Áriové – blokování čaker, strach a Letní Slunovrat

datum 30. 6. 2014
1) Proč se nám blokují čakry
2) Jak pracovat se strachem
3) Jaká energetická brána se otevře o letním slunovratu
1) Čakry se vám blokují ze dvou důvodů. Ten 1., který už trvá dlouho, je způsoben vašimi emocemi. Strachem, úzkostí, stresem, napětím. Pokud prožíváte dlouhodobě takový emoční stav, zablokují se čakry. Ten druhý způsob je takříkajíc nový. Od zimního slunovratu 2012, kdy na planetu proudí mohutný příliv fotonového světla, tak na to reaguje váš energetický systém. Pokud jste dlouhodobě v nízkých vibracích, váš energetický systém není schopen přijmout tok vysokovibračních energií fotonového světla a  „z hlediska obrany“ se více či méně zablokuje.
Teprve potom, až lidsky či meditačně něco pochopíte, uvědomíte si a vnitřně se naladíte na vibrace lásky a radosti, tak blokace čaker zmizí, či se alespoň zmenší.
Ještě se vám může stát, že se vám zablokuje, a to velmi výrazně, jen jedna čakra. Samozřejmě si ji můžete zdrojovou energií odblokovat. Týká se to často  6. čakry a projeví se silná bolest hlavy. Ale tady by bylo dobré, abyste si uvědomili, že takovéto zablokování jediné čakry má tzv. duchovní příčinu. Většinou se to týká nerespektování vlastní intuice, ale příčiny mohou být i jiné. Způsob kontaktu s duší, či vytestování příčin znáte. Tímto výrazným zablokováním jediné čakry vám dává duše najevo, že se jedná o akutní záležitost, která si žádá řešení.
2) Se strachem se dá pracovat mnoha způsoby. Strach je emoce, v níž se cítíme ohroženi. Když to vezmeme od začátku: například mnoho lidí má strach o své blízké.
Za prvé je třeba odstranit možné příčiny strachu. Tedy, kdy jsme se chovali tak, že jsme v druhých vyvolávali strach o jejich blízké (v některé ze svých inkarnací). V meditaci požádáme duši, aby vám přivedla všechny bytosti, ke kterým jste se tak chovali a požádáte je za odpuštění. Pak toto své chování odpustíte sami sobě a vše naplníte láskou.
Za druhé, požádáte duši, aby vám přivedla všechny bytosti, které ve vás vyvolávali strach o vaše blízké. Odpustíte jim a vše naplníte láskou.
Za třetí. Příčiny strachu jste tedy odstranili. Pak už je třeba, abyste se strachu, tedy té bytosti, části vás, podívali do očí. „Ano vnímám tě, podávám ti obě ruce, za všechno, co jsi pro mne udělala ti děkuji. Bez tvé zkušenosti bych nemohl(a) být dnes tam, kde jsem. Děkuji ti a chci se ti odvděčit.“ Obejmeme se s touto bytostí, zeptáme se, jestli chce ještě toto prožívat, či by se raději radovala, smála se a tvořila něco milého a krásného. Většinou vám odpoví, že by chtěla mít pozitivní roli. Pomozte jí, ať si vybere – a pak ji už v nové roli v její láskyplnosti přijměte.
Toto je jeden ze způsobů, jak pracovat se strachem. Vašemu způsobu duchovní práce je blízký.
3) Letní slunovrat 2014 je velmi, velmi významný. Tvoří velký předěl, který byl určen Stvořitelem při lidské transformaci Země. Končí jedna etapa, která ukáže do jaké míry se lidstvo dokázalo otevřít novým energiím proudícím na Zemi. Podle výsledku budou následovat další menší etapy, které budou navazovat na výsledek této. Toto se týká jak lidstva jako celku, tak každého jednotlivce v jeho duchovním zrání a lásce. Vy. kteří duchovně pracujete, máte velkou šanci na kvantový skok.
Žijete v nádherné době, drazí, i když se vám někdy může zdát těžká. Vydržte.
S láskou vaši ÁriovéJednotlivé čakry se vám blokují tak mohutně, abyste si uvědomili, jak moc jste v nesouladu se svou cestou. Přinášejí vám urgentní pobídku, že je třeba si něčeho všimnout. To, čeho se to týká, je vám dobře známo. Již několikrát jste to odložili, či vytěsnili. Prostě je to třeba udělat nyní. Tato čištění zcela souvisí s letním slunovratem a otevřením nových energií. Váš postup je touto nevyčištěnou částí blokován a vaše duše vám to dává již zřetelně najevo.Vnímejte v této době do letního slunovratu velmi pozorně sami sebe a čistěte, co přichází. Tím těmto velmi nepříjemným zablokováním jednotlivých čaker lehce předejdete.

Energie nastupujícího slunovratu jsou čisté až pozdvihující. Přináší vám nový elán na vaší cestě, když s nimi poplujete. Přináší nové kvality a možnosti tvořivosti na Zemi. Vnesou novou energii do zemědělství a genetického upravování potravin a spolu s nimi se začne vytvářet zdravější jídlo, jehož genetická úprava bude ku prospěchu fyzického zdraví. Výsledky přijdou ve velice krátkém čase.
Tvořivost vnímejte ve vztahu ke 3D a transformaci způsobu života do 5D. Je čistě na vás, jak budete otevření a jak tento potenciál vědomě využijete. Stále opakované vědomé žití je tou cestou.
Spolu se strachy přijímáte své nezpracované části. Více si uvolňujete ze sevření schémat svého ega a otevíráte se boží přítomnosti. Jakou cestou se v tomto přijímání svých nezpracovaných částí vydáte, je na vás. Věřte však, že boží přítomnost je stále s vámi a stále více si ji uvědomujete.Propojte se s ní a vaše čištění se velice zjednoduší. Nevnímejte boží přítomnost formálně, uvědomte si, že boží přítomnost není nic mimo vás. Je to přesně ten pocit, když si v přítomném okamžiku řeknete “to je boží“. To je ta pravá boží přítomnost.
Vnímejte svůj svět lehce a on i lehký bude.
Vaši Áriové

Jsme rádi, že opět přicházíte a chceme vám se vší vážností říci, že nastává období zlomu. Období, kdy, ať si to lidé přejí nebo ne, nastanou veliké posuny energií, změny a úplně nové etapy v životech lidí. Strachy, které se u vás objevují, jsou zčásti upozorněním na nedořešené záležitosti a zčásti reakce ega, které cítí závažnost těchto změn. U všech vás nyní dochází na nevědomé úrovni a v celém vašem bytí k obrovské reorganizaci energií, otevírání kódů, ale i k uvolňování nezpracovaných záležitostí. Na tento nápor energetických změn často reagují i vaše čakry tak, že dochází k jejich zablokování. Opět vás upozorňují, co je třeba řešit, že je třeba bezprostředně reagovat a na sobě pracovat. Každému z vás také pomáhá nesčetně láskyplných bytostí, které velmi často čekají,  až je požádáte o pomoc a vědomou spolupráci. Zkrátka,  celý vesmír ví, co zde na Zemi probíhá a reaguje na to a podporuje vás.

21.6. dojde k otevření energetické brány vědomého žití v lásce. Vibrace na Zemi už dosáhly odpovídající úrovně a lidé budou moci přejít z “ bezvědomí“ do vědomého žití v lásce a spolupráci na Zemi. Budou vedeni ke spolupráci, vlastní tvořivosti a potřebě vlastní cesty. Akaždý, kdo bude vědomě setrvávat ve starých schématech, bude stále více narážet. I když se někteří lidé budou snažit tento vývoj zvrátit, poznají, že láska a změny nejdou zastavit. Víme, že toto období pro vás není jednoduché, můžete prožívat nepříjemné pocity v úrovni psychické nebo fyzické, ale máte veškerou podporu nás, láskyplných bytostí.
Nakonec vás ještě chceme upozornit na místo ve vašem srdci, kde máte uschované a připravené energie / jakýsi rezervoár/ právě pro tuto dobu, pro tato náročná období změn. Požádejte svou duši nebo své srdce a budete vedeni na toto místo, můžeme ho nazvat např. místo nejvyšší potřeby. Pak vstupte a přijímejte své vlastní posilující energie.

Vaši Áriové

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijaly Eva P., Lenka Z., Karin L.,.(www.transformace.info). Tuto verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico