Archanděl Ariel - lev boží a mistr zhmotňování

datum 3. 12. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Archandělé nám láskyplně pomáhají se vším, o co požádáme. Každý má svou specializaci. Specializací Ariela je ochrana a léčba přírody a pomoc při zhmotňování toho, co potřebujeme. Jak s archandělem nejlépe komunikovat a kdy ho volat prozradí článek.

Doba čtení 2 min.

Cesty k sobě


Známý rovněž jako Arael, Ariael

/kabalistický/

Arielovo jméno znamená "lev nebo lvice boží", a tento archanděl je tudíž spojován se lvy. Když je Ariel ve vaší blízkosti, začnete narážet na zmínky o lvech či je vidíte kolem sebe. Některá umělecká díla zpodobňují Ariela se lví hlavou. Tento archanděl je rovněž spojován s větrem, takže je-li Ariel poblíž, můžete cítit závany větru.

Zdroj: nakridlechandelu.cz

Archanděl Ariel je popsán v knihách židovské mystiky a kabalistické magie, jako Šalamounův testament, Větší Šalamounův klíč, Ezra a Hierarchie blažených andělů. Ariel při provádění zjevení, osvobozování duchů /podobné exorcismu/ a božské magii úzce spolupracuje s králem Šalamounem.

Ariel vládne rovněž duchům či andělům přírody spojovaných s vodou. Jsou podobné vílám a jejich úkolem je dohlížet na zdravé životní prostředí u moří, jezer, řek, potoků a rybníků. Archanděl Ariel s vámi může navázat kontakt, abyste mu pomohli s udržováním čistoty vod a jejích obyvatel. Jestliže mu s tímto úkolem pomůžete, může se vám dostat odměny v podobě báječných zjevení a zvýšené magické moci.

Ariel se zabývá léčbou a ochranou přírody - včetně zvířat, ryb a ptáků, zvláště divokých. Najdete-li zraněného ptáka nebo jiné nedomestikované zvíře, které potřebuje ošetřit, přivolejte na pomoc Ariela. Ariel při léčbě zvířat spolupracuje s archandělem Rafaelem.

Archanděl Ariel říká:

"Jsem hluboce znepokojen stavem životního prostředí na celém světě, které je vždy v choulostivé rovnováze a nyní potřebuje nápravu a obnovu. Mám spoustu úkolů pro ty, kteří mně jsou ochotní v této snaze pomáhat. Slibuji, že vám přidělím pouze úkoly, které budou v souladu s vašimi zájmy a časovými možnostmi. Vaší odměnou bude radost, vycházející ze srdce a šířící se i do životního prostředí, kterému jste se věnovali. Vřele vám děkuji za to, že přicházíte planetě na pomoc!"

Pomáhá:

  • s božskou magií
  • ochranou životního prostředí, zvláště vodních ploch
  • se zjeveními
  • s divokými zvířaty, rybami a ptáky - léčí je a chrání
  • pokud máte starosti se zhmotněním toho, co v tomto světě potřebujete, zejména ve smyslu finanční hojnosti, prosperity a materiálních potřeb.

INVOKACE

Archanděla Ariela můžete zavolat kdykoliv a kdekoliv. S největší pravděpodobností budete cítit jeho přítomnost či ho slyšet nebo vidět, provedete-li invokaci ve venkovní přírodě /zvláště v blízkosti nějaké vodní plochy/:

"Archanděli Arieli, žádám si tvoji přítomnost. Rád/a bych pomohl/a s ochranou životního prostředí, a proto tě chci požádat, abys mi přidělil nějaký božský úkol v tomto důležitém poslání. Žádám tě, abys mi ukázal způsob a podporoval mě v této snaze. Děkuji ti za radost, kterou tento úkol přinese mně a světu."

Zdroj:

http://andelskydenik.blogspot.com/2017/09/15-archandelu-ktere-si-muzete-volat-na.html

https://www.nakridlechandelu.cz/archandel-ariel/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico