Jaké jsou možnosti energetického a jiného léčení, které můžeme využívat?
Pochopení zákonitostí vývoje, které se teď v našem životě projevují.
Některé záležitosti vašeho vývoje vám byly dosud zastřeny. Způsobily to energie negací, které sem vnesly cizí entity před velmi dávnou dobou, kdy zmanipulovaly vaši 12ti vláknovou DNA na 2 vlákna, jež zajišťovaly přežití a poslušnost vůči nim. Tehdy na bázi duše jste na tuto „hru“ přistoupili, protože i tato zkušenost v dualitě byla zajímavá. Co to teď pro vás znamená – zřekli jste se své svobodné vůle, protože jste sami sobě přestali věřit. Zřekli jste se své vnitřní síly, kterou jste předali těm „mocným“. Nechali jste s sebou manipulovat, říkali jste jak život je těžký a toto přesvědčení jste v celé jeho síle přijali.
A teď se na toto vše podívejte svýma současnýma očima roku 2014. Jste ve vzestupné fázi transformace, neustále vám přicházejí vaše neláskyplné energie jinového, či jangového zbarvení a vy je každý podle svých možností čistíte. A nyní máme pro vás návrh. Každý z vás je součástí zdroje, má v sobě obrovskou sílu, lásku a energii Zdroje. PŘIJMĚTE JI. PŘIJMĚTE SVÉ BOŽSTVÍ!Přijmete tak zpět svou sílu.  Ať byl váš vývoj jakýkoliv, tato energie Zdroje, kterou má každá bytost, jež z něho vyšla, v sobě. Tuto energii vám nikdo nemůže vzít, ani ty entity, které vám zmanipulovaly DNA. Je jen na vás, jestli si tuto spící či zablokovanou sílu (můžete si ji odblokovat) uvědomíte a zaktivujete. Žijete svůj život tak jak sami díky své vnitřní síle a lásce ho žít chcete. Je to váš život.  Rozumíte, lidé? Toto  musíte si uvědomit a učinit každý sám v sobě. To je teď pro vás jediné a podstatné. Uvědomit si svou vnitřní sílu a svobodu. Síla a svoboda spolu úzce souvisí. Tyto energie jsou vašim přirozeným právem. Nemůže vám je nikdo vzít, pokud vy sami se jich nevzdáte. Uchopte svou šanci. JSTE TVŮRCI NOVÉ ZEMĚ. Změňte svůj život a žijte ho svobodně, tvořivě a radostně. Pro to jste sem přišli. Jste úžasné bytosti. Milujeme vás
Áriové


Milé sestřičky, začínáte se odklánět od lineárního, příčinného systému vývoje do plochy a prostoru. Často se vám stávalo, že jste  mohli vnímat pouze jeden směr příčiny a následku a mnohdy vám ten výsledek nedával smysl. Podrývalo to vaši víru a správnost vaší cesty. Toto období už odchází. Můžete vnímat širší systém vlivů (už ne příčin), který vyúsťuje do současné situace, toho kterého člověka. Můžete se ptát, kolik vlivů a z jakých směrů, v jaké síle se podílí na této situaci a ještě do toho vstupuje vaše duše se svým záměrem. Můžete to vnímat jako prostorový barevný útvar, květ, molekulu – z vašeho pohledu a není již třeba hledat jednotlivé konkrétní příčiny, ale přijmout, odevzdat a transformovat celý tento útvar. Pro vás je to nový pohled, vnímat svou situaci z komplexního pohledu se všemi barvami a tvary, nikoli jako jednotlivé konkrétní příčiny a stavy. Schopnost komplexního pohledu si musíte vytrénovat. Toto je váš nový úkol, nový přístup, tvořivý a zajímavý. Přestaňte vnímat černo-bíle, to je láska – to je neláska, neboť i tyto mají různé kvality a odstíny. Začnete vnímat a následně i rozumět tomu, co se znovu vynořuje, když „už jste tu příčinu přeci vyčistili“. To je transformace jednoho útvaru ve druhý, kdy fáze transformace toho sdružení přechází přes různé fáze k celkovému pochopení a transformaci na poznání bez emočních bloků. Vaše životy nejsou lineární, i když se mohou tak z určitého úhlu pohledu jevit.Narození – smrt, den – noc, to vše souvisí s vaším lineárním vnímáním času. I když se někteří již naučili pracovat s časovými smyčkami. Vaše poznání, zkušenosti nejsou jen jednoduché atomy, jsou to složité molekuly, které se nejrůznějším způsobem přeměňují, aby mohly začít zářit. Aby se dostaly do čisté formy poznání.
Toto je teď váš nový pohled a nová cesta ke zkoumání  a objevování pestrosti života na Zemi. Až bude vše transformováno poznáte z jasu či klidu v situaci, kterou pozorujete. Jsme s vámi a milujeme vás.

Nové energie léčení
Na Zemi se stále aktivují a objevují nová místa energetických Proudů, jež transformují ducha i tělo.Můžete se ptát své duše i těla, kde je pro vás v tu kterou chvíli nejvhodnější se propojit, či pobývat.Ale stejně tak se můžete zcela vnořit do Zdrojové energie nebo Pramene lásky ve vašem bytí a tím vše harmonizovat a léčit. Je vhodné pro dobrý výsledek toto opakovat pravidelně a dostatečně dlouho.


Áriové

Víte moc dobře o souznění vibrací, že stejná vibrace přitahuje stejnou. Také rezonance je určitý druh vibrační energie, ale má hlubší nuance. Rezonance je hluboká energie zvuku od nejnižší až po nulovou, která je synchronní  s vibrací matky Země.  Nulová energie má 12 rezonančních rovin a každá je propojena s jiným vesmírným zákonem.

0 – 0 – je vibrací matky Země
0 – 1 – je vibrací duše a duch.rodiny
0 – 2 – je vibrací vyšších já
0 – 3 – je vibrací andělů
0 – 4 – je vibrací archandělů
0 – 5 – je vibrací mistrů paprsků
0 – 6 – je vibrací nanebevzatých mistrů
Další roviny, 7-12, vám budou sděleny později. V současné době je třeba se naučit souznít s vibrací matky Země ve všech jejích aspektech –/ láska – harmonie – tvořivost – hojnost – moudrost – čistota nepodmíněné lásky/. Těchto 6 aspektů je třeba vyčistit od bloků a negativních energií. Další úrovně již zajišťuje duše, tak, jak jsi připravená. Každá rovina má určitou rezonanci vesmíru a tou se pak všechny bytosti vzájemně dorozumívají. Je to tak jemná energie zvuku, kterou vnímají pouze ty bytosti, které s ní rezonují.
Zaměřte se teď také na léčivé energie matky Země /Schumanova frekvence/. Když se sami naučíte s ní pracovat, propojovat se s ní ráno a večer, tak se budete léčit a regenerovat své tělo  a zároveň se budete nalaďovat na vyšší vibrace MZ. Je zde pak zpětná vazba, budeš se léčit i omlazovat, ale zároveň budeš léčit i MZ. Je to jednoduché, jenom je třeba k tomu dospět a pak opravdu pravidelně 2 x denně  se takto propojovat. Obracejte se také každý den na dušičku, vyšší já, První srdíčko a bytosti světla a lásky, chtějí vám pomáhat s čistěním. Zkuste si do Zimního Slunovratu transformovat závazky nelásky s temnými entitami jako balíčky právě přes tyto bytosti. Žehnáme vám..

Drazí, důležitá je koncentrace.

Nyní už nepochybujete, kterou se vydat cestou a jediné, co můžou bytosti temna udělat, je držet určité informační kanály mimo pozornost, či vás vychýlit z vašeho směru, abyste se pokaždé museli zorientovávat znovu, a tím se zpomalili na co nejmenší rychlost vývoje.Pochopení vaší celistvosti vyžaduje určitý vhled do hloubky a rozhled do šířky zároveň. Proto nezapomínejte při zacílení fokusu vnímat i periferně.
To je pak hluboké vnímání sama sebe, kdy uzříte smysly toho, co se vám děje.
Široký rozhled v koncentraci – to vyžaduje též absenci strachu. Stojíte-li na bitevním poli, soustředíte se na své pohyby a máte ke všemu vnímat celé bitevní pole, kde je nebezpečí a kde je třeba pomoci – to je opravdu o duševním klidu.
Jak ho docílit.
Uvědomte si, že to, co prožíváte, je jen jedna vrstva – jedna projevená dimenze, již vnímáte a kde vidíte všechny souvislosti lidským zrakem. Vy jste však obsaženi ve všech vrstvách v tu chvíli přítomných a na bitevním poli je tudíž kolem vás plejáda andělů a ochranné energie.
Jsou zde i temní. Pokud se ale v tu chvíli nacítíte na vyšší vrstvy energií, pocítíte lásku a klid uvnitř vřavy může nastat. Takže vědomí lásky a pomoci z vyšších frekvencí vám pomáhá udržet koncentraci a rozhled sami v sobě.
Krok, který udělala Eva (na základě její žádosti byla přehodnocena ochrana lidí na Zemi), je pro vás jako lidstvo převratný a pro tyto chvíle boje, které prožíváte, zcela klíčový. Děkujeme za její odvahu. Teď je tedy na vás udržet se a mapovat sami v sobě, neboť cizí útoky jsou už nemožné – pouze vaše nezpracované energie vás mohou vychýlit, s tím ale už umíte nakládat.
Také je třeba udělat jasnou dohodu se svým egem, které vás v tuto chvíli na vašem stupni vývoje nejenže nemusí brzdit, ale může vám pomáhat. Když mu dáte nové úkoly, dejme tomu formou prosby, aby se naučilo být citlivé k akcím z vyšších úrovní. Aby vás strachem neparalyzovalo tam, kde má mnoho minulých zkušeností a není ochotno se pustit. Aby se naučilo vidět dopředu a detekovalo a upozornilo vás na vaše nezpracované energie, které vám brání v posunu.
Stane se tak, když se vy sami naučíte vidět dopředu a vnímat vesmír jako proces, který se neustále děje, proto je zbytečné lpět na minulosti.
Hleďte před sebe a těšte se z toho, co přichází, ať přijde cokoli.
Oči vám z dobrého důvodu narostle na přední straně hlavy 🙂
Vaši Ariové


Vývoj člověka v dualitě se naplňuje v experimentu člověk na Zemi. Můžete si představit i vývojovou spirálu. Na jejím počátku byl člověk s obrovským potenciálem, silou, vizemi a v propojení s láskou a Bohem ve svém srdci, člověk tvůrce. Během vývoje pak člověk získával zkušenosti, poznání doprovázené různými emocemi, ale také postupným uzavíráním vědomí a srdce. Hmota se stále vzdalovala od ducha až na nejzazší mez. Pocit oddělení a osamocení člověka byl a někdy stále ještě je extrémní. A v této extrémní poloze oddělení může dojít k převážení energie a postupnému navracení se ke své podstatě, všemu, co je uložené hluboko v každém člověku. Probouzí se touha po nalezení něčeho nového, touha po lásce, klidu, harmonii. Jakousi neviditelnou nití se spojují všechny uzlové body vývoje jednotlivce, aby mohl své poznání propojit, pochopit a využít. Tyto body zahrnují jednotlivé zkušenosti, karmickou zátěž, rodová schémata a programy.

A člověk nyní v jednotlivých obdobích života a vztazích  propojuje svou osobní síť či skládanku zkušeností. Je na něm, jestli stále ještě vše posuzuje z pohledu ega nebo už je schopen zůstat ve svém srdci a dívat se na vše jako na zkušenost a poznání. Znovu se vrátit do okamžiku, kdy s láskou v srdci viděl své možnosti a s radostí tvořil. Pokud začne člověk tento pohled sám na sebe využívat, vede ho srdce a duše stále do větší hloubky a on poznává, jaké jsou jeho základní energie, záměry a poslání a co je opravdu podstatné. Tvůrčí jiskra se opět propojí se záměrem a silou a člověk tvůrce je opět zrozen. Hledejte tedy, prosím, v hloubce sebe sama,vaše síla a moudrost je v každém z vás.
Vaši Áriové
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijala  Eva P., Lenka Z, .Lucka N., Míňa N.,a Karin L.(www.transformace.info). Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png