě. Pomalu začínáte chápat rozdíl mezi vně a uvnitř, i to, že jediné světlo nesete ve svém srdci, vše ostatní je odraz. Temným entitám se to samozřejmě nelíbí, protože se dotýkáte samé podstaty svého bytí. Protože se začínáte uchopovat sami sebe jako strukturované bytosti, jejíž hnacím motorem je láska. Ve chvíli, kdy si to plně uvědomíte, může se láska rozlít po celém vašem bytí a zacelit mnohé rány, které byste jinak pracně objevovali.
Pokud nevidíte světlo, uvědomte si, že tma jest cesta dovnitř. I proto se temné entity tak dobře orientují ve vašich systémech, protože vidí postranní dráhy strachu a vědí přesně, kam zacílit.Pracujte tedy se svým strachem tak, že ho uchopíte jako věc - jako předmět, o který je třeba se dobře postarat. Zabalte ho do lásky a zdrojové energie a dejte mu napít hojně z krystalické energie. Hýčkejte ho láskou jako malé dítě a tím pohladíte sami sebe. S pochopením a pohlazením strachu totiž přichází soucit a něha.
Své děti vezmete také do náruče, když je něco bolí a nehledáte hned, které místo má jaký karambol a které buňky jsou nemocné. Buďte k sobě citliví a uzdravujte svůj strach láskou.
Témata strachu a aktivity temných entit jsou totiž propojená. Strach pramení z pocitu bolesti či disharmonie v různých úrovních vašeho bytí a tam vidí temné entity mnohem lépe než vy. Znají cesty, kudy zaútočit a ohniskem bolesti se stává právě místo, jež rezonuje se strachem. Poté, co vyšlete lásku, požádejte tedy, aby byly rozpuštěny ve světle božím všechny příčiny a kanály, které k ohnisku strachu vedou.
I my, bytosti světla a lásky, vidíme vaše struktury, vrstvy, světelná těla. A pokud nás požádáte – na rozdíl od intervence temných máme svolení.  Pokud jsou kanály ve vašem bytí přístupné z minulých závazků s temnými, máte svolení i tam. Ovšem svolení srdce má váhu světla a vy do světla kráčíte. Proto nám temní musí ustoupit všude, kde by v drahách vašeho bytí došlo ke konfliktu temných a nás. Kdybyste vědomě kráčeli do tmy, bude to obráceně a ustoupit bychom museli my.
Toto je zákon Všehomíra a všechny bytosti jej musí dodržovat. Proto žádejte naši drazí, žádejte nás o pomoc, otevírejte svá srdce s vědomím, že kráčíte do světla a tyto temné záležitosti jsou jen kameny na cestě vedoucí ke světelnému zámku.

Alio a Ariové

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijala Lucka N. (www.transformace.info). Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico