Energie do zimního Slunovratu – energie sebepřijetí a lásky k sobě.Vše, co se odvrátilo, není vaše, vše co přišlo, nachází nové cesty. Je to úsvit, vy však můžete vidět chaos a jak se úsvit rodí ze tmy, energie chaosu jsou živnou půdou pro krystalizaci nového řádu.
Co to znamená ve vašich životech? Nebraňte se změnám, jsou nevyhnutelné, ale nejsou pro vás fatální. Pusťte vše, co jen trochu nefunguje. Neznamená to, že o všechno přijdete – jde o váš vztah k sobě sama. Vaše srdce je středobodem. Vše, co je v něm uložené a nezpracované, se nyní transformuje. Energie lásky proudící na Zemi totiž proudí skrz vaše srdce a vynáší na povrch ty zadřené a temné části, cáry a balvany, nezpracovaná schémata. Říkejte tomu jak chcete, každý ví, čeho se jeho téma týká. Běžte do svých srdcí. Pročišťujte kanál mezi lidským a božím srdcem fialovou a krystalickou energii a nechte jím protékat vše, co se vás bolestně týká. Toto je váš úkol, neb máte příležitost velkého přerodu – energie jsou tomu nastavené.O zimním slunovratu nastane další fáze rozpadu starého systému a energie lásky nabude na síle, naopak energie strachu se stane mocnější brzdou.Pyramidy a Slunce

Energetický systém pyramid pochází z doby před Lemurií. V té době existovala energetická struktura Země zcela jiná než dnes. Proudy byly více propojené a měly sílu – i když jich nebylo tolik jako nyní. V určitých bodech se potkávaly a spojovaly se srdcem Matky Země, zde byla a jsou silná telurická místa, na nichž byly později fyzické pyramidy vystavěny. Je jich ale více a některé vznikaly později. Pád Atlantidy mocně narušil tuto strukturu a síť proudů se začala rozmělňovat, jako když popraská sklo.

Vznikly hluché plochy a nevyvážená místa, takže bylo třeba energetickou rovnováhu zemského pole podpořit. Stavitelé byli v napojení, vykonali, co bylo potřeba. Země poté procházela, jak víte různými obdobími. Dnes je pole opět narušené kvůli lidskému egu, elektrickým sítím a elektronickým signálům.Proto se probouzí vaše vědomí. Stavby stojí a označují místa proudů i místa, která  je třeba posilovat.

Váš úkol je tedy krásný – vznešený, jde o znouvuaktivování, oživení sítě. Je třeba hodně lásky, ale vaše srdce jsou již silná otevřená, vaše vibrace na vyšších úrovních. Zvládnete to, mnoho již bylo v minulosti uděláno vašimi předchůdci.

Komunikujte s Tajem a Teou, s Thovtem a s Atlanťany, ti, kdo komunikují s druidy, ať se propojí. Spojte se se všemi bytostmi Lemurie a Atlantidy a všech kultur, které pyramidy postavili. Nemusíte je znát, jen požádejte, čekají na to. Čekají na vaše otevřená srdce.

Vaši Áriové

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijala Lucka N. (www.transformace.info). Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png