Áriové – Jak pracovat s vlastní DNA a Co je lem Jednoty a potřeba v něm očistit i své vlastní energie,

datum 26. 7. 2014
Áriové – červenec 2014

Lidská DNA, buněčná struktura, kvantové vědomí – toto vše jsou synonyma toho, kdo vlastně jste. Ve vlastní DNA máte každý své božství, dokonalý „zápis“ všeho kým jste kdy byli, všeho co jste kdy prošli. Pouze čas chápejte ve všech rozměrech 3D, to znamená v minulosti, budoucnosti i přítomnosti. Máte ve své DNA obrovský poklad – a zároveň, vy, každý člověk jste nejcennější částí toho pokladu. Jste srdcem či mozkem tohoto pokladu, veškerého poznání. Poznání vyžaduje ucelené zkušenosti, proto chcete-li postoupit dál, vždy se ptejte, jestli zkušenost v tom či tom je ucelená. Smyslem vašeho lidského bytí na Zemi je vytvořit novou Zemi, to znamená zvednout vibrace lidí na tak vysokou úroveň pochopení a přijetí, aby v lidském soužití a chování mohla být hlavní stmelující emoce lásky, soucítění, vzájemné spolupráce, tolerance a svoboda.

Toto vzestoupení je záležitostí každé lidské bytosti. Pro každého z vás znamená přijetí sebe sama, života, celého bytí, protože v tom všem je hluboký smysl.

Postupujete velice správně formou očisty a postupného přejímání sebe i veškerého života. Je to vaše cesta k poznání sebe sama, života i bytí.

Jak pracovat s vlastní DNA? Hovořte s ní, hovořte se svými buňkami, vstupujte do své vlastní kvantové multidimenzionální energie. Najděte si svůj čistě osobní způsob, jak se svou kvantovou energií sami se sebou propojit. Zkoušejte, vytrvejte a věřte. Má to smysl, výsledky se neobjeví tím způsobem, který očekáváte, ale třeba později a mnohem lépe než jste si dříve dovedli jen pomyslet. Věřte, drazí, a vytrvejte. Mnozí z vás, když se výsledky neobjeví dostatečně rychle a podle vašich představ, zmalomyslní a přestanou.

Neexistují nějaké formule jak se svou DNA pracovat. Komunikujte propojujte se a vnímejte se, vždyť DNA, její kvantová energie, to jste všechno vy. Poznáváte sebe, své neomezené dary, možnosti, schopnosti. Komunikujte, jen vaše duše ví, kdy a jak je možné vše uvolnit, propojit do vašeho současného lidského vědomí. Jak se budete očišťovat, v lásce stále víc přijímejte sami sebe i život, budou se zvyšovat vaše vibrace a stále víc se pak může aktivovat i vaše DNA. Vydržte, hovořte se svými buňkami, se svou DNA.

Lem je lem, který svým polem lemuje jednotu. Je to pole vašich prvních zkušeností. Veškerých, ponejvíce, neláskyplných zkušeností. Z lemu jednoty jste se dostali dál, členění jste si určili sami. Co k lemu jednoty povědět? Na své cestě se vibračně dostáváte k vibrační úrovni lemu jednoty a tudíž se setkáváte s vlastními stopami, plnými neláskyplných energií. Vyčistěte je, drazí, způsoby znáte.

Neklesejte na mysli, že je to nekonečný proces čištění, není to tak. Jakmile se ještě více zaktivuje vaše DNA, pochopíte to a věřte, budete šťastni, že jste vytrvali. Vydržte.

Objímáme vás a jsme s vámi,  Áriové

Vaše DNA je plná vašich přesvědčení o sobě, životě na Zemi i jinde, schemat. Je pokryta nánosy nepotřebných energií. Ty se z části uvolňují vaší duchovní prací, ale někdy na nich máte závislosti a tak visí už jenom na tomto kousku. V největší míře tuto očistu blokují závislosti vašeho Ega. Vnímejte pozorně, co vás brzdí a nechcete to pustit, co vám již neslouží. Zaměřte se na nová poznání, nová řešení a nechte je k sobě přijít. Dovolte to. Novým řešením dejte čas, trpělivě čekejte a ony se objeví. Vaše Ego se tomu protiví, nechte je být a transformujte jej každou chvíli láskou a postupnými krůčky se toto naučte.

Nechte k sobě přijít své vnitřní dítě, ženu i muže a s jejich pomocí se podívejte na ty situace. Z nových pohledů lépe uvidíte na schémata, která už neslouží  a budete jim moci dát vale.

Lem jednoty – v lemu jednoty víří energie, které jsou pro vás obrovským zdrojem vnitřní síly a propojení. Abyste na ně mohli dosáhnout, je třeba je ovšem pročistit, jinak byste tyto energie používali neláskyplně, což by samozřejmě ovlivňovalo i vaše emoce a činy. V čistém propojení s touto energií dosáhnete širšího poznání svého bytí, své tvořivosti, svého propojení se Zdrojem.

Ve volných chvílích tuto oblast naplňujte energií boží milosti a odpuštění, žádejte ty, kterým jste ublížili a odpouštějte i sami sobě.

Milujeme vás, Áriové

Vaše Dna se mění, to víte. Vaše struktura se více a více připodobňuje fungování vesmíru a konkrétně vaší sluneční soustavy. Byli jste v minulosti odpojeni a vaše DNA mutovala, ať už zásahem Anunnaků, či jiných bytostí. Nyní se navracíte - nejbližší vibrace kolem vás je Slunce a také Měsíc. Sluneční paprsky jsou pro vás zdrojem prvotní energie z galaktického středu, ale jsou „upravené“ tak, abyste byli schopni je vstřebávat. Začněte tedy vědomým přijímáním slunečních paprsků do svých buněk a do DNA. Budou tam samozřejmě bloky z minulých životů, ale také z temných fází, kdy jste si tuto čistou energii ze Slunce zakázali. Jde o napojení zdrojové energie Slunce a vaší DNA. Zní to jako prostý návod na něco, co se zdá přirozené, naciťte se ale do vyšších úrovní. Se zdrojem Slunce ve spojení s DNA v běžném rozpoložení zatím nepracujete.

Druhý krok je takto prosvícenou DNA pochopit (či ji začít chápat). Běžte svým vědomím do šroubovice DNA a vnímejte a propojujte se v lásce. Začnete poznávat informace o sobě samých. Toto vše je velmi jemné, jemnější než komunikace s těly či buňkami. Naslouchejte proto velmi pozorně – přijdou vám tak informace o vás samých, které jsou velmi prastaré a láskyplné.

Toto souvisí i s vaším druhým tématem – lemem jednoty. Skrz poznávání DNA se dostanete do hlubokého odpuštění a pochopení sama sebe a k soucitu. Této energie je třeba v prostoru mezi jednotou a tvorbou prvotních světů. Nezapomeňte, že rozpad jednoty byl nejvelkolepější krok vůbec, a tak i vaše činy byly veliké. Nabrali jste mnoho negativních zkušeností, ano, ale také utrpěli mnoho bolesti. Rozpadalo se vše a vy jste se rozhodli být aktivní. Bořili jste, protože to byla dopředná síla Boha. Jeli jste na vlně boření. Jste aktivní složkou celistvosti a vždy takoví budete. Jednota nejsou stojaté vody – i tam je pohyb. A vy jste jedni z hybatelů, proto je čas si odpustit, až toto pochopíte.

Někteří z hybatelů jsou například bytosti živlů. Tento příklad vám udáváme, abyste si dokázali představit svou sílu. Byla zamčená, protože jste se tak sami rozhodli. Ale protože kráčíte do světla, tato síla se bude postupně uvolňovat se zvyšováním vašich vibrací. I toto je vaše rozhodnutí a ani nevíte, jak nesmírně nás těší. I proto máte naši nejvyšší podporu.

Vaši Áriové

Lidské bytosti se v této době dostávají na vibrační úroveň, která umožňuje znásobit sílu, kterou zpracovávají své záležitosti, která umožňuje zvýšit úroveň vědomí na úroveň kvantovou. V obraze, který byl ukázán, jsi mohla vidět, že nastal okamžik průniku pro aktivaci a otevření naprosto specifického kódu u každého z vás pro práci s kvantovým vědomím.Propojte se se svým Vyšším Já a proveďte společně tuto aktivaci a zrušení všech bloků, mnohdy i specifických, které vám brání s touto energií pracovat. Síla DNA je naprosto ojedinělá, obrovská. Síla, která v sobě obsahuje kromě energie zdroje i energii vašich zkušeností a poznání. Dokážete už přistupovat ke svému poznání s jiným úhlem pohledu, tedy s přijetím a láskou.Je proto možné i s vyšší silou kvantového vědomí nakládat se svými energiemi a naplňovat své záměry. Jsme velice rádi, že vám v tom můžeme pomáhat.

Vaše reakce na vystoupení energií lemu jednoty je pochopitelná. Očekávali jste cestou k jednotě stále více lásky a jste zaskočeni intenzitou nelásky, která se zde objevila. Bylo to období bezuzdného hledání hranic, kam až mohu zajít a jak maximálně zakusit svou sílu. To, co jste zkoušeli, se naprosto vymyká vašim představám. Nyní je už možné tuto etapu vašeho vývoje otevřít, ale neznamená to, že byste měli upadat do deprese, obviňování se nebo hněvu. Pokuste se i tyto extrémní zkušenosti přijmout, vyrovnat se s bytostmi, kterým jste ublížili a naplnit vše láskou. Často jste zde byli osamělí, bezradní nebo zranění a podle toho jste reagovali.Nástroje kvantového vědomí, které se před vámi objevují, vám překvapivě rychle pomohou toto období zpracovat, Spolupracujte, prosím, se svou DNA, jsou v ní uloženy další možnosti, jak zvyšovat své vibrace, jak uvolnit svou tvořivou sílu. 

Jsme s vámi. Áriové

Učíte se pracovat se svými schématy a opravdu, když do schématu dáváte svou láskou a lásku Boží a Boží milost, začíná se schéma měnit. Stejným způsobem se dá pracovat s DNA. Napřed si vytvoříš záměr, který vložíš do svého srdce, pak poprosíš dušičku, zda souhlasí, chvíli čekáš a když cítíš krásnou teplou energii nebo ti přímo dušička dá souhlas, tak vložíš záměr. 

Např.  můj záměr je vyzvednout si ze svého akašického záznamu, z buněčné struktury, záznam, kdy mé tělo bylo absolutně zdravé. Tento záznam přijímám se souhlasem své duše do svého srdce a silou své lásky, lásky Boží a Boží milosti, o kterou prosím, vkládám tento záznam do své současné buněčné struktury a v energii zdroje přijímám tuto novou energii absolutního zdraví právě teď. Nespěchejte, prociťujte vše krásně přes srdce a uvidíte, jak si  budete otevírat své srdce lásce, tím také posilujete své myšlení, svoji víru. Bez lásky a víry to nefunguje. Děláte to celkem 21 x. Tím posilujete své srdce láskou i svou víru.

Lem jednoty. Zde se vracíte do prvotních zkušeností, ale také do úplně nové energie tvořivosti, kterou když vše vyčistíte, můžete začít používat. Prvotní energie byly jako rozstřely, šly rychle jedna za druhou. Abyste urychlili toto čistění, tak musíte jít přesně opačně – do klidu, míru a lásky. V klidném procítění láskou a vírou opět vše ve svém srdci čistíte a tím nacházíte svou hloubku a pravdu. Pokud to dokážete prociťovat klidně a v lásce, zjistíte, že to jde čistit téměř samo. Síla vaší lásky a víry, kterou tímto čistění v lemu posilujete, je vaší největší devizou v tomto životě a je to také zázrak, který máte v sobě. Přes složitosti se vracíte domů do lásky, víry a jednoty.

Vaši Áriové

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijaly Eva P., Lenka Z., Lucka N., Karin L., Míňa N.(www.transformace.info). Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico