Archanděl Metatron - Vytvořte ve světě mír jediným činem

datum 7. 8. 2014
Poselství přijala Natalie Glasson - 16-07-14

Často se říká, že abyste vytvořili ve světě mír, potřebujete jednoduše bezpodmínečně milovat sebe sama, pokorně a vděčně, a milovat všechny ostatní otevřeně a se soucitem.Když si osvojujete sdílení té přirozené lásky, která ve vás je, je důležité si uvědomit, že existuje jeden zvyk a energie, které je třeba rozpustit, než se skutečně chopí moci láska, než bude posílena a budete ji ve své realitě zažívat. Bez opravdového uvědomění si tohoto zvyku nemůžete lásku a její léčivou a povznášející sílu zcela poznat. Mnoho lidí když medituje a praktikuje duchovní cvičení a hledají osvícení, ve skutečnosti dojdou k prožívání esence lásky ve svém bytí, protože když jsou plně v jejím objetí, láska transformuje, posiluje blahobyt a zdraví, přijetí a manifestaci hojnosti, prožitek svobody skrze blaženost a navýšené vědomí života skrze božskou moudrost. Láska je hlavní síla, kterou by měly vyjadřovat všechny bytosti na Zemi, ale je to přítomnost posuzování, která si žádá vaše soustředění, které vás pohání a bere prostor pro růst lásky.

Posuzování je myšlenkový proces, který vás pobízí, abyste se soustředili na negativitu a dokonce energii negativity ve své auře a bytí vytvářeli. Když posuzujete jakýmkoli způsobem, posíláte zprávu sobě, všem kolem, vesmíru a Stvořiteli, že nejste ve své realitě šťastní či spokojení. Je to mocná zpráva nevědomě sdílená. Ve svém bytí a mysli vytváříte zprávu, že nic a nikdo není dost dobrý, ostatní ani vy si nezasloužíte lásku či soucit, svět, ve kterém žijete, není dokonalý a všechno není podle vašeho vkusu. Každodenní snaha nalézt chybu v sobě, v druhých, v realitě a ve světe je únavná práce a přesto mnozí celkem vděčně tento úkol přijímají, protože je to v nich zakořeněno od dětství a vždy se najdou skvělé příklady posuzování, které posilují pocit, že posuzování je přirozený aspekt lidstva, i když ve skutečnosti je to něco, bez čeho může lidstvo žít velmi snadno.
Posuzování je neláskyplná myšlenka, názor a pohled, který udržujete ve své mysli, nahlas jej sdílíte či dáváte do oběhu. Posuzování vás podporuje, abyste věřili ve svět, který je porouchaný a potřebuje, abyste ho opravili, což vás staví do pozice moci a živí ego energiemi a myšlenkami, které vytvářejí pocit štěstí a bezpečí. Skutečné štěstí a bezpečí je možné vytvořit praktikováním nadechování a vydechování vln lásky, ty není třeba vytvářet z utrpení, bolesti či pádu ostatních či sebe sama. Skutkem posuzování jiné osoby posíláte této osobě energeticky negativní vibrace, ale také tím prohlašujete, že posuzování je něco, co si přejete dostat. Každá myšlenka a pocit vytvořená ve vaší mysli a srdci se promítne do vaší reality a do univerza, cokoli promítáte, to přitahujete a manifestujete si to, abyste to zažili. Vy jste svými myšlenkami a pocity a zažíváte je a to nejen ve svém bytí, ale i ve fyzických projevech v realitě. Kdybyste měli zaznamenat všechny své myšlenky a pocity, uvědomili byste si souvztažnost s tím, co si myslíte a co prožíváte.Takže posuzování vytváří nešťastné zkušenosti a také posuzování mířící od ostatních k vám. Ve velkém měřítku jediný posudek přijatý mnohými, posílený energií jejich myslí a projektovaný z nitra může odstarovat válku, vytvářet krutost a dokonce i nebezpečné povětrnostní podmínky. Nyní je čas, aby každá bytost přijala zodpovědnost a uvědomila si, že posuzování vytváří jedině svět strachu, bolesti, oddělenosti a konfliktů, které brání projevit se přirozené přítomnosti lásky v každém člověku. Každý člověk na Zemi bez ohledu na své činy ve svém bytí nese přirozenou esenci a existenci lásky. Svět míru a lásky je možné vytvořit jediným skutkem - vymýcením posuzování.
Posuzování může mít jak negativní tak pozitivní formu; pozitivní forma může v této fázi vzestupu pomáhat, podporovat a posilovat. Když řeknete, že někdo vypadá dobře nebo že se mu něco povedlo, vytváří to pocit sdílení a dávání lásky a tím je láska posílena, ale láska vznikne jen tehdy, když pozitvní posouzení vychází z místa pravdy ve vašem bytí. Často lidé, které baví sdílet posuzování, si věří, že mluví pravdu a tak jim nevadí, je-li posuzování negativní či pozitivní, ale je pravda ve vašem bytí negativní? Každá bytost na Zemi má v sobě esenci všeho, čím je Stvořitel  a je z této esence zrozena; máte-li  v sobě Stvořitele - a Stvořitel je svobodný od posuzování a uznává jen lásku - pak není negativní posuzování zrozeno z vaší pravdy, ale z názoru, z mysli. Mysl vás může obelstít a dát vám pocit, že jste člověk s postavením, jste nejlepší, jste fontána znalostí a máte jediný správný názor,ale když mluvíte z láskyplné pravdy svého bytí, tento pohled se změní. Ve skutečnosti opravdu víte vše, protože jste spojeni s vesmírem Stvořitele a můžete dostat a ztělesňovat vše, co si přejete, sdílet a vyjadřovat vše, co potřebujete, co žádáte a čím je Stvořitel. Je pravda, že jste napojeni na všechny odpovědi, ale to každý člověk na světě, vy nejste odlišní od ostatních a přesto jste zvláštní,protože jste Stvořitelem na Zemi, stejným, jako všichni ostatní. Pozitivní posuzování je vlastně pozitivním prohlášením, které posiluje lásku Stvořitele upřímností a umožňuje lásce proudit s větší lehkostí a být přítomna ve vaší realitě. Nakonec i pozitivní posuzování odpadne, ale změna všech negativních posudků v pozitivní, tím, že budete hledat pravdu, která vytváří lásku Stvořitele, je pozitivní krok vpřed, abyste ve své mysli, realitě a ve světe dosáhli svobody od chaosu a přestali prožívat negativitu.
Při hlubším uvědomění a pozorování posuzování, které vytváříte, zjistíte, že rozmotáváte změť myšlenek a jakoby ke každé myšlence byl napojený nějaký posudek. Možná dokonce můžete začít cítit, že je pro vás nemožné myslet či mluvit, protože si uvědomíte tu zakořeněnou energii ve své mysli. V takové chvíli se možná budete cítit neschopni vyjádřit se způsobem, jakým byste chtěli, ale dojde k obrovskému procesu obratu, protože pak budete aktivně hledat a začnete přeprogramovávat svou mysl, aby se zaměřila na pozitivitu, lásku a láskyplnou pravdu a tím objevíte nový a povznášející a posilující způsob, jak se vyjadřovat a jak nahlížet na svou realitu.
S pozorováním jak posuzujete druhé, ať už jde o to, zda si zaslouží vaše peníze, čas, přítomnost a pozornost, také souvisí jak se cítíte vy, jestli si zasloužíte přítomnost druhých, jejich čas a peníze a dokonce, jak cítíte, zda si zasloužíte mít ve svém bytí vibrace Stvořitele. Způsob, jakým jednáte s druhými vám často zrcadlí způsob, jakým jednáte a hájíte sebe. Každá duše na Zemi si zaslouží a je hodna, protože každý je odrazem a vyjádřením Stvořitele, neexistuje jediná bytost, která si nezaslouží váš úsměv či soucit.
Když se odhodlaně zaměříte na očistu své mysli od zvyku posuzování, všimnete si, že vaše realita pozitivně vzkvétá, jako odraz posunů, které nastaly ve vašem bytí. Když zmizí posuzování, vytvoří se prostor pro vaši intuici, jejíž proudění ovlivní vaše bytí. Vaše intuice je vyšší vševidoucí a vševědoucí aspekt vás samých, který vám může nabídnout vedení, které bude vždy sladěno s vašimi potřebami a vytvoří krásu ve vaší realitě. Vaše intuice, jako hlas inspirované moudrosti ve vás, vás bude vždy podporovat a bude také žádat klidnou mysl, abyste rozpoznali její jemné vedení. Proto je důležité opustit zaměření na posuzování, a vaše zaměření se pak může přesunout k intuici a jejímu vytváření vaší reality. Obrácení se k intuici ale může vyvolat nový vzestup posuzování, protože je třeba jistého času k vybudování důvěry v intuici. Mysl, spíše než by přijala toto období budování intuice, má potřebu analyzovat a posuzovat tento nový hlas,ale vaše přirozená esence vás žádá, abyste přijali svou intuici, i když se cítíte nejistí, protože ve vaší posvátné intuici nemá posuzování místo. Je to jako by si mysl přála posoudit vedení Stvořitele, protože znovu vyvstává energie potřeby mít kontrolu a pravomoc. Čím více budete důvěřovat své intuici a řídí se jejím vedením, všimnete si, jak snadno a krásně vše ve vaší realitě proudí a tím si vybudujete důvěru a víru v boží sílu Stvořitele, který pracuje a spolutvoří s vámi.
Kdyby každá bytost na Zemi vymazala myšlenky na to chtít vést, tvořila pozitivní posuzování a prohlášení zrozená z pravdy a soustředila se na svou božskou intuici, pak by byl každý jednoduše milujícím jak k druhým, tak k sobě. Vše, co tvoří těžkosti, bolest a utrpení by bylo dávno zapomenutou vzpomínkou, nahrazenou respektem, vděčností, pravdou, harmonií a láskou.
Opusťte posuzování a dovolte si přijmout změnu, kterou byste ve světě rádi viděli, ale nejprve ji poznejte v sobě.
Z mé láskyplné pravdy
Archanděl Metatron
Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico