Archetyp vnitřního dítěte

datum 1. 10. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Milí přátelé v čase podzimní rovnodennosti přichází channeling a modlitba k tématu: "Uzdravení archetypu vnitřního dítěte. Projevování se v radosti, hravosti a spontánnosti".

Vnitřní dítě je archetyp našeho spontánního projevu beze strachu z odmítnutí a nepřijetí. Je to také spojení energie bezpodmínečné lásky a hravosti v radosti a zábavě bez pocitu opuštění, ztráty a nepřijetí.

V radosti a tvořivosti je živost a plnost našeho vnitřního archetypu božské energie, kterou prožíváme v dětství až do dospělosti, kdy se stáváme rodiči, prarodiči praprarodiči. Spontánní projevení je v nás často zablokováno v přesvědčeních našich minulých generací. Toto zablokování se stává často ze závislosti na matce a otci tedy našich nejbližších v touze po přijetí a bezpodmínečné lásce.

Uvědoměním si svoji duše a podstaty býti můžeme pouštět staré bloky a nepřijetí sebe. V dětství často toužíme po lásce maminky nebo tatínka v zapomnění na bezpodmínečné laskavé přijetí sebe v srdci. V ranném životě dětství a dospívání, pokud zapomeneme na tuto bezpodmínečnou lásku, uvnitř našeho srdce stáváme se závislými na druhých lidech v touze po jejich přijetí. Rozpomenutím si na svoji dětskou, něžnou a láskyplnou duši a svůj domov uvnitř našeho srdce v propojení zdroje božství, můžeme uzdravovat svoji lásku k sobě a odpoutávat se z vlivů závislostí na druhých lidech.

Tím, že ukotvíme svoji nevinnost, přijetí a uzdravení v navrácení se ke svému zdroji, místu v srdci odkud pramení všechen náš úspěch v životě se stáváme vědomým, svobodným, přijatým a zdravým člověkem.

Archetyp vnitřního dítěte je živá láska, radost, pocit bezpečí a ukotvení se v sobě, rodině a ve svém životě.

Nikdo není zodpovědný za ztrátu naší lásky, jen my sami. Náš úkol při příchodu na tento svět byl žít v pravdě svoji duše a jejího přijetí v sobě. Při našem narození na tento svět zapomeneme často na tuto svoji podstatu a naším úkolem je znovu si rozpomenout na svůj zdroj a na jeho propojení v nás do světů vesmírné inteligence, ze které pocházíme a po smrti se k ní znovu vracíme.

Vnitřní dítě je tedy naše část, která je plná lásky, zdraví a úspěchu v nevinnosti a důvěře svého předurčení.

Uzdravením této části sebe se stáváme otevřenými lidmi v propojení zemského jádra planety země a jejího poslání. Vnitřní stav bytí je tak ukotven a přijat na všech úrovních a rovinách vnímání svoji podstaty. V propojení s božstvím a celistvostí tohoto zázračného spojení tvoříme ráj pro sebe a své bližní, kteří po nás budou přicházet.

Modlitba pro uzdravení archetypu vnitřního dítěte stvořitele v nás:

Stávám se dítětem znovu cítím svoji sílu a lásku, vůni mé kůže, dech mého srdce a tep energie radosti a hravosti v mých žilách.
Vracím se zpátky do dětství své duše a tam si rozpomínám a nalézám vzpomínky na svého vnitřního stvořitele.
V své dětské duši nacházím důvěru v sebe, život, chod vesmíru a země.
Jsem celistvým dítětem země, matky planety a duše mého boha volá domů...tam vzhůru k nebesům mého srdce božství ve mně uzdravuje mojí dětskou duši a vzpomínky na můj příchod v nevinnosti a přijetí.
Volám lásku mého stvořitele do sebe k ukotvení moji podstaty sebe v životě. Jsem celistvý, celistvá a v odpuštění vše přichází a odchází a já nacházím rovnováhu a mír mého stvoření a zapuštění kořenů mého lidství.
Děkuji dráha duše, sílo stvoření, tvoření, rozpomenutí i zapomenutí. V pochopení přijímám svoji vzácnou duši do svého těla a ve zdroji se ukotvuji a léčím svoji lásku a duši vnitřního božství a života dítěte ve mně.
Tato modlitba přichází k Vám všem, kteří cítíte spojitost a naléhavé volání Vaší duše po spojení s Vaší láskou vnitřního dítěte.

Přidávám tento channeling k uzdravení vnitřního archetypu lásky dětské duše pro hravý, laskavý, něžný a spontánní způsob sebevyjádření a projevování Vaší lásky uvnitř ve spojení a rozpomenutí si a navrácení na Vaši životní cestě ke zdroji a síle Vašeho přijetí v srdci Vaší duše, ukotvením a zapuštěním kořenů pro nové krásné žití a tvoření nového světa.

S láskou předáno v channelingu v čase podzimní rovnodennosti.

Zdraví Vás
Vivien

Zdroj: www.tantra-vivien.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico