Zdroj: Pixabay.com

Chamuel nás chrání před strachem z vnějších událostí a poskytuje bezpečí a podporu. Stráží síly dobra před Temnotou. Střeží náš osobní život a provází obdobím změn.

Doba čtení 0,5 min.

Cesty k sobě


Známý rovněž jako Camael, Camiel, Camiul, Camniel, Cancel, Jahoel, Kemuel, Khamael, Serafiel, Šemuel

Jméno Chamuel znamená „ten, který vidí Boha” nebo „ten, který hledá Boha.” Chamuel je obvykle na seznamu sedmi hlavních archandělů a je pokládán za mocného vůdce v hierarchii andělů, známých jako „mocnosti.” Mocnosti jsou andělé, kteří dohlížejí na ochranu světa před hrůzu vzbuzujícími nízkými energiemi. Odrážejí každého, kdo se pokouší zmocnit se světa negativním způsobem. Máte-li strach ze světových událostí, přivolejte Chamuela, aby vás utěšil, chránil a přimlouval se za vás.

Chamuel rovněž chrání náš osobní svět. Pomáhá nám vyhledat důležité součásti našeho života, jako milostné vztahy, přátele, úspěchy, ztracené předměty a smysl života jako takového. Chamuel v nás vytváří silné základy pro naše vztahy a životní dráhu, aby byly dlouhodobé, smysluplné a zdravé.

Archanděl Chamuel je velmi laskavý, láskyplný a příjemný. Víte, že je s vámi, když cítíte příjemné lechtání v žaludku a v celém těle. Je spojován se světle zelenou barvou.

Říká:
„Dovolte mi, abych vás provedl životními přechody a usnadnil vám cestu. Mým největším potěšením je přinášet klid a mír, které by nahradily energii bolesti.”

Pomáhá:
* v životní dráze, smyslu života a nalézání ztracených předmětů
* ve vztazích jejich vytvářením a posilováním
* ve vyhledávání duševně spřízněných partnerů
* v udržování světového míru

INVOKACE

Přivolejte Chamuela k nalezení všeho, co se zdá být ztraceno. Slyší vaše myšlenky, takže ho můžete přivolat v duchu, a to i v situacích, kdy propadnete panice:

“Archanděle Chamueli, vypadá to, že jsem ztratil/a /jmenujte předmět či cokoliv jiného/. Vím, že nic není nadobro ztraceno, protože Bůh je všude, a proto vše vidí. Veď mě, prosím, abych našel/a to, co hledám. Děkuji ti, Chamueli.”

Zdroj: www.nakridlechandelu.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě