Milovaní,

energie současné doby, v níž se jako lidé nacházíte mají v sobě výrazné turbulence. Vše, co se na planetě a v lidství v posledních měsících dělo, mělo veliký dopad na celé veškerenstvo stvoření a ostatní vesmíry. Končí jedna stěžejní epocha, a právě tento konec v sobě nese mnoho záchytných linek a uzlů starého systému. Otevírá se energie nové epochy, epochy srdce, ale její rozjezd byl doposud velice bržděn. Proto i vy , lidé, tyto energie takto prožíváte. Ale tato éra, v níž stále nemohlo dojít k plnému překlopení do Světla, do energií srdce, již končí, je to otázka několika málo dnů. Chápeme, že vy, lidé, stále čekáte na důkazy, změny, tolikrát již proklamované. Vyčkejte již jen několik málo dnů. Všechny brzdy otevření cesty srdce a světla budou uvolněny. Vás, naši drazí prosím vydržte. Vydrželi jste tak dlouho, vydržte ještě několik dnů. Možnosti temna přestanou existovat. Dočkáte se potřebných důkazů.

Áriové, bytosti Pranicoty a Prahmoty


Drazí,

doba, kterou teď procházíte je ve své podstatě jedinečná a neopakovatelná, ač se Vám z Vašeho pohledu zdá velice těžká a nesrozumitelná. Zvláště v některých situacích, které jsou vytvářeny doslova víry emocí, nesoucí se touto dobou. Vše již poměrně rychle vyústí ve zcela rychlý proces změn, jenž začne během krátké doby. Ty změny budou hluboké a zásadní a změní pohledy Vás lidí na spoustu věcí, změní se podstatně měřítka hodnot.Hodnoty, o které se opírá současná společnost se velice rychle zhroutí a vyvstanou zcela nové, dalo by se říct, v přirozené podobě. Lidé budou změnám rozumět, budou s těmito změnami vnitřně v souladu. Nastane velký posun v otevření se společnosti, v chápání sebe samých, jako bytostí, jenž jsou schopny věci měnit a dát věcem novou podobu, třeba i osobitou, ale pro lidi srozumitelnou. Ano, začne se projevovat lidství v podobě, která v sobě ponese již moudrost prožitého. Drazí, ten chaos, jenž je mnohdy vnímán negativně v sobě právě nese tento náboj změny, jež se rozprostře opravdu napříč vším, celým bytím. Není třeba hned všemu rozumět. Věci mají nové načasování. Stačí mnohdy poodstoupit a to uchopení věcí se objeví. Potenciál těchto změn je poměrně velký, to mějte na paměti. Nebude to jen nějaké povrchové pohlazení, ale opravdu hluboký posun, jenž se dotkne prakticky každé oblasti Vašeho života.

S láskou Vaši Áriové


Moji drazí,

už jste si zajisté všichni bez výjimky povšimnuli, že nelze žít klidně a spokojeně stejným způsobem, jakým jste žili před rokem 2012. Změna v toku energií, které k nám proudí na planetu Zemi neproběhla náhle, úderem zimního slunovratu 21.12.2012, ale postupně se chystala řadu let předtím a v této době ještě dobíhá. Vše se zrychluje a Vy teď téměř denně řešíte něco, co Vás nenechává v klidu. Dříve jste to klidně přehlíželi a ono se vlastně tak moc nedělo. Nyní, pokud to přehlédnete, tak se Vám najednou něco děje a mnozí si s tím nevíte rady. Dostáváte se do zmatku a pokud se včas nezorientujete, nepostavíte se k dané životní situaci čelem, s otevřeným srdcem a bez jakýchkoliv postranních úmyslů, tak většinou osud zasadí těžkou ránu. Moji milí nezoufejte, je nádherná doba pro všechny z Vás, kteří budou ochotni a schopni každou, i tu nejsložitější  situaci PŘIJMOUT. V nejtěžší chvíli si představte POLOPLNOU a POLOPRÁZDNOU SKLENICI a v tu chvíli se Vám zaručeně nabídne řešení. Nezapomínejte na pravidlo:  KAŽDÝ PROBLÉM V SOBĚ NESE ŘEŠENÍ. V dnešní době toto pravidlo již funguje na 100%, takže se zaměřte na to, abyste díky mentálnímu a emočnímu chaosu ve Vás toto řešení NEPŘEHLÉDNULI.

Vaši Áriové

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijala Eva P., Zdeněk K., Pavlína K – (www.transformace.info). Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivním odkazem.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png