Archanděl Chamuel

datum 10. 12. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Chamuel nás chrání před strachem z vnějších událostí a poskytuje bezpečí a podporu. Stráží síly dobra před Temnotou. Střeží náš osobní život a provází obdobím změn.

Doba čtení 0,5 min.

Cesty k sobě


Známý rovněž jako Camael, Camiel, Camiul, Camniel, Cancel, Jahoel, Kemuel, Khamael, Serafiel, Šemuel

Jméno Chamuel znamená „ten, který vidí Boha" nebo „ten, který hledá Boha." Chamuel je obvykle na seznamu sedmi hlavních archandělů a je pokládán za mocného vůdce v hierarchii andělů, známých jako „mocnosti." Mocnosti jsou andělé, kteří dohlížejí na ochranu světa před hrůzu vzbuzujícími nízkými energiemi. Odrážejí každého, kdo se pokouší zmocnit se světa negativním způsobem. Máte-li strach ze světových událostí, přivolejte Chamuela, aby vás utěšil, chránil a přimlouval se za vás.

Chamuel rovněž chrání náš osobní svět. Pomáhá nám vyhledat důležité součásti našeho života, jako milostné vztahy, přátele, úspěchy, ztracené předměty a smysl života jako takového. Chamuel v nás vytváří silné základy pro naše vztahy a životní dráhu, aby byly dlouhodobé, smysluplné a zdravé.

Archanděl Chamuel je velmi laskavý, láskyplný a příjemný. Víte, že je s vámi, když cítíte příjemné lechtání v žaludku a v celém těle. Je spojován se světle zelenou barvou.

Říká:
„Dovolte mi, abych vás provedl životními přechody a usnadnil vám cestu. Mým největším potěšením je přinášet klid a mír, které by nahradily energii bolesti."

Pomáhá:
* v životní dráze, smyslu života a nalézání ztracených předmětů
* ve vztazích jejich vytvářením a posilováním
* ve vyhledávání duševně spřízněných partnerů
* v udržování světového míru

INVOKACE

Přivolejte Chamuela k nalezení všeho, co se zdá být ztraceno. Slyší vaše myšlenky, takže ho můžete přivolat v duchu, a to i v situacích, kdy propadnete panice:

"Archanděle Chamueli, vypadá to, že jsem ztratil/a /jmenujte předmět či cokoliv jiného/. Vím, že nic není nadobro ztraceno, protože Bůh je všude, a proto vše vidí. Veď mě, prosím, abych našel/a to, co hledám. Děkuji ti, Chamueli."

Zdroj: www.nakridlechandelu.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico