Hudba má pomáhat zpříjemňovat život člověka. Má mu také pomáhat prožívat hlubší pocity smyslnosti, když se člověk umí zaposlouchat celou svou duší do jemu blízké melodie. Hudba tedy nabízí možnost prožívat širší rozměry bytí, při kterých člověk může přijmout inspirativní hlubší vhled pro svůj život či životy druhých. Skladatelé a hudebníci jsou jednou za čas schopni se vnitřně naladit (otevřít) a stvořit hudební skladbu, která je schopna oslovit spoustu uší. Musí být schopni se zcela odevzdat svou pozorností danému okamžiku, který probíhá v jeho pocitech a představách.

Každý velký skladatel (i nevelký, který miluje hudbu) by vám mohl vyprávět příběhy ze svého života. Jak je pro něj krásné se zcela odevzdat hudbě a nechat ji proudit celou svou bytostí. Vím to, protože jsem byl také skladatel, který ve své hudbě nacházel útěchu i v těžkých chvílích životních.

Vzpomínky na těch pár životních okamžiků hluboké vnitřní otevřenosti a inspirace jsou schopny pohánět skladatele dál a dál skrze desetiletí času dokud opět nedojde k vnitřnímu spojení s inspirací. S okamžikem maximálního prožívání onoho okamžiku porozumění, jasnosti a odevzdanosti skrze důvěru v průběh tohoto okamžiku.

Chodí mezi námi skladatelé a my o nich mnohdy ani nevíme, že by právě oni mohli být útěchou nemocným a povznesením pro zdravé.

Dlouholetý skladatel, který se našel (našel sám sebe) je schopen v druhém člověku (mladém člověku) poznat, že je budoucím skladatelem, který o tom sám ještě neví. Symptomy jsou u nich obou velmi podobné. Jen je třeba tomuto mladému člověku najít ten správný životní nástroj (v tomto případě textu hudební nástroj) a vést ho nejen s rozumem, ale i s pocity a intuicí. Věnovat mu individuální péči a pozornost s porozuměním k jeho osobě. Lidství nám to umožňuje. Ukazovat mu svým hudebním životem vztah k hudbě a k lidství. Proč k lidství? Protože bude skládat či hrát pro lidi. Pokud je však duší skladatel tak to všechno v sobě ví, jen je třeba mu to zkušenostmi- kontaktem hudby s odezvou posluchačů hudby připomenout.

Mnohým lidem chybí ta správná hudba a tak se cítí tak trochu prázdní, ztracení, nesmyslní. Probudit v člověku smyslnost je schopna správná hudba- melodie, která v něm probouzí jeho vnitřní zájem o další melodické zvuky skladby.

Je přirozenou touhou lidské duše občas prožívat smyslnost. Synchronicitu života skrze člověka se projevující. Melodická skladba je výsledkem synchronické spolupráce- duše člověka (skladatele) s širším hudebním rozměrem života. Člověk při ní cítí svou intuici, jak v něm proudí a on ví to, co je třeba vědět. Člověk je intuitivně schopný poznat začátek, střed a blížící se konec inspirace. Intenzita jeho pocitů mu to všechno vyjasňuje a říká. On na konci cítí, že byl po celou dobu vnitřní inspirace veden s láskou a jasností tak, aby až bude po konci inspirace, cítil v sobě tu celistvost celého tohoto procesu, který se v něm odehrál a mohl jít s poklidem na duši žít dnem či si odpočinout s nocí. Byl odměněn za své vytrvalé úsilí a upřímný vztah k hudbě. Opět byl schopen si připomenout to po čem jeho duše tak dlouze a mnohdy skrytě toužila.

Na rozloučenou: Opatrujte se a bude nám dobře .

Některé úseky (najděte si podle libosti) v této skladbě vám mohou napomoci se pocitově zahloubat nad některými myšlenkami, které ve vás mohou otevřít „širší rozměr“ pocitů a představ nebo vzpomínky podobných zkušeností : https://www.youtube.com/watch?v=2apa5uCOjQA (romantiques instantsd’ ANDRE RIEU). Myslím si, že by André určitě věděl, o čem tady píšu, ale kdo ví .


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png