Andělské kůry

datum 20. 10. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Andělské sefiroty a jejích vliv na náš život

Nejdřív bych ráda vysvětlila, co znamená slovo sefirot. Sefirot je energetická úroveň. Všechno v našem vesmíru se vlní a kmitá. My třeba kmitáme taky,ale na určitých frekvencích, které jsou typické pro třetí rozměr. Mno a každá úroveň, každý sefirot obsahuje určité množství síly a energie a kmitá na určitých frekvencích, pro něho vlastních.Nejvyšší energie mají serafíni a nejnižší prozatím my. A potom každá ta energetická úroveň, každý ten sefirot obsahuje libovolné množství světů. My pojmenováváme bytosti daných světů v sefirotech hromadně, jako cherubíny nebo truny, ale oni mají mezi sebou zase množství dalších vztahů a dělení a tak podobně. Teď bych zřejmě měla sebrat nějakou starou a moudrou publikaci a začít z ní opisovat, co je každý sefirot zač, ale myslím, že nejlépe poznáme kvality daných andělů skrze sílu, kterou předávají nám například při našem narození. Vlastně jsem si tohle zažila i na vlastní kůži.Kdysi jsem úplnou náhodou padla na toto zvláštní rozdělení dnů našeho narození podle jednotlivých andělských sfér. Našla jsem si anděla, který odpovídal mému narození a velmi mě zarazilo, že síla jeho vůle ovlivnila můj život natolik, že se zabývám v podstatě právě tím, čeho je Lelachel patronem, vědě a umění. Andělé narození nejsou v pravém slova smyslu vašimi strážci.Jejích vůle ovlivňuje spíš váš život tak, že mu určuje daný směr.Pokud se třeba někdo narodil ve znamení cherubínů, těžko od něho můžete čekat,že to bude takový ten tvrdý bezkompromisní člověk. Proud vůle jeho anděla, která ho doprovází již od narození tomu prostě brání na sto procent. Oni jsou jako takový ten základní proud, který ovlivňuje směr vaší cesty životem,at jste kýmkoli. Oproti tomu, protože ve vesmíru musí být zachována rovnováha, působí vůle vašich démonů. Démoni jsou pravými opaky andělů a snaží se z vás udělat něco, co zaručeně nejste.Vy sami pak kmitáte mezi těmi dvěma póly a je jen na vás, jak se budete chovat a  ke kterému se přikloníte blíž.

Rod Serafínů – bytosti světů Keter

Tento rod je prvním ve světelné sféře, je původcem myšlenek a nápadů našeho vesmíru. A taky jak by ne, vždyť se zrodili jako první a všechno ostatní vzniklo z jejích hmoty…no v tomto případě z jejích světla. Samotné jméno světů znamená “ korunní vůle“.Proto lidé narození pod jeho vlivem jsou plní nápadů a myšlenek. Jejích velká kreativita je často motivující i pro ostatní, což je může postavit i do pozic vůdců.

.“a ještě malou poznámečku… oni mají ve své primární formě opravdu šest křídel a svítí, takže se zdálky zdají jako osmicípé paprsky. Ale jinak mají mnoho forem podle toho, která se jim líbí.

21.- 25. března (marca)

anděl Vehuiah

… miluje činy, změny a podporuje kreativitu. Pomůže vám stát se vůdčí osobností v jakékoliv oblasti. Usnadní vám rozhodování, naučí prozíravosti a dodá vám energii potřebnou k uskutečňování vašich plánů. Díky němu se budete cítit neohrožení, silní a nebudete se bát žádných nástrah. Ale pozor ! Tento anděl vám nebude pomáhat, pokud se rozhodnete uspokojovat pouze své sobecké touhy. Když potlačíte egoismus, obklopí vás Vehuiah pozitivní aurou. Naučí vás také sebeovládání a pomůže vám potlačit výbuchy zlosti.

démon Bael

… se ve vás tuto negativní stránku vaší osobnosti naopak snaží podporovat. Jste totiž od přírody vznětliví. Zvítězí-li tento padlý anděl, váš temperament přeroste ve sklon k násilnostem, až k brutalitě. Takže pozor na emoce – nepodléhejte zlosti, protože právě tehdy Bael přichází.

26. – 30. března (marca)

anděl Jeliel

… je opravdový sympaťák. Daruje vám přirozenou autoritu, rozhodnost, důvěryhodnost a smysl pro čest a spravedlnost. Dokonce vás prý budou mít rádi i vaši nadřízení. Jeliel také střeží rodinný krb a manželskou věrnost. Toužíte po dítěti ? Požádejte o pomoc tohoto anděla plodnosti. Současně je to však duch pokrokový – nemá prý rád konvence, a když se jich zbavíte, umožní vám nalézt skutečné duchovní hodnoty. Prostě za všech okolností chrání vaše zájmy. Umožní vám intelektuální i duchovní nadhled a inspiruje vás k novátorským myšlenkám. Přinese i opravdové štěstí, pokud budete jednat přímo a čestně a nedáte se cestou kompromisů a ústupků.

démon Agares

… však podporuje vaše špatné nálady. Právě on vás nutí neustále si stěžovat a reptat. Pod jeho vlivem také zapomenete na ty, kteří vás mají rádi, nebo jim začnete vyčítat, že vás dostatečně neoceňují.

31. března – 4. dubna (apríla)

anděl Sitael

… je duchem pravdy, ušlechtilosti a talentu. Svým chráněncům pomáhá velké a spravedlivé věci a také získat důležité pracovní pozice – pokud se ovšem ukáže, že si je zasloužíte. Sitael vás naučí držet slovo. Poskytne vám dar dobrého úsudku a empatie, která vám pomůže při řešení konfliktů. Druzí tuto vaši vzácnou vlastnost ocení a budou stát o váš názor. S podporou svého milého anděla to můžete dotáhnout opravdu daleko a stát se vlivným a váženým člověkem.

démon Vassago

… vám ale našeptává opravdu ošklivé věci – pod jeho vlivem začnete urážet druhé. Váš zlý duch vás také bude ze všech sil podporovat v pokrytectví a lhaní. Také se vám může stát, že zpychnete a přestanete si vážit druhých lidí i toho, co pro vás vaši blízcí udělali dobrého.

5. – 9. dubna (apríla)

anděl Elemiah

… bdí nad stavem vaší duše a přináší vám vnitřní klid. Provází vás na cestách a také při všech nových činnostech. Dokáže vám pomoci i ve věcech profesionálních, a to zejména v krizových situacích. Za to na oplátku očekává, že zůstanete skromní. Pak vás odmění statky hmotnými i duchovními. Měli byste však trochu brzdit své poněkud přemrštěné ambice.
démon Gamigin

… se totiž snaží zhatit všechny vaše plány do budoucna. Jeho největším potěšením je ničit vaši práci a nechat triumfovat vašeho konkurenta. Gamigin se raduje, a vy ztrácíte odvahu a cítíte se neúspěšní. Buďte proto opatrní a nové projekty pečlivě promýšlejte. Začne-li se vytrácet vaše sebedůvěra, poproste rychle o pomoc svého dobrého anděla.

10. – 14. dubna (apríla)

anděl Mahasiah

… přináší radost, půvab, krásu a vnitřní harmonii. Zaručí vám také intelektuální úspěchy. Díky tomuto průvodci si získáte respekt svého okolí. Nezapomeňte však nikdy na čestné a poctivé jednání.Jeho chráněnci jsou přirozenými vůdci, touží však kolem sebe vytvářet harmonický život v míru.Velmi lehko se učí a jsou vždy informovaní o věcech kolem sebe.Mají veselou povahu a bývají často středem pro své kamarády.Těžkosti a překážky pro ně nepředstavují problém.

démon Marbas

… spoléhá na některé vaše nectnosti a snaží se vás navádět k nečestnému jednání. Daří se vám snad dobře ? Tak pozor – nepovyšujte se nad ostatní a buďte raději skromní. Jinak bude Marbas triumfovat.

15. – 20. dubna (apríla)

anděl Lelahel

… je strážcem lásky i optimismu a pomůže vám vyniknout ve vědách nebo v umění. Váš život bude šťastný a citově bohatý. Za to od vás Lelahel očekává, že budete žít čestně a poctivě a že trochu ovládnete svou touhu po rychlé a veliké kariéře.Lidé pod jeho vedení jsou schopni vynalézat, tvořit a objevovat, proto dosahují úspěchů ve vědách a umění. V krizových situacích působí spíše stabilně.

démon Valefor

… se o vás s Lelahelem pere skoro pořád. Zatímco dobrý anděl chce, abyste byli optimističtí a čestní, démon z vás činí člověka zasmušilého a nepoctivého. Je to duch chaosu a vnáší do vaší duše pochybnosti o všem a o všech včetně vás samotných. Odolávejte jeho pokušení.

21. – 25. dubna (apríla)

anděl Achaiah

… je milovníkem umění. Stane se vaší múzou, ať se budete věnovat malířství, literatuře, hudbě nebo zpěvu. Je také andělem svobody, což se k umění velmi dobře hodí. Daruje vám cit pro přesnost a zručnost, navíc vás obohatí trpělivostí pro zdlouhavé práce. Musíte se mu však přesvědčivě odvděčit pílí. Vyhýbejte se také snadným jistotám a buďte vytrvalí. Dosáhnete všem vytčených cílů.

démon Mamon

… vás však bude z této cesty neúnavně svádět. On může za to, že máte chuť všeho nechat a že se vám nechce překonávat překážky. Anebo naopak děláte příliš mnoho věcí najednou. Nezapomínejte na přísloví – Devatero řemesel, desátá bída.

26. – 30. dubna (apríla)

anděl Cahetel

… dokáže zprostředkovat božské požitky i lásku k přírodě a přírodním vědám. To mu však nebrání v tom, aby vám pomohl například i v obchodních záležitostech. Dosáhnete prosperity, ale očekává se od vás, že při tom nebudete zanedbávat svou duši. Cahetel vás za to obdaří výřečností a schopností odhadnout druhé.

démon Barbatos

… chce zničit vaši víru v dobro. Pokud ji ztratíte na jeden jediný den, naskýtá se mu velká příležitost vyřídit si účty s vaším hodným andělem. Barbatos je mystik a rád experimentuje – s vámi. Je velice rafinovaný. Věnujete se přírodním vědám ? A nezajímáte se náhodou o astrologii a esoterické vědy ? Tak pozor – odtud je jen malý kousek k magii – například k té černé…

Rod Cherubínů – bytosti světů Chochma

Cherubíni jsou ti , jenž laskavostí a moudrostí chrání tajemství zamčených bran. Jsou vpravdě jemnými a milujícími bytostmi, upřednostňující vždy druhé před sebou samými.Pokud jste se narodili pod jejích vlivem, budete obdaření schopností milovat, odpouštět, hloubat a dostat se až pod povrch zdánlivých věcí.Budete předem obdařeni moudrostí i chytrostí, avšak vždy spojenou s velkou sílou porozumění pro ostatní.

1.- 5. května (mája)

anděl Haziel

… je opravdový dobrý duch – laskavý, spravedlivý i shovívavý. Očekává od vás že budete odpouštět i milovat. Za to vás bude chránit a starat se o to, aby ostatní dodrželi sliby, které vám dali. Vyvarujte se však závisti a zášti. Haziel umí být velkodušný – dokažte mu, že vy také.

démon Paimon

… je pravý opak Haziela, má černočernou duši. Vaše ušlechtilost a vtip z vás udělaly oblíbeného společníka. Opájíte se pocitem, že vás všichni lidé mají rádi a že si vás váží ? Tak to přichází Paimon. Chce totiž všechno dobré ve vás zničit. Jestliže se mu to podaří – výsledek bude hrozný – budete pomstychtiví a zlí.

6. – 10. května (mája)

anděl Aladiah

… vás obdaří smyslem pro metodičnost a soustředěnost při práci. S jeho podporou vás okolí uvidí jen v příznivějším světle. Budete oblíbeni pro svou schopnost udržet tajemství a pro svou diskrétnost. Aladiah také léčí žal a nemoci. Očekává však že umíte odpouštět a projevit upřímnou lítost. Odměnou vám bude znání a respekt lidí, na kterých vám záleží.

démon Buer

… vám našeptává, že úspěch je na dosah ruky. Tím vás uspí na vavřínech – ale sám zůstane vzhůru. Ztrácíte odvahu, máte pocit únavy, chcete všeho nechat ? Tak to je také jeho dílo. A navíc vás svádí k tomu, abyste zapomněli na spřízněné duše, které vám v minulosti byly oporou. Nevděk světem vládne, ale vy takoví určitě nechcete být.

11. – 15. května (mája)

anděl Lauviah

… je duchem moudrosti a vědění. Pomáhá vám rozvíjet vaše intelektuální schopnosti. Budete-li mu naslouchat, stanete se uznávanou a váženou osobností. Také se naučíte odhalovat slabiny svých protivníků. Ty, kteří mu důvěřují, uchrání Lauviah před velkými fyzickými i duševními životními zkouškami. Za to žádá, abyste byli skromní. Žárlivost, sobectví, pýcha a ctižádost jsou špatnými rádci.

démon Vision

… to dobře ví, a proto se bude snažit udělat z vás arogantního a povýšeného člověka. Miluje také domýšlivost, nadutost a marnivost. Pod jeho vlivem se z vás může stát bezohledný kariérista. Nepouštějte se touto cestou – čeká na ní váš černý anděl.

16. – 20. května (mája)

anděl Hahaiah

… je zosobněná předtucha a intuice. Sešle vám živé sny a naučí vás vyložit i sny ostatních. Budete mít také schopnost urovnávat konflikty. Pozitivní vliv svého strážce však oslabíte, využijete-li svou energii pouze pro svůj vlastní prospěch. Pokud nebudete sobečtí, obdaří vás laskavostí, klidem a věcností a pomůže poznat sebe sama.

démon Sitiri

… by vás naopka rád vyvedl z míry a uvrhl do rozpaků. Také vás ponouká k nedodržování slibů. Patříte k těm, kteří co nevědí, nepovědí ? I to je jeho dílo. Naučte se raději napočítat do desíti, než řeknete něco indiskrétního.

21. – 25. května (mája)

anděl Iezalel

… přináší usmíření a chrání partnerskou věrnost. Také on vám pomůže usmiřovat konflikty. Vyhněte se však posměškům na adresu druhých. Váš anděl strážný vás za to bude chránit před špatným úsudkem. Můžete se na něj spolehnout i před důležitým jednáním a obtížnou zkouškou. Iezalel prý totiž dokáže zvětšit kapacitu vaší paměti.

démon Belech

… by vás rád viděl jako malicherné a přízemní lidičky. Vězí i za vašim sklonem posmívat se svým blízkým. Také vaše případné studijní úspěchy jsou mu trnem v oku. Buďte proto pilní a vytrvejte ve svém úsilí. Máte přece díky svému andělu strážnému výbornou paměť, tak toho využijte.

26. – 31. května (mája)

anděl Mebahel

… bdí nad spravedlností a podporuje ty, co mají sklon chránit slabé a utlačované. Svým oblíbencům pomáhá při rychlém a správném rozhodování. Jeho pomoci se však nedočkáte, bude-li vaší motivací nemístná touha po moci. V opačném případě však dokážete díky svému andělu lidem pomáhat a dávat jim novou naději.

démon Leraikha

… přesně tohle nechce. Bude vás proto svádět k nečestnému jednání. Místo podání pomocné ruky budete slabším dokonce ubližovat. Velkou zbraní vašeho démona je rozšiřování pomluv a klepů. Nezapomeňte na to, že pomluva může být nebezpečná a může také velmi ublížit. A kdo ochotně naslouchá klepům, stává se spoluviníkem. Nepřistupujte na tuto hru.

1. – 5. června (júna)

anděl Hariel

… přináší soucit a pomáhá nalézt ztracenou víru v dobro. Jeho chráněnci dokáží rychle rozeznat dobré od zlého. Při práci rychle najdou nejefektivnější postup. Hariel však žádá od svých chráněnců toleranci a porozumění pro druhé. Zkuste to. Budete šťastnější a spokojenější.

démon Eligos

… je velmi nebezpečný a temný duch. Měl se báječně v časech inkvizice, křížových výprav a náboženských válek. Dělá totiž rád z lidí vůdce – a pak je zaslepí a zbaví sebekontroly. Takže pozor – fanatičtí vůdci davů končívají velmi špatně a cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly…

6. – 10. června (júna)

anděl Hekamiah

… je patronem autority, síly, zručnosti a smyslu pro poctivost. Možná máte šanci stát se diplomatem – stratég Hekamiah vám pomůže hledat řešení i tak vážných konfliktů jako jsou válečné střety. Současně však od vás vyžaduje odvahu a přímé jednání. A co je zajímavé – jeho mimořádná energie se prý u jeho chráněnců projevuje velkou sexuální aktivitou. Ale pozor – na případnou manželskou nevěru si raději nechte zajít chuť.

démon Zepar

… má jednoduchou ale účinnou metodu. Využije vašich úspěchů a přesvědčí vás o tom, že jedině váš postoj je správný. PAk se z vás stane nesympatický moralista. Naděláte tím víc škody než užitku. Zepar vás také bude svádět k tomu, abyste přestani plnit dané slovo. Lidé ve vašem okolí vám přestanou věřit – a to jistě nechcete.

Rod Trunů – bytosti světů Bina

Ve sférách andělů jsou Trůnové často považováni za strážce spravedlnosti,ačkoli jméno jejích sféry znamená “ rozumné pochopení“. Což nám ostatně i říká, že rozum a logika je jejích pravou podstatou.Svým svěřencům posílají silný cit pro pravdu a spolupráci ve skupinách. Jejích chráněnci jsou dále obdařeni klidem a vyrovnaností. Pokud se zde projeví smysl pro abstrakci, je značný, avšak spojený s rozvahou a smyslem pro realitu. Rozum zde zkrátka silně převažuje.

11. – 15. června (júna)

anděl Lauhviah

… vám může seslat hluboký a posilující spánek. I ve dne pak budete klidní a v pohodě. Chráněnci tohoto anděla jsou často velmi hezcí, rozvážní a moudří. Mohou mít i literární nebo hudební nadání. Mívají hodně přátel, protože jen tak snadno neztratí hlavu v krizových situacích. Navíc dokážou uklidnit i ostatní. Uznejte, že to jsou královské dary. Za to od vás Lauhviah očekává, že budete jednat čestně a rozvážně.

démon Botis

… se však snaží probudit ve vás ty úplně nejhorší stránky. Zatímco váš anděl strážný kolem vás rozprostírá ovzduší klidu a pohody, Botis vás navádí k hněvu, zlobě a dokonce k násilí. Pokud mu podlehnete, budete schopni druhé napadnout nejen slovně, ale i fyzicky. Ovládejte se proto a snažte se zůstat klidní. Hněv je velmi špatný rádce.

16. – 21. června (júna)

anděl Caliel

… chrání a miluje pravdu. Nenechá vás ovlivnit lží, pomůže vám rozeznat pomluvu od skutečnosti, a vytvořit si tak správný úsudek o lidech ve vašem okolí. Caliel je také patronem úředníků. S ním to můžete ve státních službách dotáhnout hodně vysoko, ale musíte se vyvarovat lenosti, pýchy a také pocitu důležitosti. Ten bývá bohužel mnoha vysokým úředníkům vlastní.

démon Bathin

… to dobře ví a bude ve vás tuto negativní vlastnost živit ze všech sil. Nezapomeňte že pýcha je jednou z nejoblíbenějších zbraní padlých andělů. Kromě toho bude Bathin podporovat vaši upovídanou pusu….a vy budete mluvit a mluvit. Dejte si pozor na ztrátu drahocenného času a trochu svůj jazyk zkroťte.

22. – 26. června (júna)

anděl Leuviah

…je nebeským poslem naděje. Ke svým svěřencům je opravdu štědrý – daruje vám dobrou paměť, vysokou inteligenci, skromnost, trpělivost, rozvahu a hlavně sílu vydržet zkoušky osudu. Dokážete-li zkrotit svou příliš bujnou fantazii, můžete se stát například úspěšným politikem. Ale pozor – nesmíte své schopnosti zneužívat ve vlastní prospěch. A pokud nestojíte nohama pevně na zemi a jste snílek a fantasta – nevadí. Leuviah má rád básníky.

démon Sallos

… se vás bude snažit připravit o veškeré naděje a kazit vám radost z úspěchu. Je totiž nenapravitelný pesimista. Pokud ztrácíte odvahu a máte chuť hodit všechno za hlavu, raději honem poproste o pomoc svého dobrého anděla.

27. června – 1. července (júla)

anděl Pahaliah

… posiluje vaši víru. Jeho chráněnci bývají duchovně založeni a mají až misionářské sklony. Pahaliah také pomáhá nalézt novou lásku těm, co ji ztratili a propadají zoufalství. Za to vás žádá abyste byli dobří a počestní. Pak máte šanci, že se z vás stane šťastný a moudrý člověk se silnou osobností, a mnoho lidí bude chtít být jako vy.

démon Purson

… je spíš takový rozpustilý čertík. Máte vlastně štěstí, že vašemu andělu strážci konkuruje právě on. Jste totiž od přírody optimističtí, srdeční a veselí a Purson by si přál, abyste byli ještě rozpustilejší. Úspěch má hlavně u těch, co nemají rádi omezování. Nabádá je k výstřednímu chování a k výtržnostem. Dejte si raději pozor – vaše nevázanosti by jednou mohly mít vážné následky…

2.- 6. července (júla)

anděl Nelchael

… vás obdaří inteligencí a schopností vysoce abstraktního myšlení. Pomůže vám také ovládnout emoce. Pod jeho ochranou bývají matematici, metafyzici a spisovatelé. Nelchael však pomáhá i těm, které potkala nějaká nespravedlnost.

démon Marax

…si potrpí na pověry. Pod jeho vlivem začnete ve všem vidět špatná znamení. Bude vás zneklidňovat rozsypaná sůl, rozbité zrcadlo a lichý počet lidí u stolu. Pověry vás mohou negativně ovlivnit a nehodu si pak způsobíte vlivem vlastní nervozity.

7. – 11. července (júla)

anděl Yeiayel

… je průvodcem na nebezpečných a dobrodružných cestách. Povzbuzuje také životní ztroskotance. Budete-li tolerantní a pozorní k ostatním, obdaruje vás vnitřní vyrovnaností a pohodou. A budete-li obzvláště hodní, budete mít i to čemu se říká klika neboli štěstí. Je to vzácný dar a druzí budou dokonce instinktivně vyhledávat vaši přítomnost, protože s vámi je nepotkají žádné nepříjemnosti.

démon Ipos

… vás ale navádí k tomu, abyste okolní svět vnímali jako jeviště, na kterém neustále předvádíte svou dokonalost. Raději toho nechte nebo vás opustí pověstné štěstí, čili anděl strážný.

12. – 16. července (júla)

anděl Melahel

… pomáhá zemědělcům a zahradníkům – je totiž andělem plodnosti a úrodnosti. Je také nakloněn lékařům, léčitelům a bylinkářům. kromě toho prý vládne mocí ochránit vás před násilím i ozbrojeným útokem – tak si ho považujte. Melahel vás rovněž obdaří odvahou a smyslem pro čest. Můžete mít také úspěch v činnostech, které vyžadují kolektivní spolupráci.

démon Aim

… vás ničí za pomoci vašich nejlepších vlastností. Jste bystří, pohotoví a vtipní ? Dejte si pozor, aby vám tyto vlastnosti nepřerostly přes hlavu. Pak se z vás stane člověk ironický a kousavý a vaše poznámky budou lidi zraňovat. Z těch kdo podlehnou Aimovi, se mohou stát skutečně zlí lidé…

17. – 22. července (júla)

anděl Haheuiah

… rád vyslyší prosby těch, co upřímně litují svých méně dobrých skutků. Je andělem pravdy a tak ochraňuje i ty, co se nevinně dostali do konfliktu se zákonem. Daruje vám klid a rozvahu a vyvede vás z nebezpečí. Prostě anděl strážný jak má být. Zapomeňte ale raději na své ztřeštěné nápady a stůjte nohama pevně na zemi.

démon Naberius

… vás totiž svádí k pravému opaku. Postrkuje vás do různých neuvážených rošťáren, které mohou skončit i velmi špatně. Budete-li mu naslouchat, naučí vás také, jak přesvědčit lidi o své pravdě ( i když vy o ni zcela přesvědčeni nebudete ). Dejte si pozor, aby se tato schopnost nakonec neobrátila proti vám.

Rod Panstev –  bytosti světů Chesed

Panstva jsou považována za rod, starající se o vůdcovské pozice i vlastnosti vůdců.Jejích světy jsou však spíše typické pro svoji dobrotu a milost- takže to spíš znamená “ milostivá dobrota“ a ne každý Cheseďan musí být králem, zato však zodpovědnost je mezi nimi zřejmě kralujícím slovem. Darují vám spoustu rozličných malých zázraků, takže budete ze všeho nejvíc především jedineční.Ale krom ostatního vám také věnují schopnost správně rozhodovat,at již jste v nějaké odpovědné pozici anebo ne, zodpovědnost za sebe i ostatní a svěžest mládí podporující vaše zdraví.

23.- 27. července (júla)

anděl Nith-Haiah

… vám přináší moudrost, toleranci a studijní úspěch. Vnáší mír do duše a rozvahu do složitých rozhodnutí. Nith-Haiah umí také pootevřít dveře do světa okultních věd a metafyziky. Ale pozor – tato cesta je jen pro silné a pozitivně zaměřené osobnosti. Nesmíte svých znalostí nikdy zneužít k manipulaci s ostatními. Vyvarujte se touhy po moci a raději se nepouštějte do experimentů s neznámými silami.

démon Glasaya-Labolas

… je černý anděl jak má být. Váš zájem o esoterické vědy vás totiž může zavést až k alchymii, černé magii, zaklínání duchů, věštění, uhranutí, různým rituálům – tam je váš démon doma. Pokud těmto věcem propadnete, hrozí vám ztráta duševní rovnováhy a zdravého rozumu. Takže – je-li vaším koníčkem tajemno, buďte opatrní.

28. července – 1. srpna (augusta)

anděl Haaiah

… miluje obtížné úkoly – například složitá obchodní nebo soudní jednání. Budete-li odvážní a čestní, daruje vám schopnost intuice, úspěch a vítězství. S jeho pomocí můžete potkat někoho, kdo váš život naplní.

démon Bimé

… má s vámi trampoty. Jeho andělský protivník je totiž velmi mocný, a tak se Bimé uchyluje k prosté, ale účinné zbrani. Nejdřív vašemu andělovi strážnému ze všech sil pomáhá. A když dosáhnete opravdu velkého úspěchu, nafoukne vás pýchou, která, jak víme předchází pád.

2. – 6. srpna (augusta)

anděl Yerathel

… vám daruje smysl pro spravedlnost a právo. Díky jemu si zachováte rozvahu a klid a žádný provokatér vás nevyvede z míry. Pokud se budete snažit, váš hodný průvodce vás obdaří schopností rychle chápat a správně se rozhodovat, což vám přinese úspěch.

démon Ronové

… není – naštěstí pro vás nijak nebezpečný, spíš zlomyslný. Máte sice velké schopnosti, ale bude všemožně ztěžoavt vaše konání a trápit vás pochybnostmi. Nic nedostanete zadarmo a vše si budete muset vybojovat. Úspěch však bude o to cennější.

7. – 12. srpna (augusta)

anděl Seheiah

… vám přináší dar nejcennější – chrání vás proti nemocem a napomáhá v uzdravení. Chrání před úrazy jakéhokoli typu. Seheiah vám také pomůže uchovat si duševní svěžest, mládí a vyrovnanost.

démon Berith

… využívá vašich sklonů ke konfliktnímu jednání. Pozor na špatnou náladu a neprozřetelná slova. Snažte se zachovat rozvahu a klid, jinak bude vaše horší stránka slavit nemalé úspěchy.

13. – 17. srpna (augusta)

anděl Reiyel

… je pramenem inspirace. Naučí vás meditovat, soustředit se a daruje vám energii pro uskutečnění vašich plánů i schopnost odhalit ty, co vám nepřejí. Za to od vás žádá čestné jednání. Snažte se pochopit své omyly a zůstaňte skromní. Bude vás mít o to víc rád. Máte někdy tendenci hromadit hmotné statky za každou cenu – ale uvažte že jsou i jiné, trvalejší hodnoty.

démon Astaroth

… se pokouší ve vás probudit fanatismus – ať již náboženský nebo jiný. Váš anděl strážný vám daroval schopnost racionálně myslet – tak si ji uchovejte. V každém případě si dejte pozor na náboženské sekty a různá extrémistická hnutí.

18. – 22. srpna (augusta)

anděl Omael

… vás naučí příslovečné andělské trpělivosti a dá vám schopnost pomáhat trpícím. S jeho pomocí mohou počítat lékaři, porodníci a chirurgové. Musíte však pěstovat svou trpělivost a schopnost soucitu. Potom bude váš život hezký a harmonický.

démon Forneus

… to bere za opačný konec. Má rád lidi tvrdé, necitelné a nepřístupné. Někdy toho na vás bude moc a budete mít pocit, že máte dost vlastních problémů, natož abyste měli chuť pomáhat druhým, i když to budou zrovna zoufale potřebovat. Vinit z toho můžete Fornea, ale raději se obraťte ke svému hodnému andělu.

23. – 28. srpna (augusta)

anděl Lecabel

… je dárcem houževnatosti a odvahy. V jeho doprovodu nebudete uhýbat před překážkami a dovedete své dílo do zdárného konce. Lecabel také bdí nad talentovanými, pokud o svůj talent pečují. Lidé, kteří se narodili v tomto datu, prý často dlouho žijí osaměle a mají sklon hledat si partnera za každou cenu. Nedělejte to. Ztratíte jen čas a iluze. Lecabel vám pomůže najít toho pravého.

démon Foras

… vás svádí k jedné z nejošklivějších vlastností – k lakotě a hamižnosti. Bohatství hledejte raději v sobě. A není náhodou právě hrabivost příčinou vaší samoty ? Dalším důvodem by mohlo být malicherné lpění na maličkostech.

29. srpna – 2. září (septembra)

anděl Vasariah

… je patronem řečníků a právníků. Jako pravý nebeský posel je spravedlivý a shovívavý. Pokud uznáte své omyly a budete skromní, rád vám pomůže. Nadutost, pýcha a snaha mít pravdu za každou cenu vás mohou svést z úspěšné cesty. Poproste svého strážníčka, aby vám pomohl skoncovat s vaší zatvrzelostí – uvidíte, jak snadno pak vyřešíte některé problémy.

démon Asmodée

… využívá vašeho daru výřečnosti a chce, abyste si pouštěli pusu na špacír. Pozor – naděláte si tím mnoho nepřátel. Prostě se držte trochu zpátky a raději pamatujte, že mluviti stříbro, mlčeti zlato

Rod Mocí –  bytosti světů Gevura

Andělé z Gevury bývají považováni za zosobněnou spravedlnost, proto většině z vás věnují počestný život a odolnost vůči intrikám jakéhokoli typu. Jejích označení Gevura musí být zřejmě jakýmsi bojovým pokřikem, protože jsou to vpravdě boží bojovníci. Právě oni udržují misku rovnováhy mezi dobrem a zlem, takže se někdy může zdát, že vás doslova uvrhnou do problémů.Mezi jejích další velké dary však patří neustálá dodávka značného množství odvahy a tím i rozhodnosti.At jste kýmkoli a děláte cokoli, buďte si jistí, že s odvahou se postavíte čemukoli a komukoli a že to překonáte.

3. – 7. září (septembra)

anděl Yehuyah

… učí umění organizovat a řídit. Daruje vám také zvláštní talent odhalit a zlikvidovat intriky namířené proti vám – anebo jim předejít, umí však také pomoci odhalit vaše omyly a chyby. Pod jeho vedením můžete dosáhnout vysokého postavení ve své profesi a budete mít autoritu a respekt. Vyvarujte se však hýření po nocích a neholdujte alkoholu. A ještě něco – cesta nejmenšího odporu vždy nemusí být ta nejsprávnější.

démon Gaap

… vám komplikuje život tím, že zneužívá některých vašich schopností – například si začnete příliš považovat své vlastní osobnosti a přestanete respektovat právo a pořádek. Bude-li Gaap ve formě, stane se z vás anarchista, buřič a rebel a budete kolem sebe šířit jen nepořádek a chaos. Naslouchejte raději svému lepšímu já.

8.- 12. září (septembra)

anděl Lehahiah

… je zosobněná štěstěna. Pomůže vám získat úspěchy a pocty a můžete dokonce i vyhrát v loterii. Budete mít také mnoho přátel, kteří na vás nezapomenou. Chráněnec tohoto anděla si zachovává za všech okolností chladnou hlavu. Za to po svých svěřencích chce Lehahiah jediné – aby byli spravedliví a nikdy nedávali své schopnosti do služeb špatných lidí.

démon Furfur

… ničí příjemnou atmosféru, kterou okolo vás vytváří váš strážný anděl. Furfur vás provokuje. Pokud ho necháte, propadnete vzteku a zlobě. A pokud se vaše okolí před vámi třese hrůzou, dosáhl démon svého. Nedopřávejte mu takové pochybné vítězství.

13. – 17. září (septembra)

anděl Chavaquiah

… dává svým chráněncům vzácný talent – schopnost usmiřovat nepřátele a řešit rodinné problémy. Z těchto lidí vyzařuje zvláštní klid a umějí prominout i urážky. S pomocí tohoto dobrého ducha získáte i hmotné a duševní statky. Nesmíte však být sobečtí – snažte se myslet na druhé a Chavaquiah nad vámi rozprostře svá ochranná křídla.

démon Marchiosas

… to s vámi nemyslí tak zle. Bere vám jen klid, rozvahu a schopnost akceptovat porážku. Zamyslete se, zda tento malý nedostatek nenabírá ve vašem životě velké rozměry.

18. – 23. září (septembra)

anděl Menadel

… tento dobrý duch má rád lidi domáckého typu. Ti nemají v lásce změny a dávají přednost svému domácímu území před velkými a vzdálenými kraji. Menadel jim pomáhá i v zaměstnání, kde pravidelně postupují. S pomocí tohoto anděla můžete vést solidní a počestný život, plný míru a spokojenosti.

démon Stolas

… je spíš malý domácí šotek. Někdy vás navádí abyste trochu slevili ze svých zásad. O vaši duši však příliš neusiluje. Pod jeho vlivem se můžete třeba pohádat se svým partnerem, ale už druhý den bude všechno jak má být. Máte prostě štěstí.

24. – 28. září (septembra)

anděl Angel

… vás obdaří vytrvalostí při práci tělesné i duševní. Pod jeho ochrannými křídly si zachováte chladnou hlavu i v nejtěžších životních situacích. Váš anděl strážný vám také daruje velké kouzlo osobnosti. Držte se své cesty a věřte, že vaše plány nakonec vyjdou.

démon Phoenix

… na vás zkouší své štěstí a pravidelně mu to vychází. Občas vás navede, abyste zkoušeli důvěřivost svého okolí drobnou lží, nebo abyste neplnili dané slovo. A snažte se také vyvarovat dvojsmyslných řečí a narážek – mohly by vás dostat do nesnází.

29. září – 3. října (októbra)

anděl Haamiah

… je duchem iniciativy a energie. Dává svým chráněncům schopnost proniknout do různých tajemství. A nezanedbává ani vaše hmotné statky. Za to od vás chce abyste byli dobří a skromní. Odměnou vám bude vnitřní klid a harmonie.

démon Kaktus

… vám našeptává, že byste mohli mít nekalý zisk z důvěrných informací, které jste získali. Jenže váš dobrý ochránce vám dal schopnost rozeznat, co je správné a co ne. Buďte však opatrní.

4. – 8. října (októbra)

anděl Rehael

… je rodinný typ. Vytváří láskyplný vztah mezi rodiči a dětmi. Bude vás také chránit před těžkou nemocí. Bdí i nad vaším profesním postupem. Vaším nedostatkem ale je, že máte tendenci dlouho rozebírat každou situaci a nakonec neuděláte nic. Díky Rehaelovi můžete svou nerozhodnost odstranit a lépe využít svých schopností.

démon Malphas

… vám šeptá – „Aha, tak ty jsi prý hodný člověk plný porozumění. Uvidíš, jak tě proměním.“ A tak navzdory vašemu dobrému charakteru vás vaše okolí občas přivádí do stavu šílenství a propadáte přímo vražedným choutkám. Naštěstí si toho málokdo povšimne. Těm, co zachytí váš podivný výraz, raději řekněte, že jste trochu unavení. A Malphasovi nenaslouchejte.

Rod Ctností – bytosti světů Tiféret

Samotný název Tiféret znamená „harmonická krása“.Oni tvoří krásu, kterou cítíte svým srdcem a s vaším srdcem také promlouvají. Vždyť k ním patří i Michael, síla srdce. Vlivem toho i vy dostanete do vínku obrovský smysl pro harmonii (at mezi lidmi nebo ve vás samotných) a krásu, jenž je jádrem umění. Tiféreťané budou chránit všechny,kteří mají jiné názory než většina lidí a jsou jimi za to pronásledováni, či zavrhováni.Budou jim pomáhat zjemnit svoje ostré postoje,avšak udržet si je i přes přesilu ostatních.

9. – 13. října

anděl Ieiazel

… má rád spisovatele a vydavatele a vůbec drží ochrannou ruku nad umělci. Jeho chráněnci se vyznačují jemným a rafinovaným vkusem. V jeho doprovodu se rychle přizpůsobíte každé situaci a vždy najdete správné řešení problému. Avšak pozor na rychlá a impulsivní rozhodnutí. Leiazel drží ochrannou ruku také nad těmi, jež osud přivedl do vězení. Pokud svých přečinů ovšem upřímně litují.

démon Raum

… vám ve vašich horších dnech radí, abyste se uzavřeli do sebe. I vaše schopnost naslouchat steskům ostatních se vytratí, začnete být nepříjemní a nechcete nikoho ani vidět. Dejte si pozor ať neskončíte jako nevrlá, nabručená a osamělá osoba.

14. – 18. října (októbra)

anděl Hahahel

… dodává nadšení a trpělivost pod podmínkou, že neztratíte víru v dobro. Hahahel také podporuje lidi pronásledované kvůli přesvědčení. Pokud ale překonáte zkoušky osudu a zůstanete věrni svým ideálům, ostatní vás nakonec začnou respektovat a budou vám naslouchat.

démon Focalor

… je skutečně vaše horší já. Našeptává vám věci, které by vás za normálních okolností ani nenapadly – chce, abyste vedli nevázaný život naplněný pochybnými radostmi. Odtud pramení i většina vašich potíží. Rádi také šokujete své okolí a předvádíte se – tak se trochu mírněte.

19. – 23. října (októbra)

anděl Michael

… přináší inspiraci politikům a diplomatům. Bude vás chránit na cestách a daruje vám prozíravost a výřečnost. Musíte se však zbavit svých někdy až nesmiřitelných postojů. Podlehnete-li jim, začnete dělat chyby v úsudku, a to je pro politika špatné.

démon Výpar

… způsobí, že se budete rádi poslouchat. Vaši přátelé budou otráveni tím, že se prakticky nedostanou ke slovu. Také podlehnete přesvědčení, že jste nesmírně zábavní a vtipní, přestože vás ostatní budou považovat spíš za šaška. I když vám to občas připadne zábavné, nezkoušejte to ani pro pobavení dětí – ve skutečnosti se ztrapňujete.

24. – 28. října (októbra)

anděl Veuliah

… je přítelem disciplíny a má smysl pro spravedlnost. Bude vás chránit i před opravdu vlivnými protivníky. Veuliah také umí povzbudit všechny, kdo o sobě pochybují. Pod jeho ochranou uplatníte všechny své schopnosti a budete žít v příjemném souladu se svým okolím. Musíte však dbát na pravidla správné životosprávy, protože máte značnou tendenci je porušovat.

démon Sabnok

… je stoupencem radikálních změn. Bude vám našeptávat, abyste úplně změnili svůj životní styl a zkusili to, co je právě nejvíc v módě. Dobrá. Ale pozor, ať nevypadáte směšně, zvlášť pokud vám už není dvacet. A také by vás to mohlo odvádět od činností, v nichž doopravdy vynikáte.

29. října – 2. listopadu (novembra)

anděl Yelahiah

…přináší odvahu a schopnost adaptace. Yelahiahovi chráněnci se vyznačují touhou cestovat, jsou dynamičtí a pohotoví. Vyhněte se však agresivitě, kategorickým soudům a razantním prohlášením. Nepředvádějte svou moc. Rozvíjejte raději toleranci a snažte se pochopit druhé.

démon Shax

… se bude snažit zneužít vašich vyjadřovacích schopností. Nechte Shaxe jednat a budete schopni vymámit z jalové krávy tele. Moc obliby si tím však nezískáte.

3. – 7. listopadu (novembra)

anděl Sehaliah

… je dárcem inteligence, vitality a zdraví. Sehaliah jako pravý anděl strážný podporuje také chudé a bezmocné. Má rád lidi skromné a spravedlivé. Jeho ochrana za to určitě stojí.

démon Viné

… ve vás vzbuzuje nechuť a odpor k práci. Občas vás vaše vlastní lenost baví, ale raději to nepřehánějte. Naslouchejte svému andělu strážnému a bude z vás člověk úspěšný, sympatický a milý.

8. – 12. listopadu (novembra)

anděl Ariel

… vám pomáhá při rozvíjení vědomostí a daruje vám neomylnou intuici. Může vás dokonce obdařit schopností vidět budoucnost. Podporuje také vynálezce – ovšem jen pokud jejich objevy slouží dobrým účelům. Pak vám bude zářivý Ariel svítit na cestu.

démon Brifron

… proti vám používá zvláštní zbraň. Roztržitost rozhodně patří k vlastnostem, které vaše okolí rozveselí, ale pozor na extrémy. Pak se tato vlastnost stává spíš zátěží. Začnete pak zapomínat plnit dané sliby.

13. – 17. listopadu (novembra)

anděl Asaliah

… je bytost veskrze sympatická – je dárcem šarmu a smyslu pro humor. Má také zvláštního koníčka – pomáhá vědcům rozluštit tajemství starých písem. S tím souvisí touha po nalezení pravdy, která je jeho chráněncům vlastní. Ti však často trpí přílišnou sebekritikou – a to zbytečně odrazuje od mnoha důležitých a zajímavých věcí.

démon Vual

… na vás bude působit prostřednictvím vašeho okolí. Pokud se vám stane, že vám někdo bude ubližovat nebo lhát, nepropadejte skepsi. Přesně to chce váš padlý anděl. Dejte si také pozor na to, aby všechno co řeknete, bylo v souladu s tím co uděláte.

Rod knížectví – bytosti světů Necach

Necach v překladu znamená „vítězství“, proto je zajímavé, že svým chráněncům poskytují především značnou míru trpělivosti a porozumění pro ostatní.Že by právě toto porozumění bylo v nebi vítězstvím? Je to jako klidný korál uprostřed rozbouřených vod. Stálost a mírnost. A právě tyto kvality vás následně obdarují šlechetností a důvěryhodností, kterou budou pociťovat vaši blízcí i ostatní lidé ve vašem okolí. Ať si to vy samy přejete anebo ne, oni na vás budou ve většině věcech spoléhat.

18. – 22. listopadu (novembra)

anděl Miheel

… chrání lásku, přátelství, věrnost a svým ovečkám daruje intuici a smysl pro porozumění. Často pak mají harmonické manželství, obohacené vzájemnou něhou a intenzivním sexuálním životem. S pomocí Miheela dokážete dělat správná rozhodnutí a dovést svou práci k úspěšnému konci. Máte však sklon přeceňovat se, nebo naopak podceňovat – podle toho jaký máte zrovna den.

démon Haagenti

… vám našeptává absolutní nedůvěru vůči všemu a všem. Heslo “ Důvěřuj, ale prověřuj “ by nemělo být vaším životním krédem. Jinak tím pěkně otrávíte okolí.

23. – 27. listopadu (novembra)

anděl Vehuel

… dodává svým chráněncům cit a lásku k ostatním a dělá z nich lidi opravdu ušlechtilé. Bude při vás také stát v dobách zlých. Máte studijní ambice ? Výborně – váš anděl to opravdu ocení. A má rád lidi pokrokové. Jen si nepleťte vývoj názorů se zavržením morálních zásad.

démon Crocell

…se baví na váš účet. Jak ? Jeho vliv způsobí, že se začnete chovat jako nezodpovědné dítě. Crocell také zbožňuje herce, kteří nikdy neodkládají svou masku. Budete prostě hrát všude a za všech okolností. Dalším nehezkým návykem je za každou cenu říkat, co si myslíte. Můžete tím občas někomu i ublížit.

28. listopadu – 2. prosince (decembra)

anděl Daniel

… vám pomáhá promyslet vaše stanoviska a udělat správná rozhodnutí. Budete-li se chtít k něčemu přiznat, anebo třeba vyznat lásku, pomůže vám najít správná slova. Má rád spravedlnost a od svých oveček požaduje, aby dodržovali zákony. Naopak nemá rád lidi chladné a necitelné, což je samozřejmě dílo jeho temného protivníka.

démon Furcas

… vás totiž opravdu ohrožuje. Snaží se vás svést na cestu nepoctivosti a porušování pravidel. Velice rád se baví tím, že nechá své oběti páchat nemorální věci a podvody. Možná vám dokonce poradí, jak se zmocnit majetku vašich bližních. Nenaslouchejte mu.

3. – 7. prosince (decembra)

anděl Hahasiah

… podporuje lidi zvědavé a trpělivé. Umožňuje jim objevit a pochopit tajemství přírody a života. Jeho chráněnci se proto často vydávají na lékařskou dráhu. Mívají silné charisma a díky tomu mohou ostatním poskytnout naději a podporu. Mají však také sklon dávat průchod svým emocím, což jim zatemňuje úsudek.

démon Balaam

… škodí vašim cílům tím, že potlačuje váš zájem o vzdělání. Budete-li mu naslouchat, nebude se vám chtít podstoupit obtížná studia ani na sobě pracovat – budete hledat jinou, snadnější cestu k úspěchu. Nakonec se z vás může stát šarlatán a podvodník.

8. – 12. prosince (decembra)

anděl Imamiah

… je duchem odvahy a trpělivosti. Umožní vám úspěšně zdolávat zkoušky. Jeho chráněnci mají citlivou povahu a milují své bližní. Imamiah jim pomáhá, aby nepodléhali emocím a aby se stali vyzrálými a zodpovědnými lidmi. Vy osobně totiž máte tendenci zapomínat na své povinnosti – například když jste čerstvě zamilovaní. Pak pro vás okolní svět přestává existovat.

démon Alloces

… je odborníkem na hádky, konflikty a provokace. Sedí vám na rameni a našeptává do ucha samé nepravosti. A vy se vztekáte, hašteříte, křičíte – a váš démon triumfuje. Zkuste se zklidnit a neztrpčujte už tak nelehký úděl svému andělu strážnému.

13. – 16. prosince (decembra)

anděl Nanael

… podporuje ty, co se věnují humanitním vědám a filosofii, Přestaňte se však tolik zabývat vlastní osobou a myslete také na ostatní. A pozor na žárlivost. Pokud se vyvarujete těchto nectností, Nanael vám propůjčí zvláštní schopnost šířit kolem sebe harmonii a pohodu.

démon Caim

… vám našeptává, abyste se zabývali osobními záležitostmi lidí ve vašem okolí. Od anděla strážného máte totiž dar odhadnout, co lidé skrývají. A Caim toho zneužije. Začnete jejich tajemství prozrazovat a naděláte si spoustu nepřátel. Když už víte něco pikantního, buďte raději diskrétní nechte si to pro sebe.

17. – 21. prosince (decembra)

anděl Nithael

… vám daruje dlouhověkost. Během svého dlouhého života si uchováte duševní svěžest a budete oblíbení pro svou milou a nesobeckou povahu. Máte však tendenci zneužívat svého osobního kouzla a ovlivňovat lidi ve svém okolí. To by se vám jednou mohlo vymstít, a tak se raději držte poctivějších, i když méně snadných prostředků.

démon Murous

… se snaží samozřejmě zneužít vašeho osobního kouzla. Jestli budete poslouchat všechno, co vám radí, stanete se člověkem bez skrupulí, který se neštítí využít jakýchkoliv prostředků. Teď možná vaše horší já triumfuje. Takové vítězství však jednou může mít i velmi hořkou příchuť…

22. – 26. prosince (decembra)

anděl Mebahiah

… má nejvíc práce právě o Vánocích. S tím souvisí i jeho snaha vzbudit ve vás soucit a snahu pomoci potřebným. Proto můžete mít charitativní sklony. Máte však možná trochu vznětlivou a konfliktní povahu. Ale teď něco mnohem příjemnějšího. Nepřejete si náhodou pod stromeček zprávu že čekáte miminko ? Poproste Mebaiaha a může se vám to splnit. Má totiž rád hodně početné rodiny.

démon Orobas

… je prý v pluku černých andělů specialistou na chvástání a naparování. Pod jeho vlivem budete často říkat věci, o kterých byste měli pomlčet. Zbytečně si tak ubližujete a působíte mnoho nepříjemností. Orobas s oblibou své oběti ztrapňuje ve společnosti – tak buďte opatrní.

Rod brzkých andělů  – bytosti světů Hod

Hoďané podporují v lidech práci s vlastním vědomím,až by se zdálo, že své vědomí dobýváte.Jako by vás učili samy sebe posilovat, svoji vůli, svoji neoblomnost.Překlad jména jejích světů znamená „sláva“ a vskutku si jejích chráněnci můžou dobýt velké slávy. Bývají to lidé se skvělou logikou a velmi silnou povahou, avšak také velmi paličatí, až se někdy může zdát, že neuznávají jiné názory, než své vlastní. To je jakási zpětná reakce na učení, které vám Hoďané dávají.

27. – 31. prosince (decembra)

anděl Poyel

… plní vyřčená přání – vždyť se blíží nový rok. Tak honem udělejte dobré předsevzetí. Poyel vám ho pomůže splnit. Je to anděl dobroděj – jeho oblíbenci mohou dosáhnout uznání, budou slavní a bohatí. Ovšem musí si to zasloužit pílí a poctivostí. Musíte také bojovat se svou trémou a pasivitou. Pak se z vás prý stanou také skvělí řečníci a váš mocný patron vám daruje silnou vůli a nezávislou osobnost.

démon Gamori

… má proti vám jednu jedinou, ale velmi mocnou zbraň – ctižádost, Stanovujte si raději menší, splnitelné cíle. Jinak skončíte jako neúspěšný a zahořklý člověk a budete se trápit pocitem nenaplněného života. A pak vězte – váš démon vyhrává

1. – 5. ledna (januára)

anděl Nemamiah

… je energický a rázný. Patří totiž k velitelům nebeského pluku. Nikdy nenechá své svěřence dlouho v podřízených pozicích. Pod jeho velením uděláte velkou kariéru – například v armádě. Pokud zrovna neprahnete po uniformě, nevadí. Bude se vám stejně dařit i v jiných oblastech – například v obchodě nebo v politice. Musí se však řídit morálními zásadami a jednat vždy čestně. Za to vám váš anděl pomůže překonat úzkost a obdaruje vás také bystrým úsudkem.

démon Voso

… je samozřejmě pravým opakem vašeho energického ochránce. Pod jeho vlivem se budete bát riskovat, ztratíte odvahu a nadšení a budete se vyhýbat zodpovědnosti. Navíc začnete ze svých neúspěchů obviňovat své okolí a váš démon bude tudíž na koni. Přece mu nedopřejete vítězství, když máte tak mocného strážného anděla !

6. – 10. ledna (januára)

anděl Yeialel

… vám daruje vytrvalost, odolnost a sílu. Možná jste trochu morous, ale umíte se vypořádat s každou nepravostí. Málokdy také dáváte najevo své city, máte však schopnost poskytnout rychlou a účinnou pomoc a podporu lidem, kteří se ocitnou v nesnázích. Máte snad jen jednu vadu – zřídka uznáte jiný než vlastní názor a často také kritizujete své bližní.

démon Avnas

… podporuje právě vaši umíněnost a zatvrzelost. Kvůli ní se dopustíte mnoha omylů. Váš démon je také trochu agresivní. Pod jeho vlivem začnete ubližovat svému okolí, a to někdy krutým způsobem ! Budete také škodolibí a zlomyslní. Váš zlý anděl je zkrátka mocný jako jeho dobrý protějšek. Nemáte to jednoduché, ale snažte se bojovat se svým horším já.

11. – 15. ledna (januára)

anděl Harahel

… drží ochrannou ruku nad nastávajícími maminkami a pomáhá jim při porodu. Je také andělem plodnosti a ženy narozené v jeho dnech mívají hodně dětí. Mužům zase Harahel poskytne talent pro obchod, finance a práci na burze. Jste-li chráněncem tohoto anděla, budete se pravděpodobně zajímat i o vědu a historii. Ale pozor – nepodlehněte přesvědčení, že víte opravdu úplně všechno …

démon Trias

… má na svědomí váš sklon utrácet peníze. Klidně vás nechá promrhat veškeré rodinné jmění. Ovšem i v tom se pro vás skrývá určitá, i když nejistá šance. Neříká se snad o vypáleném poli, že je úrodné ?

16. – 20. ledna (januára)

anděl Mitzrael

… je andělem rozumu, a proto vás obdaří klidem, moudrostí a chladnou hlavou. Také nebudete mít větší problémy s nadřízenými – možná budete dokonce velmi oblíbení. Měli byste si však dát pozor na výbuchy vzteku, které mohou ovlivnit váš úsudek i duševní rovnováhu.

démon Naphula

… je svéhlavý a tuto vlastnost se snaží předat i vám ! Naslouchejte proto někdy i ostatním. Přestaňte si také lámat hlavu svými občasnými neúspěchy. A pokud vás něco opravdu hodně rozzlobí, vylijte si vztek na svém horším já a nikoliv na svém okolí.

21. – 25. ledna (januára)

anděl Umabel

… chrání přátelství a pomáhá řešit konflikty. Pod jeho ochranou budete zářit optimismem a dobrou náladou. Máte také šanci vyniknout v takových oblastech, jako je astronomie a astrologie. Umabel vás dokonce naučí prosadit si svou, i když jste od přírody stydliví a málomluvní.

démon Zagan

… není tak úplně černá duše, ale bude vás svádět k drobným zlomyslnostem. Dejte si pozor abyste kvůli tomu neztratili přátele. Váš padlý anděl vám také občas našeptává, že víte co je pro lidi ve vašem okolí nejlepší. Pokud vás snad někdy napadne, že jste spasitelem světa, raději se honem vzpamatujte.

26. – 30. ledna (januára)

anděl Iah-Hel

… vyznává asketismus, prostotu a nesobeckost. Podporuje také vaši touhu po sebezdokonalování. Pokud o ně opravdu usilujete, najdete s pomocí svého anděla lásku a přátelství. Dejte si však pozor na to, abyste si někdy nepřikrášlovali pravdu a raději se dívejte na věci střízlivějšíma očima.

démon Valak

… si na vás přichystal účinnou zbraň – podporuje vaše sklony k nevěře a k extrémnímu střídání partnerů. Mohli byste si tím značně zkomplikovat život a odradit tak někoho, kdo vás má možná opravdu rád.

31. ledna – 4. února (febrára)

anděl Anauel

… je dárcem zdraví a fyzické zdatnosti. Lidé pod jeho ochranou se rychle uzdravují. Bývají veselí, hraví a sympatičtí. Jsou tak dobří řečníci a mají úspěchy v obchodních jednáních. Pokud patříte k chráněncům tohoto dobrého anděla, budete vynikat i svou schopností správně se rozhodovat. Anauel také zmírní vaši trochu přehnanou vztahovačnost.

démon Nadras

… je podvodný hráč a snaží se zneužít vaše obchodní nadání. Vyhýbejte se proto kasinům, pochybným podnikům a takzvaně výhodným obchodům. Jinak hrozí nebezpečí, že vás Andras zruinuje. Dejte si také pozor na finanční transakce, které nejsou tak úplně v mezích zákona. Rozvíjejte své obchodní vlohy, ale vyvarujte se touhy po snadném a rychlém zbohatnutí.

Rod pozdních andělů – bytosti světů Jesod

Andělé těchto světů dávají svým chráněncům obrovskou dávku ženské jemnosti.Lidé zde narození jsou velmi éteričtí, hloubaví s velkou dávkou citu pro umění.Jsou i velmi inteligentní,ale mezi ostatními působí spíše tiše,takže jejích genialita zůstává často skryta i před nimi samotnými. Zdají se tak jemní, že by je lidé často mohli posuzovat jako slabí.Ovšem opak je pravdou !! Andělé světů Jesod totiž vládnou nad zrozením i smrtí lidských jedinců, nad mateřstvím i malými dětmi a tuto moudrost předávají i svým svěřencům. Jako příklad si zde vzpomeňte na Gabriela.Posiluje v lidech jejích ženskou stránku a bdí nad malými dětmi. Ale současně vládne armádám andělů a jeho síla je  taková, že dokáže zlomit mnoho králů a změnit  svět.

5. – 9. února (febrára)

anděl Mehiel

… je patronem písemnictví a drží ochrannou ruku nad spisovateli. Obdaří vás také schopností analytického uvažování, které potřebují například novináři. S jeho pomocí máte také schopnost rychle číst a dobře si pamatovat obsah přečteného. Ale pozor – vaší slabinou je naivita a důvěřivost. Máte přece bystrou hlavu, tak ji používejte.

démon Haura

… se tváří jako váš nejlepší přítel. Díky jemu budete chápaví a učenliví. Dejte si však pozor na to, kdo a co vás učí. Jinak se může stát, že vámi určití lidé budou manipulovat. Hauras vás také bude svádět k tomu, abyste na sobě přestali pracovat. Neposlouchejte ho, jinak neuspějete ve věcech, na kterých vám záleží.

10. – 14. února (febrára)

anděl Damabiah

… dodává svým svěřencům duševní sílu a inteligenci. Pokud si to zasloužíte, bude se o vás starat opravdu vytrvale, a vy proto budete mít stále dobrou náladu. Váš anděl je i poslem naděje, kterou neztratíte ani ve chvíli, kdy všichni ostatní rezignují. Díky své nezdolnosti obvykle nakonec uspějete.

démon Andrealphus

… má na svědomí časté střídání vašich nálad a snaží se z vás udělat naprostého životního pesimistu. Některé věci nakonec opravdu dopadnou hůř, než byste si přáli, ale nedívejte se na všechno černě. Nezapomeňte že nesmíte ztrácet naději.

15. – 19. února (febrára)

anděl Manakel

… vám daroval krásu, eleganci a šarm. Máte dar být většině lidí sympatičtí a jste také schopni rozdávat lásku. Vaši blízcí se vám možná často svěřují se svými starostmi. Nechejte si jejich strasti pro sebe a buďte diskrétní. Manakel vám vyžene z hlavy pochmurné a pesimistické myšlenky.

démon Kimaris

… by z vás rád udělal svéhlavého a umíněného jedince. Posloucháte jen neradi názory ostatních ? Zamyslete se nad sebou – ne všichni to s vámi myslí špatně. A pokus vyslechnete jejich názory, možná se vám bude dařit lépe řešit své pracovní i osobní problémy.

20. – 24. února (febrára)

anděl Eyael

… je dárcem vysokého věku, pevného zdraví a psychické odolnosti. Jste-li narozeni v jeho dnech, můžete se dožít i sta let. Po celý svůj život se můžete s úspěchem věnovat i různým druhům umění. Oplýváte totiž fantazií a tvůrčím potenciálem. Vaším koníčkem se možná stane astrologie a sestavování horoskopů.

démon Amdukias

… není, naštěstí pro vás, tak zlý. Ale bude vás svádět k nicnedělání a ke snění s otevřenýma očima. Někdy možná úplně ztrácíte kontakt s realitou. Je to příjemné, ale ztracený čas vám nikdo nevrátí a příležitost, která mezitím utekla, už vůbec ne.

25. – 29. února (febrára)

anděl Habuhiah

… dává často do vínku svým ovečkám schopnost léčit nejen lidi, ale i zvířata. Nejste si toho vědomi ? Zkuste na sobě v tomto směru zapracovat. Máte totiž talent poznávat účinky léčivých rostlin a využívat jich. Dejte si ale pozor – lidé narozeni na konci února jsou podle andělského horoskopu temperamentní a zvídaví. Chybí jim však trpělivost a proto své plány často opouštějí dřív, než dosáhnou úspěchu.

démon Belial

… vás možná trápil už během školních let. Dělá vám potíže vydržet na jednom místě a soustředit se ? Neradi se přizpůsobujete novému prostředí ? To ještě nevíte o dalších zbraních vašeho padlého anděla. Sesílá na vás totiž deprese a časté proměny nálad. Myslete trochu na své okolí a na své blízké.

1.- 5. března (marca)

anděl Rochel

… vás naučí zapamatovat si dokonce i ty nejdelší texty. Můžete proto mít úspěch třeba při studiu práv a možná jste i skvělí řečníci. A na co si máte dát pozor ? Rochelovi chráněnci jsou bystří, nicméně mají tendenci přeslechnout to, co se jim nelíbí. A někdy propadají nadměrnému hromadění statků.

démon Decarabia

… toho využívá. Je schopen z vás udělat úplného Harpagona – pokud mu budete naslouchat. Zkuste to změnit a aspoň občas někoho obdarovat. Uvidíte, že vám to způsobí větší radost, než když věci získáváte.

6. – 10. března (marca)

anděl Jamabiah

… ve vás možná vzbudí lásku k umění. Je také možné, že se zajímáte o okultní vědy. Pozor ale, tady je váš démon hodně blízko. Raději naslouchejte andělu strážnému, který vás obdaří jasným úsudkem. A bojujte s vrozenou leností – jinak se úspěchy nedostaví.

démon Sear

… je rebelantský duch, který vám bude našeptávat tisíce pochybností. Pochybovat je sice zdravé, ale nepřehánějte to. Jinak ztratíte víru v dobro i v sebe sama. Váš démon bude přímo nadšený, když svou pochybností a skepsí otrávíte i ostatní.

11. – 15. března (marca)

anděl Haiaiel

… vás obdaří takzvaným šestým smyslem a sešle vám jasnovidecké sny a intuici. Budete tak mít šanci odhalit nástrahy, které někdo připravil vám nebo vašim blízkým. Vynikáte také velkou inteligencí a zvídavostí, lidé vám rádi naslouchají. Ale pozor – trocha skromnosti by vám nezaškodila.

démon Dantalion

… miluje hádky a spory. Za ideální příležitost považuje rodinný oběd nebo večeři. Jeho další specialitou je navádět vás k tomu, abyste kritizovali všechny kolem sebe. Pěkně tím všechny otrávíte. Pokud se začnete nudit a přemýšlíte do koho se začít navážet – sáhněte raději po dobré knize.

16. – 20. března (marca)

anděl Mumiah

… je další anděl léčitel. Jeho schopnosti se mohou skrývat například ve vašich rukou nebo ve výborné znalosti léčivých bylin. Uznáváte spíš klasickou medicínu ? V tom případě z vás může být dobrý lékař. Jen si dejte pozor na své občasné záchvaty depresí.

démon Andromalius

… vás nutí vidět všechno černě. Jednou z jeho nejsilnějších zbraní je deprese a melancholie, která může přicházet i pravidelně. Tento stav je sice nepříjemný, ale může být i pramenem inspirace pro umělecké výkony. Ale moc to s těmi chmury nepřehánějte.

Andělé

Andělé ve vesmíru

Vesmír je plný překvapení, ale to, co v létě roku 1984 oznámila posádka sovětské vesmírné stanice Saljut 7, bylo mimořádné i podle kosmických měřítek. Na 155. den letu ohlásil velitel Oleg Atkov a kosmonauti Vladimir Lovjov a Leonid Kizim, že vesmírnou stanici zalilo oranžové světlo, které je na okamžik úplně oslepilo. Zmocnila se jich obava, zda na palubě nedošlo k požáru nebo explozi. Když se jim zrak vrátil, vyhlédli průzory ven a informovali pozemní středisko letového řízení, že tam vidí jakési tváře. Venku nad kosmickou lodí se pohupovalo sedm andělů. Jejich obličeje a těla vypadaly jako lidské, ale měli křídla. Andělé po dobu asi 10 minut udržovali stejnou rychlost a pohyb jako kosmická stanice a pak náhle zmizeli. Kosmonauti si připustili, že zřejmě na chvilku ztratili rozum, a po několika dnech nabyli přesvědčení, že je musela postihnout kolektivní halucinace. Ale během 167. dne letu se ke kosmonautům přidali tři kolegové z kosmické lodi Sojuz T-12 Světlana Savickaja, Igor Volk a Vladimir Džanibekov. A kosmickou stanici opět zalilo jasné oranžové světlo. Znovu se vynořilo sedm andělů – každý z nich byl podle svědků velký jak dopravní letadlo. Všech šest kosmonautů tvrdilo, že spatřili „usmívající se“ anděly. Kdybychom brali v úvahu pouze zážitek první posádky, mohli bychom ho považovat za výsledek stresu spojeného s dlouhotrvajícím letem. Posádka měla strávit ve vesmíru rekordních 237 dní. Ale stres nyní vysvětlením – andělé se zjevili brzy po jejich příletu na vesmírnou stanici.

http://www.cyberspaceorbit.com/orbit_page4.html

Andělské afirmace

Opakujte tyto afirmace každý den a pozvedněte tak své sebevědomí a sebelásku. Můžete si je též namluvit na kazetu a vyrobit si účinnou afirmační pomůcku. Nebo si je okopírujte a nalepte někam, kde je budete mít stále na očích. Přidejte k nim své osobní afirmace, které souvisejí s vašimi cíli a touhami.

 • Právě teď mě obklopují andělé.
 • Andělé mě zahřívají a prosvěcují Božskou láskou.
 • Přijímám tuto lásku od Boha a andělů.
 • Zasloužím si lásku.
 • Zasloužím si štěstí.
 • Zasloužím si zdraví.
 • Zasloužím si pomoc od nebes a tímto ji přijímám.
 • Přivolávám Boha a anděly, aby mi pomáhali a vedli mě.
 • Naslouchám svému vnitřními hlasu a pocitům.
 • Můj vnitřní hlas a pocity jsou vedením od Boha a andělů.
 • Nic jiného než toto vedení nepotřebuji.
 • Následuji své vedení a naprosto mu věřím.
 • Vím, že Bůh a andělé mě milují a právě teď mě vedou.
 • Přijímám andělskou lásku.
 • Přijímám lásku.
 • Miluji.
 • Jsem láska.
 • Rozdávám, lásku.
 • Jsem velmi milován/a.
 • Všichni mě milují.
 • Miluji všechny.
 • Odpouštím všem.
 • Odpouštím sám sobě.
 • Posílám Božskou lásku všem, které potkávám.
 • Pečlivě hlídám své myšlenky a toleruji jen ty pozitivní a láskyplné.
 • Ve světě je spousta lásky.
  Je jí dost pro všechny.
  Na každého se dostane.
 • Mám hojnost všeho.
 • Přitahuji do svého života nádherné, milující lidi.
 • Spolu s anděly vítáme nové příležitosti, jak sloužit světu.
 • Neustále jsem. odměňován/a.
 • Můj život je harmonický a poklidný.
 • Jsem klidný/á.
 • Zářím.
 • Jsem plný/á radosti.

Podľa knihy Doreen Virtue: Léčení s Anděli

Anděl smrti

Já anděl smrti přicházím, abych připomněl svou funkci – nesloužím pouze k převádění duší v jiný svět, podobně jako většina Mistrů, mohu vše staré odnášet. Předejte mi nepotřebné, vložte mi do rukou stará schémata, odnesu je od vás v dáli, by mohli jste volně kráčeti dál. Nechejte zemřít zastaralé, nové čeká na prahu. Hned, jak uvolní se místo, vstoupí, kam dříve se nevešlo.

Alenka Smahová – Poselství od anděla smrti (přijala a předala na týdenní školičce s Evou Puklovou, únor 2004)

Archandel Michael

Jsem učitelem, dávajícím přínos ze svého poznání, Vám zde na zemi.

Co to je, být ve vůli Boží?

Vůle Boží, rozumí se řád, ze kterého se vše odvíjí nic nevyjímaje. Toto je ta absolutní pravda, pravda která po věky věků bude nalézána a realizována ve všem živém, které nebylo schopno
v rámci svého poznání sjednotit Boží vůli s vůli vlastní, poskytnutou Vám s Boží milosti.

Svobodná vůle, Vám dána na důkaz lásky Nejsvatějšího Boha je převelikým darem.Dary se dají využít ke zkrášlení, blahobytu, rozvíjející se hojnosti, k bezbřehé radosti, však také z nerozumu a nekontrolovatelných vášní k destrukci, vlastnímu utrpení a utrpení svých bližních, neb žádného nevyjímaje, žijete jako společnost, pospolu. Proto se Vás dotýká i to, co způsobí osoba Vám osobně neznámá.

Na tomto příkladu lze poukázat, že stejně jak záleží na fungování celé společnosti,tak záleží na přijetí Boží vůle zcela a bez vynechání některého z jeho rysů projevujících se v zákonech,
které lze vysledovat v kauzalitě dávání a přijmutí. Toto je absolutní všeobsáhlý zákon stvořitele.

Jsem ochránce a učitel. Starám se o ochranu a bezpečí pro vše živé nacházející se v oblastech stvořených z Boží milosti. Dostat se do vlivu ochrany znamená přijmout a konat s vůlí Boží. Jsem učitelem, tím, který vede a poučuje jak ve svém jednání a chování zahrnout Boží vůli. Pro všechny ty, kteří ve tmách nevidí a neprozřou nástrahy číhající na nepřipravené.

Důležitou součástí Boží vůle je přijmout důsledky za své činy a odčinit je. Buď to v plném rozsahu nebo symbolicky, tak jak je v souladu s Vašim poznáním a důležitosti nezralého jádra ducha. Bez tohoto přijetí následků nejste schopni zastavit příliv odebírající Vám hojnost a blaženost. Jen příkladným vyčištěním nánosů energií přežívajících jako samostatné entity napájené z Vašich hustých a temných myšlenek a činů. Vyčištění není možno pokud nerozšifrujete kódy svého jednání a ve Vašem srdci nevyklíčí touha po světle.

Počítejte s tím, že v mém konání je zahrnuto také poukázání a manifestace Vašich činů v pravém světle. Toto není odebírání Vaši vlastní vůle, nebo odstraňování následků bez vlastního uvědomění a přičinění. Základní lekce zde na Zemi spočívají ve všeobecném pochopení principů života. Jsme opět u Božího řádu a přijetí absolutní pravdy, bez které můžete sami sebe nebo své blízké zraňovat.

Učím Vás pochopit Boží vůli na základě Vašeho jednání. Ten, který projevuje ochotu zvládnout tyto lekce je pod ochranou světla tak, aby pochopil své jednání dříve nežli ublíží sobě či druhým. Jen vlastní vůlí a chtěním tomu může být jinak. Chcete-li přijmout nabízenou pomoc, potřebujete být ochotni spolupracovat na Vašem zjemnění energetických těl, které
ovlivní Vaše myšlení a konání. To vše na základě přijetí Boží vůle jako své vlastní, kde já Archanděl Michael pomáhám zvládnout poznatky pramenící z Vašich skutků a myšlenek.

Archanjel Metatron

Copyright 1997, 19998 AngelicArtistry – All Rights Reserved – Do not remove graphics from this page.

Ja prinášam ľudstvu od Boha Dar Stvorenia, vašu nesmrteľnosť.

Ja vám radím milovať každé dieťa.

Netýrajte žiadne dieťa, ani nestojte nečinne stranou a nedovoľte, aby bolo nejakému dieťatku ublížené.

Ani by ste nemali žiadne dieťa zanedbávať.

Pretože deti sú baránkami Božími a sú Ním vrúcne milované.

A ja teraz žiadam, nemodlite sa ku mne, pretože ja som len poslom Pána. Modlite sa len ku Bohu.
Rabínska tradícia káže, že Metatron je najväčší zo všetkých archanjelov. Avšak, ako kresťanský anjel, je záhadnejší ako ostatní. Metatron je nazývaný:Princ Božej Tváre Anjel dohody Kráľ Anjelov Menšie JHVH (tetragammaton). Metatron je nabitý výživou sveta.
V Talmude a Targum, Metatron je priamym spojovateľom medzi Bohom a ľudstvom. Metatron je najmladší Nebeský hostiteľ. Prvé písomné záznamy o tomto anjelovi ho datujú na približne 8500 rokov. To je relatívne málo, ak uvážime, že väčšina anjelov bola stvorených v tom istom čase ako vesmír, pred 15 miliónmi rokov.

Metatron bol kedysi patriarchom Enochom, ktorý bol premenený na anjela. V Knihách Enochových je pasáž, keď prvýkrát navštívil nebo pred svojou smrťou a premenou. Píše sa tam: „Potom Pán povedal Michaelovi, “choď a strhni Enochovi šaty; pomaž ho olejom a obleč ho ako seba” a Michael urobil, ako mu bolo kázané. Strhol mi oblečenie, natrel ma úžasným olejom ako rosa, s vôňou myrty, ktorý sa leskol ako slnečný paprsok. A ja som na seba pozrel a bol som ako jeden z anjelov, nebol medzi nami žiadny rozdiel a môj strach i chvenie ma opustili. “

Enoch bol vyvolený Pánom ako zapisovateľ pravdy, najväčší pisár v krajine. Ako Archanjel Metatron má tiež tieto schopnosti. Preto Metatron je známy ako nebeský pisár, ktorý zapisuje všetko, čo sa udeje v Nebesách.

Tu je pasáž z Exodu, ktorá odkazuje na Metatrona: „Pohľaď, posielam svojho anjela pred teba, aby ťa viedol cestou a priviedol ťa na miesto, ktoré som ti pripravil.” Dôkazy naznačujú, že týmto anjelom – sprievodcom bol Metatron, pretože je písané, že anjel sa zjavil “ako ohňový stĺp, jeho tvár žiariaca viac ako slnko.” O Metatronovi sa traduje, že je najvyšším anjelom z celej nebeskej hierarchie. Je vysoký niečo okolo 2,40 – 4 metre.

Existuje záhadná spojitosť medzi Metatronom a Šekinah.Šekinah je ženský princíp Boha v človeku. Podľa Zohar, stvorenie sveta bolo prácou Šekinah. Šekinah bola vyhnaná po Páde Adama a Evy. Rabínske učenia hovoria, že “priviesť Šekinah späť ku Bohu a zjednotiť Ju s Ním je pravý účel Tóry.”

V abecede Ben Sira je príbeh svadby Boha a Zeme (Elohim a Eden): Boh žiada od Zeme ako “pôžičku” Adama na tisíc rokov. Potom, keď Zem súhlasila s pôžičkou, boh vypísal formálny príjmací doklad, a toho svedkami boli Michael a Gabriel. Podľa príbehu, tento doklad je uložený do dnešného dňa v archívoch Metatrona, nebeského pisára.

V okultných spisoch, Metatron je opísaný ako dvojča alebo nevlastný brat angjela Sandalphona. Metatron je zvrchovaný anjel smrti. Boh denne dáva Metatronovi pokyny ohľadom duší, ktoré majú byť vzaté v daný deň. Tieto pokyny Metatron prenáša na svojich podriadených
V Jerehmaeelových kronikách je Metatron považovaný za mocnejšieho než Michael alebo Gabriel. Príbeh hovorí, že zatiaľčo ani Michael ani Gabriel neboli schopní vyhnať Jannes-ov a Jambres-ov, egyptské jašterice z neba, (dostali sa tam pomocou čarodejníctva), Metatron bol schopný vyhnať ich.

V židovskej angelológii, Metatron je “anjelom, ktorý spôsobil, aby iný anjel oznámil pred Povodňou, že Boh chce zničiť svet.”

Podľa Talmudu, Metatron je “učiteľom predčasne zomretých detí v Raji.”

Preklad: Johanna

Fialový plášť Slobody a Lásky archanjela Ezechiela

Meditace s archandělem Ezechielem během polské mise

V tomto článku najdete další přepis meditace a poselství z polské mise, tentokrát od archanděla Ezechiela, které přijala Eva Puklová.

ARCHANDĚL EZECHIEL A FIALOVÝ PAPRSEK SVOBODY, OČISTY A TRANSFORMACE

Ezechiel (v oparu jemné fialové energie) hovoří:

„Dovolte mi, moji drazí, abych i já k vám přišel. Vnímám vaše krásně otevřená srdce. Přijmete-li mě, budu velmi rád. Tato doba mí drazí, jak již všichni víte, doba transformace, přináší s sebou podstatně větší nároky než tzv. doba dřívější. Obracím se proto k vám jako ke Služebníkům Světla. Vy všichni jste si zvolili tuto roli, vzali jste na sebe poslání Služebníků Světla zcela dobrovolně. Byla to vaše rozhodnutí. Všichni víte, že je třeba, aby se v této době lidé, jednotlivci i potom lidstvo očistili od veškerých neláskyplných energií, od negací, aby lidstvo přijalo svou sílu z dob negace, ale ne již v hávu negace, ale v hávu pochopení a uvědomění si. Aby sílu takto přijatou vědomě využilo ve prospěch všech, ve prospěch lásky, dobra a celkové harmonie. Proto k vám mí drazí také přicházím.

Vy všichni víte, co fialový paprsek znamená. Že je to paprsek svobody, paprsek očisty, paprsek transformace. Mnozí komunikujete s Mistrem St. Germainem. Mnozí jste se již napojovali na chrám nad Prahou. Rád bych vám jednak vyřídil pozdrav od St. Germaina, ale on možná přijde vás pozdravit sám, ale teď mi prosím dovolte, abych vám předal svůj dárek. Dárek, který budete potřebovat.

Rád bych vám předal každému z vás osobně svůj fialový plášť. Jakmile zahalíte cokoliv do tohoto pláště, jakmile se zahalíte vy a druhé bytosti, vy i krajina či vy a cokoliv, mentálně a s láskou přirozeně – mentálně si uvědomíte, koho tam chcete zahalit a co tam chcete zahalit do tohoto pláště, tak tento plášť bude plnit svou funkci. Jakou? Vše, co není láskou a světlem, v lásku, světlo a harmonii přemění.

Co to tedy znamená? Jestliže si představíte, že máte s někým rozpory, jestliže máte s někým – s člověkem nebo s lidmi – nějaký problém, tak si představte, jak pod tento háv (plášť) zahalíte sebe a toho člověka či lidi s myšlenkou, aby fialovou energií ezechielova pláště byly všechny energie nelásky mezi vámi a těmi lidmi přeměněny na nejčistší lásku a světlo – tak, jak je t v souladu s vůlí boží a záměry vašich duší. Z počátku tam tuto myšlenku dávat můžete, ale později již není třeba. Když si pak jen uvědomíte, že fialovým plášťem Ezechiela něco zahalíte, tak tam, kde vaše duše nemá na vás žádné nároky, abyste si některé věci uvědomili, procítili, atd., a stejně tak na toho druhého člověka nemá jeho duše nároky, aby si něco uvědomil, procítil, pochopil, tak díky plášti archanděla Ezechiela se energie nelásky a nesouladu samy změní v energie lásky, smíru, míru a to, co se mezi vámi dvěma bude odehrávat, bude již v těchto láskyplných energiích.

Ale prosím, jestliže toto budete používat, tak je třeba, abyste věřili v absolutní schopnost fialové transformační energie. Jestliže se budete halit do tohoto pláště a nebudete vůbec tomu věřit, tak to, co je ve vašem srdci, bude přehlušeno. Nevíra toto přehluší. Jestliže tam bude víra, tak to bude stoprocentně fungovat. Kolik nevíry a strachu tam vložíte, tolik se vám projeví na samém výsledku.

Takže mí drazí. Co všechno můžete udělat s tímto pláštěm, závojem nebo hávem; nazvěte si to každý, jak chcete. Můžete tímto harmonizovat neláskyplné energie třeba když přijdete někam do místnosti. Tu místnost můžete zahalit tímto pláštěm. Zklidní se tam energie. V jednacích síních, ve školách, na pracovištích – kdekoliv. Nezáleží na prostoru, na šíři prostoru. Tato energie obsáhne nekonečně velký prostor, stejně tak i úplně malinký. Čili to je, kde můžete pracovat s tímto vně sebe. Můžete pomáhat v krajině, pokud je krajina poškozena. Pokud je nějakým způsobem zraněna lidskou rukou či jakkoliv. Působí to jak na krajinu, tak na lidi. Čili to je vně vás.

Nyní si povíme, jak s pláštěm pracovat v případě vašeho vnitřního světa, vašeho nitra. I zde můžete s tímto pláštěm pracovat. Například takto: „Uvědomuji si sám sebe v té určité energii – smutku, beznaděje, zoufalství – prostě jakékoliv emoční situaci, která vás častěji ovládá. A sám sebe halím tímto fialovým pláštěm Ezechiela.“

Tento plášť bude působit, jak již bylo řečeno – co není láskou, světlem, svobodou, tak v to vše přemění. Opět zde ale zdůrazňuji, pokud vaše duše nechce, abyste si něčím prošli, něco pochopili, něco si uvědomili, tak se tato přeměna v energie lásky, světla a svobody stane. Pokud je záměrem vaší duše jistou situací projít a něco díky ní pochopit, tak plášť zabere jen do té míry, jak vaše duše určí/dovolí.

Takže mí drazí, toto je fialový plášť, který bych vám teď velmi rád předal. Takže dovolte prosím, abych ke každému z vás s velikou láskou přistoupil, objal se s vámi každým. A dovolte, prosím, aby se naše srdce dotkla. A potom každému z vás vložím buď na ramena nebo na hlavu – jak budete každý chtít – splývavý fialový plášť. Nemyslete si ale, že když ho budete mít na ramenou, že se do něj nemůžete skrýt celí. Toto je energie a vy s touto energií můžete pracovat. Vy tento plášť můžete také někam poslat. I do vzdálených oblastí Země. Jakmile ho jednou dostanete, máte ho ve své již trvalé výbavě. I když ho tisíckrát, milionkrát pošlete, stále ho máte. Víte, že tyto energie jsou tzv. věčné, a i když ho pošlete jinam, stále jej máte.

Takže teď prosím dovolte, abych vás mí drazí objal.“

Eva P.: „Teď už si prosím každý tedy prožijme to krásné objetí s archandělem Ezechielem a přijměme s láskou jeho plášť… Až vám archanděl Ezechiel tento plášť předá, tak prosím každý si jej hned vyzkoušejte.“

Archanděl Ezechiel: „Jestliže někdy si nebudete jistí, jestli tato energie působí, nechte, ať se tento plášť jakoby úplně vsákne do děje, do lidí, do situace, do místa atd., pak si můžete být jisti, že to, co jste požadovali a bylo v souladu s vůlí boží a záměry duší těch zúčastněných se naplnilo. Někdy se dotýkáte věcí velmi osobních, a proto si přestáváte trochu věřit. Protože vždycky je tam určitá obava, když se jedná o věci, které se vás bytostně dotýkají. Vím, že lidé mají potom obavu např.: „Nechal jsem tam působit patřičně dlouho tento plášť?“. Tedy můžete ho nechat jakoby zcela vsáknout a rozpustit do místa působení či do člověka, zvířete… I to je pro vás možná takové vodítko. A nyní mí drazí, pokud byste cokoliv chtěli, na cokoliv byste se chtěli zeptat, tak prosím můžete pokládat otázky – velmi rád vám na vše odpovím.“

Otázka: Lze také léčit fyzické nemoci jakožto důsledek energetické nerovnováhy?
Odpověď archanděla Ezechiela: „Co se týče nemocí fyzického těla – můžeš to k tomu přidat, ale myslím, že bratr Rafael vám podá ještě hlubší pomoc. Ale samozřejmě, že i tato energie bude působit. Přátelé drazí, záleží vždy na vás, jaké nástroje použijete k tomu, co potřebujete dát do pořádku. Vy máte již několikero tzv. darů. Každý ten dar sám o sobě má skutečně velkou moc. Velkou. Záleží na vás, zdali tuto schopnost působení nezatížíte svými obavami, nevírou, atd. Nezatížíte-li, má obrovskou schopnost – každý dar. Mnozí jste to poznali, když jste začali pracovat s mečem archanděla Michaela. Takže použijete-li jeden nástroj nebo vícero těchto nástrojů, záleží pouze na vás, tak jak to sami budete cítit. Každý ten nástroj sám o sobě – je jedno, jestli je to plášť, jestli je to meč nebo jestli je to květina, atd. – má obrovskou schopnost absorbovat nelásku. A když tuto záležitost skumulujete, tak dosáhnete přirozeně zvětšeného výsledku. Takže nechávám to pouze na vaší fantazii, na vaší tvořivosti a na vás samých. Co se týče fyzického těla, i zde může pomoci, pokud se jedná o tzv. různé energetické přetlaky atd. Ale pokud se jedná o původce nějakých chorob, tak k tomu vám více poví archanděl Rafael. A myslím, že vám k tomu v poslední fázi vaší mise bude chtít sdělit něco i archanděl Michael.“

Otázka: Přijali jsme meč archanděla Michaela, pytlík (očistný váček) archanděla Anaela a teď tento plášť archanděla Ezechiela. Jsou to velmi podobné energie. Jaký je mezi tím rozdíl?
Odpověď archanděla Ezechiela: „Záleží to na tobě, bratříčku, jakým způsobem jsi schopný pracovat. Někdo se lépe tzv. ohání mečem, někdo dává rád věci do pytlíku, někdo zahaluje věci do pláště. Oni jsou podobné, ale ne shodné. Sám si později vyzkoušíš, co ti na co bude více fungovat. Protože všechny tyto tzv. dary pomáhají po dobu transformace lidstva. A vy, jako Služebníci Světla, toto budete rozšiřovat. Dostáváte proto pro očistu více nástrojů, abyste si vyzkoušeli, který osobně vám bude moci dále pomáhat. Tento plášť či závoj, který jsem vám dnes předal, prosím potom předejte dál na vašich seminářích dalším Služebníkům Světla. Mimo Služebníky Světla zatím tento nástroj, tento plášť, nebude zcela funkční. Protože lidé, kteří ještě se neprobudili a duchovně na sobě nepracují, tak mají v sobě ještě příliš mnoho bloků a energií nelásky, které si potřebují uvědomit a dát do pořádku, očistit karmickou zátěž a tak podobně, takže tam by to ne zcela fungovalo. Ale vám jako Služebníkům Světla, kteří potřebujete být již očištěni, se proto nyní rozevírá celá tato škála nástrojů. Ale zpět ke tvojí otázce. Máš pravdu – jsou to věci velmi podobné. Jsou. Ale ty také máš třeba ve své skříni mnoho oblečení. Všechno je to oblečení, ale i přesto se ráno rozhoduješ, které z nich si ten konkrétní den oblékneš… Přesto si v něm vybíráš, v čem se budeš cítit lépe… Práce s dary a energiemi je velmi podobná. Máš vícero těchto nástrojů, se kterými můžeš zacházet, jak potřebuješ a můžeš naplnit to, co s nimi či pomocí nich naplnit chceš.“

Otázka: Můžeme ten plášť dávat dušičkám, které už nežijí na Zemi?

Odpověď archanděla Ezechiela: „Sestřičko milá. Tam fungují jiné záležitosti. Tadyto je pro očistu lidstva, fyzického lidstva. Samozřejmě, když jej tam pošleš, tak neuděláš chybu. Ale bytosti, které opustily fyzické tělo a pohybují se v meziživotí, tak tam oni mají daleko otevřenější vědomí a mohou s těmito nástroji pracovat sami. Je to především k použití pro fyzické lidi a fyzický život třetí dimenze.“

Otázka: Když dělám vlastní semináře a cítím, že na tento dar ještě nějaký účastník zcela připraven není. Mohu to předat celému semináři?

Odpověď archanděla Ezechiela: „Zeptej se duše, sestřičko. Zeptej se jejich duše. Jedině tím, jak se napojíš na duši těchto bytostí, poznáš a pochopíš. Protože tam, kde předáš toto tzv. předčasně, přinese tento dar člověku sice nějaký výsledek, ale přinese mu to pravděpodobně také spoustu problémů, které si on neumí ještě zpracovat. Toto je zatím jenom pro Služebníky Světla, kteří na sobě začali už alespoň částečně a vědomě pracovat. Protože jestliže lidé nebudou vědět, jak se sebou pracovat, objeví se jim problémy. Ty problémy, které se vám projevují, a vy je velmi dobře znáte jako následky něčeho nezpracovaného. Tak je třeba, aby ten člověk věděl, jakým způsobem má sám se sebou dál dělat – proč se mu věci dějí a jak má s tím dál naložit. To je třeba, aby tito lidé věděli. Pokud toto bude ten člověk vědět, pak samozřejmě předávej a není v tom žádný problém. Ale není smyslem, abyste předávali lidem něco, co v nich bude vyvolávat ještě větší problémy.“

Otázka: Lze plášť použít na rozpouštění emocí?

Odpověď archanděla Ezechiela: „Je třeba si ji alespoň uvědomit. Jak to cítíš, jak je pojmenuješ nebo si je uvědomíš, tak na to energie působí. Potřebuješ si ty emoce uvědomit. Tím, jak si je uvědomíš, tak je tento plášť do sebe absorbuje. Fyzičtí lidé mají navíc na svých negativních energiích závislosti.“

Otázka: Má archanděl Ezechiel něco společného s archandělem Zadkielem? Vnímám je totiž jakoby jednu bytost.

Odpověď archanděla Ezechiela: „Sestřičko, máš pravdu. Dá se říci, že jsme stejná energie. Lidské pojmenování vzniklo na mnoha místech této planety. Mnozí lidé pod jednou energií mají více jmen. Je to jako, že někdo se na tebe obrací s rodinnými záležitostmi, někdo s pracovními apod. Někdo tě osloví mámo, někdo ti říká sestro, jiný kolegyně… Jsi to ale pořád Ty…“

Ezechiel: „Nebojte se nás volat. Nebojte se volat kohokoli, koho nazýváte bytostí světla a lásky. Nebudete-li si něčím jisti, zavolejte nás. I proto dostáváte vícero nástrojů, které můžete používat současně. Víme, že vy lidé podléháte svým nejistotám. Je to ale přirozený vývoj. Používejte získané nástroje hlavně pro sebe! Teď je doba vlastní očisty!“

Meditaci vedla a poselství přijala: Eva Puklová

6. 9. 2009, Polsko

Textovou podobu připravili: Lukáš Severa a Sylva Chantée

Lucifer / Satan

Pojem luciferus je latinsky ekvivalent pre slovo phosphorus. U Leviho (a tiez v kabale) nie je Lucifer zatrateny anjel, ale anjel, ktory prinasa svetlo tym, ze hori a spaluje – a pri tom tiez obnovuje sam seba tak ako legendarny Fenix, ktory povstava z popola do noveho zivota. Podla antickej povesti sa Fenix vzdy po patsto rokoch sam spali vo svojom hniezde, aby potom omladeny znova vzlietol hore. U alchymistov Fenix symbolizoval kamen mudrcov a u prvych krestanov bol symbolom znovuzrodenia.

Pojem satan pochadza z hebrejskeho saithan, co znamena protihrac, alebo nepriatel. V Knihe Job v starom zakone nie je satan v ziadnom pripade protivnik Boha, ale ludi. Je to anjel povereny Bohom, ktory ma dokazat, ze ludstvo nie je hodne svojho stvorenia. Archaniel Michael ma pri tomto bozom sude branit ludstvo. Satan tak nie je v spore s bohom, ale skor plni jeho volu.

Lucifer ako synonymum pre zornicku je meno pred „padom“, slovo satan je pojem pouzivany po pade tohoto anjela.

„Poriadni ludia“

K cestam vytvorenym Luciferom patri aj nazor preiemernych ludi, ktori sa opieraju o zakony a moralku, snazia sa byt laskavymi clenmi rodiny a dobrymi pracujucimi, humanisticky a socialne aktivnymi, ktori vsak necitia ziadnu naklonnost k rydzo duchovnym otazkam, ktore by presahovali tento zivot, a ktori sa povazuju za poriadnych sucasnikov.

Typy pozemských andělů

Vtělené vesmírné bytosti

Jsou vtěleny na Zemi, aby pomohli odvrátit hromadnou zkázu lidstva.pro tuto misi přijali lidské tělo. Jsou to dobrovolní vyslanci míru.

Pocházejí z fyzických i nefyzických galaxií a podvolili se žít lidský život, aby mohli šířit dobro ve formě, ve které je pro přežití lidstva zapotřebí. Jejich vnitřní čistota a dobrota tak napomáhá rozptylovat energetické shluky zloby, nenávisti a napětí, které lidstvo vytváří a které by v konečné podobě mohli být spouštěčem jaderné války. Pokud by byla Země zničena, vlna negativní energie, která by se tím vzedmula, by ničivě zasáhla mnoho galaxií. Dalo by se říci, že úkolem vtělených vesmírných bytostí je zabránit za všech okolností jadernému konfliktu. Jejich nástroj je jejich dobrota a ušlechtilost, s jakou se chovají ke svému okolí.

Vtělené vesmírné bytosti nezůstávají celý život většinou u jediné kariéry. Buď své profese postupně mění nebo jich vykonávají několik najednou. Jsou vynikajícími mistry Reiki, léčitely, maséry, chiropraktiky a fyzioterapeuty. Stejně dobře se jim daří ve výzkumu, strojírenství a jsou výbornými asistenty. Musí být přesvědčeni, že cíle, které sleduje firma, pro niž pracují, mají vyšší význam. Bez tohoto pocitu sounáležitosti by odváděli špatnou práci. Jsou laskaví, pracovití a výkonní a omylem jsou považováni za rezervované a chladné. Dávají přednost tomu, zůstat v pozadí. Je pro ně výhodnější pracovat samostatně.profese mluvčího nebo vedoucího pro ně není vhodná.

Poznáte je podle těchto rysů:

 • když je potkáte, hraje jim na tváři lehký úsměv
 • kdykoliv jsou připraveni nesobecky vyjít vstříc a pomoci
 • ti druzí jejich pomoc často ani nezaznamenají, protože druhým nepomáhají proto, aby byli oceněni
 • jsou velmi laskaví
 • jsou zdrceni násilím a touží po návratu domů
 • ve společnosti se cítí rozpačitě, protože nemají dostatečné zkušenosti s lidským společenským životem
 • jako děti byli často vystaveni zlomyslným narážkám
 • většinou přesahují průměrnou výšku vzrůstu člověka
 • jsou vysocí a štíhlí
 • ženské pohlaví může být i menší a podsadité
 • obličej mají často podlouhlý a hubený
 • ti menší vzrůstem mají kulatější tváře
 • zdá se, že planeta, která byla jejich domovem předurčuje jejich zvláštní fyzické rysy
 • mají neobvykle tvarované oči do tvaru půlměsíce a připomínají obracené U. jejich barva je často šedá, zelená nebo hnědočerná. Když se na ně podíváte, je to jako by jim z očí prozařovali paprsky silných světel. Kolem panenky mají často kroužky světlejší barvy
 • oblékají se prakticky a pohodlně a nedbají moc na módu, neradi jsou středem pozornosti
 • jsou ochotni pomoci každému, kdo to potřebuje, na druhé straně si však udržují odstup a jsou rezervovaní
 • často si nejsou jisti svým životním posláním a cítí často skutečnou úlevu, když zjistí, že jejich úkolem je to, co dosud přirozeně činili. Totiž pomáhat tam, kde je třeba
 • často se zajímají o UFO a mimozemské civilizace, sledují sci-fi filmy a čtou vědecko-fantastickou literaturu
 • už v dětství intuitivně chápou duchovní hodnoty a mnoho z nich považuje tradiční náboženství za příliš omezující ve srovnání s jejich vlastním pojetím Boha. Bůh pro ně je něčím jako univerzální inteligencí, a postupuje vším
 • mnoho z nich si vybavuje vzpomínku, že v tomto životě navštívili kosmickou loď nebo jsou aspoň přesvědčeni, že něco takového prožili

Vtělené elementární bytosti

Příslušníci této skupiny patří mezi nejsnadněji rozpoznatelní ze všech pěti kategorií. Fyzicky se podobají svým jmenovcům, tzn. Vílám, elfům, skřítkům, trpaslíkům, lesním mužíkům, mořským vílám, delfínům, zvířatům a jednorožců

Vtěleným elementálům se dobře daří v oblasti umění, jsou úspěšní v profesích spojených s médii, včetně filmového a hudebního průmyslu. Jsou vynikajícími komiky, spisovateli, nakladateli, tanečníky a cvičiteli jógy. Protože jsou optimisticky založeni a mají silné vyzařování, jsou také vynikajícími řečníky, kteří umí své posluchače zaujmout a nadchnout. Být středem pozornosti je pro ně přirozené. Díky všem svým schopnostem jsou i dobrými učiteli. Mají dobrý vztah k profesím spojeným s přírodou. Mohou se starat o domácí miláčky nepřítomných pánů, chov zvířat jim nečiní problémy. Zahradničení, práce v lesní školce nebo jakákoliv jiná práce spojená s přírodou je pro ně stvořená.

Jejich hlavními znaky jsou:

 • mají velmi často načervenalou barvu vlasů v různých odstínech. Mohou být úplně zrzaví nebo mohou mít vlasy kaštanově hnědé s červenavým leskem nebo nazrzle blonďaté.
 • vzhled je jak zděděný po keltských předcích, tj. brunátná, zdravě červená pokožka či pihy.
 • nesnáší pravidla a myslí si, že všichni, co je dodržují jsou pokrytci
 • mají rošťácký pohled a mají rádi legraci a kanadské žertíky a nikdy nemají k smíchu daleko.
 • mají štíhlá až hubená šlachovitá těla (vyjma zaoblených mořských andělů)
 • mají rychlý metabolizmus a citlivý nervový systém.
 • rádi si užívají života
 • často bývají na něčem závislé
 • jsou velmi hraví (mnohem hravější než skupina moudrých-ti bývají často vážní a vypadají zachmuřeně a tvrdě).
 • jeho úkolem je uvolnit jinak sevřené okolí, přimět je smát se nebo alespoň usmát, i kdyby to mělo být na jejich účet.
 • je jim velmi známa duchovní hodnota smíchu, hravosti a radosti.
 • často se stávají profesionálními baviči a umělci, tanečníci, komici a herci
 • zrodili se do lidského těla z toho důvodu, že jejich jemnohmotní bratři už se stali bezmocnými proti lidskému decimování přírody a oni mají začít bojovat nejen proti znečisťování ovzduší, vod a půdy planety Země, ale mají také vystoupit na ochranu týraných a vybíjených zvířat.
 • dávají přednost společnosti zvířat a rostlin před společností lidí. Vůči lidstvu pociťují podvědomý hněv za to, jak ničí Zemi.
 • často třídí odpad, užívají přírodě neškodlivé čistící prostředky a chovají se ekologicky.
 • když se cítí odmítnutí, často se z nich stane plachá bytost která má potřebu se od okolí izolovat.
 • jsou velmi odolní s minimálními zdravotními potížemi.
 • Jsou často optimističtí
 • občas trpí depresemi v dětství mohli mít astma
 • jsou velmi citliví na chemické látky přítomné ve vzduchu
 • když jsou často uzavřeni mezi čtyřmi zdmi, objevují se u nich klaustrofobické stavy.
 • často se narodili pod znamením vody. Nejčastější znamení jsou Býk, Kozoroh, Panna, Rak, Ryby a Štír

Vtělení andělé

První zprávy o andělech vtělených do lidského těla pocházejí přinejmenším z doby apoštola Pavla, který promlouval k Hebrejcům takto: „Nechť jsou dveře vašeho domu vždy otevřeny cizincům, neboť mnozí z nich mohou být anděly.“

Někteří andělé na sebe berou fyzickou podobu jen na okamžik, aby zabránili tragédii, a pak beze stopy zmizí.

Člověk, kterého zachránili, jim ani nestačí poděkovat. Na druhé straně jsou však andělé, kteří se rozhodnou přímo pro život v lidském těle, a ti patří mezi nejvzácnější šiřitele světla na planetě Zemi.

Pro anděly vtělené do lidského těla je typické:

 • milá tvář ve tvaru srdce
 • andělský vzhled, bez ohledu na pohlaví
 • jejich rty jsou krásně vykrojené, mají velké plaché oči, které vyzařují nevinnost a lásku
 • mají sklon k přejídání a potíže s nadváhou
 • narodili se v astrologickém slunečním znamení býka, lva, štíra nebo vodnáře
 • jejich profese souvisí se službou a pomocí druhým: jsou mezi nimi například učitelé, letušky a stevardi, zdravotní sestry a poradci
 • zesvětlují si vlasy (bez ohledu na rasu)
 • neumí říci ne a trpí pocity viny, když jim druzí pomáhají
 • mají rádi anděly. Sbírají knížky o andělích, jejich sošky a jiné předměty, které s nimi souvisí nebo na nichž jsou vyobrazeni.
 • mají více andělů strážných než ostatní
 • jejich aura září
 • mají sklon zamilovat se do potenciálu druhého člověka a snaží se jej dovést k jeho naplněn
 • jejich vztahy se vyznačují oboustrannou závislostí. Typickými partnery jsou narkomani a alkoholici.
 • zůstávají ve vztazích mnohem déle, než ostatní
 • mají dar pronikat pod skrytý povrch věcí a díky tomu vnímají v člověku jeho skryté talenty, dřímající potenciál a samozřejmě i božství. V tom se shodují s anděly, kteří prodlévají v duchovních říších. I oni se soustřeďují na vnitřní krásu člověka a podporují lidské bytosti v tom, aby se rozvíjely a pracovaly na sobě, protože tím nejlépe pomohou světu.
 • mají často přátele nebo milence, kteří svůj potenciál různými závislostmi potlačují a oslabují. Vtělený anděl přistupuje ke vztahu jako k „úkolu“. Snaží se svému partnerovi pomoci překonat jeho pochybnosti o sobě samém, přimět jej, aby svého latentního potenciálu a talentů začal využívat. To bohužel velmi často vede k oboustranně frustrujícímu vztahu.
 • často trpí syndromem chronické únavy
 • jsou velmi citliví na negativní energii, také proto, že jsou vůči druhým velmi otevření. Je nutné, aby se naučili před negativní energií ochraňovat.
 • ke zvyšování své vitální energie často používají jídlo a velmi často trpí nadváhou. Je to také proto, že tuk je pro ně ochranným obalem, kterým se chrání proti negativní energii z okolí. Mají potíže zhubnout a to i v případě, že drží diety a cvičí.
 • přes nadváhu jsou ovšem velmi krásní a mají smyslné křivky a jemný obličej

Nové Duše

Nová duše , je duše,která se rozhodla,že se vyhne obvyklému procesu narození,kterým se duše vtěluje do lidského těla.Proces postupného vývoje z nemluvněte do dospělého jedince totiž považuje za zdlouhavý.Tělo získává jiným způsobem.Učiní dohodu s jinou duší,že si v určitém časovém bodu vymění své životní energie.Tento proces obvykle probíhá tak,že nová duše kontaktuje člověka,který trpí hlubokou depresí a nemá sílu dál žít.Nová duše tuto zlomenou bytost osloví ve spánku asi v tomto smyslu:Namísto toho,abys spáchal sebevraždu,čímž by přišlo nazmar Tvé tělo,které by jinak ještě mohlo posloužit bohu,dovol abych ti pomohl.Až budeš připraven,převezmu Tvé tělo,a ty se budeš moci vrátit domů do duchovních světů.

Základní charakteristika Nové Duše

 • Jednoho dne se probudí a mají dojem,že jejich život je zlý sen a vůbec se s ním neztotožňují.
 • Nepamatují si na své dětství,ani na významné udalosti svého života.
 • Vzpomínají si,že chtěli spáchat sebevraždu.Nebo za sebou mají pokus o sebevraždu.
 • Jejich přátelé a rodina jim říká:jsi jako vyměněný.Jako bys to ani nebyl ty.
 • Najednou se ve svém životě rozhodnou pro drastické změny.Změní si například své křestní jméno,bydliště,rozvedou se,změní profesi,náboženské vyznání,atd.

Skupina Zasvěcených

-vtělení mágové,čarodějové,veleknězi,kouzelníci a šamani

Vášniví.Exotičti.Výstřední.Tak by se dali charakterizovat představitelé této kategorie.Jako by z jejich nitra vycházelo světlo.Kromě toho vypadají jako hrdinové z romantických románů.Obvykle mají hedvabně hladké dlouhé vlasy,oválné tváře a znepokojivý pohled.Pozemští andělé náležijící k této skupině jsou obdařeni moudrostí a vysoce vyvinutými intuitivními schopnostmi.Jejich pohled je pronikavý a nemá smysl před nimi předstírat a lhát,protože okamžitě poznají,kde je pravda.Obklopuje je aura tajemného.Když jim pohlédnete do očí,v tu chvíli víte,že vědí.Představitelé skupiny zasvěcených jsou lidské bytosti,které se naučili ovládat energii.Jsou schopni zázračných uzdravení,kouzel ve smyslu zhmotňování svých přání nebo představ,včetně ovlivňování počasí a působení na fyzické předměty formou telekineze a levitace.Jedná se o mocné mágy náležející k lidské rasy,kteří byli povoláni z duchovních světů zpět do fyzického světa kvůli dramatickému vývoji událostí na Zemi.

Ochránci

Existují „lidé“, kteří se mohou identifikovat se všemi skupinami a přesto nejsou Skokani. Jsou to inkarnovaní OCHRÁNCI všech skupin. Jejich úkol zde na Zemi je takový, že bezprostředně poznají jak Anděly, Elementály…tak i ostatní…a pak jim pomáhají a starají se o ně…

Ztotožňují se všemi pozemskými anděly (nepodařilo se mi zjistit, co mají společného s novými dušemi – možná je to tím, že to není specifická říše, ale proces), ale pouze částečně. Např.: v těle elementála sídlí vtělený anděl s napojením na vesmírnou loď a s vnímáním podobným zasvěceným…

Jejich dětství je shodné s dětstvím pozemských andělů: rodí se do dysfunkčních rodin, ale je zvláštní že zjistí již v raném věku to, že jsou OCHRÁNCI.

Je pravděpodobné, že k jejim nejbližším přátelům patří pozemští andělé. Také si pozemského anděla vyvolí jako svého životního partnera. Je to tím, že si vzájemně rozumí a jejich pouto je hlubší a duchovnější…

Cítí, že do jejich rodiny patří lidé, kterým pomáhají: Ať už jde o pozemské anděly nebo lidské bytosti. S tím souvisí i výběr povolání. Většinou pracují jako učitelé, ve sdělovacích prostředcích, jako spisovatelé, hudebníci… prostě všude, kde mohou svou energii předávat ostatním, starat se o ně…

Jejich charakteristickou vlastností je to, že na první pohled poznají pozemského anděla. Po celý život jsou jejich ochránci. Dodávají jim motivaci, dobrou náladu i potřebnou energii. Dohlíží na ně při práci a andělé je často vyhledávají, protože potřebují cítit tu naději, která z ochránců vyzařuje.

Ochránci jsou ohromně citliví. Cítí jak energie Země, tak i energii lidských duší i pozemských andělů. Přitom si však při negativním vnímání zachovávají jakýsi odstup. Je to tím, že víra v nich je ohromná, ale také spojitostí s vesmírnými bytostmi, u kterých není tolik rozvinutá sentimentalita. Jsou však ohromně zranitelní, když ostatní potlačují lásku. Hlavně v rodinách. Podstatou jejich duše je LÁSKA. Vidí ji (podstatu) i u ostatních lidí… Vidí jejich karmu, cítí jejich úděl. Snaží se, aby lidé i pozemští andělé skrze lásku naplňovali své poslání. VĚŘÍ V LEPŠÍ SVĚT, PROTOŽE JEJ S BOŽÍ POMOCÍ TVOŘÍ…

Většinou nemohou patřit k žádné církvi, protože Boha cítí jako něco univerzálního (asi stejně jako vesmírné bytosti – odtud také vědí, co je nejlepší pro planetu Zemi, protože dobře znají nejvhodnější cestu i zkušenosti čemu se mají vyhnout při láskyplném převibrování planety Země…
Průniky mezi kategoriemi

Hledající Duše

Coby tato duše jste ve fázi přechodu z jedné říše do druhé, což mimo jiné znamená, že se z žádnou z nich neztotožňujete, Se svou původní říší „už ne“ a s novou říší „ještě ne“. Možná jste strávili v říši, kterou jste opustili, mnoho životů a naučili jste se v ní všemu, co vám mohla předat. Proto jste se rozhodli, že vstoupíte do říše jiné. Máte pocit, že ani ona vám nenabízí ti, co hledáte, a proto nejste schopni se s ní ztotožnit.

Pokud si myslíte, že byste do této skupiny mohli patřit i vy, dopřejte si více času, abyste měli možnost se s danou říší více sblížit a poznat ji. V žádném případě se však neodsuzujte za to, že nikam nepatříte. Pozemští andělé se jako hledající duše cítí dvojnásobně opuštění. Nejenže pociťují svou vyděděnost ze světa lidí, nesou ani schopni nalézt své druhy v říši pozemských andělů! Pocit, že nikam nepatří a jsou na světě sami v nich může vyvolat hlubokou depresi. Ale nebojte se. Jedná se jen o dočasnou ztrátu orientace, která pomine! Modlete se a ve svých motlitbách žádejte o duchovní vedení. Za chvíli ucítíte, že vůbec nejste sami, jak jste se domnívali. A pochopíte, že i vy patříte někam, kde vás mají rádi a váží si vás. Nezapomeňte, že vaše rozhodnutí opustit svou původní říši a zvolit si místo ní novou, vyžaduje odvahu!

a tu jste měli! Mimo to jste tak zcela jistě učinili proto, že jste měli potřebu být pro svět ještě užitečnější!

Skokan

Některé duše touží po různorodosti, vzrušení a co největší šíři zkušeností. Pokud jste skokanem, připadáte si jako dítě v obchodě s hračkami. Nemůžete se pro nic rozhodnout, a tak pro jistotu chcete úplně všechno. Skokani jsou pozemští andělé, kteří se přesouvají z říše do říše. Nikdy se zcela neztotožní s jedinou říší a jejími představiteli. Jako skokani využíváte toho nejlepšího, co může každá z říší nabídnout. A podobným způsobem obohacujete i vy každou z říší tím, že jí předáváte moudrost, které jste se naučili v jiných říších. Skokani se v životě umí velmi rychle přizpůsobit nové situaci, přijmout za své nové lidi. Jejich přístup k životu je podobně neosobní nebo spíše nesentimentální, jako je tomu u dětí, které se často stěhují a mění školy a kamarády. Díky neustálé změně jsou schopni velmi rychlé adaptace.

Ať už jste hledající duší nebo skokanem, jste jako motýl létající z květu na květ. Každému květu, na nějž usednete uděláte službu tím, že ho opylujete. Vaše působení mezi říšemi je nesmírně užitečné, neboť do všech říší vnášíte nový život v podobě nových myšlenek.

Také byste však mohli patřit do duchovní říše, která dosud nebyla objevena. Svět se neustále vyvíjí, a proto se musí vyvíjet i duchoví říše a jejich poslání. A pokud patříte mezi duše, které jsou zvěstovateli tohoto nového vývoje, díky Bohu za to!

Jste pozemským andělem?

Připadáte si jiní než ostatní? Máte pocit, jako by jste sem nepatřili? Jako by vás tu zapomněli vaši druhové z jiné planety a vy si řikáte, kdy se pro vás konečně vrátí? Pokud ano, pak jste možná pozemským andělem. Máte-li touhu a nadání léčit a učit druhé, pomáhat jim, a přitom máte potíže srovnat se s materiálním způsobem života a jeho požadavky, trpíte-li v problematických vztazích, máte-li potíže s nadváhou, pak je více než možné, že jste pozemským andělem. Pokud jste navíc ješte přehnaně citliví a odmítáte násilí v jakékoli formě, pak je to dokonce více než pravděpodobné!

Avšak ne každý člověk je pozemským andělem. Lidé kteří nejsou vtělenými anděly, žijí svůj život jen pro uspokojení svých vlastních potřeb, tužeb a přaní. Jejich životy jsou zasvěceny lidským, čistě pozemským zájmům. Chcete-li vědet více, tento následující test vám pomůže určit váš duchovní původ. Odpovědi ano/ne si zapisujte okamžitě, hned jak vás napadnou. Své odpovědi neanalyzujte a neopravujte.

TEST – Jaký typ pozemského anděla jsem?

 1. Velmi přibírám na váze. / Právě v tomto období vážím víc než jindy. / Trpím nadváhou.
 2. Moji bývalí/nynější partneři jsou narkomani nebo alkoholici.
 3. Málokdy poruším nějaké pravidlo.
 4. Činí mi potíže říci „ne“.
 5. Barvím, odbarvuji, zesvětluji si vlasy.
 6. Raději pomahám jednotlivcům než skupinám.
 7. Mám radši zvířata a rostliny než lidi.
 8. Svým vzhledem působím, že mám keltské kořeny (moje vlasy mají načervenalý nádech, mám pihy, zdravě červenou pleť).
 9. Mám rád kanadské žerty.
 10. Rád druhé škádlím a dělám jim (ve zdravé míře) naschvály. Mám uličnický pohled.
 11. Jsem naprosto nezávislý/-á. Nesnáším jakákoli pravidla a nerad se podřizuji autoritám.
 12. Po finanční stánce se buď koupu v penězích, nebo trpím hladem, nic mezi tím.
 13. Jsem nerad/-a středem pozornosti a na společenských akcích stojím většinou stranou.
 14. Vždycky jsem věřil/-a v mimozemské civilizace a UFO a zajímají mě.
 15. Mam nutkavou potřebu být vůči druhým ohleduplný/-a bez ohledu na to, zda to ocenují.
 16. Praktikuji reiki nebo jiné formy energetického uzdravování.
 17. Moje životní poslání je pro mě mnohem důležitejší, než se oženit/vdát a založit rodinu.
 18. Moc rád bych zase odešel domů, protože vím, že země není mým domovem.
 19. Mám za sebou těžkou autonehodu nebo jinou zkušenost, díky níž jsem se ocitl na hranici mezi životem a smrtí.
 20. V minulosti jsem byl tak zoufalý/-á, že jsem uvažoval/-a o sebevraždě. / Mám za sebou pokus o sebevraždu.
 21. Změnil jsem své křestní jméno. / Intenzivně se zabývam myšlenkou, že si změním křestní jméno.
 22. Moji přátelé mi říkají: „Jsi jiný/-á než dřív. Něco se s tebou stalo. Jsi jako vyměněný/-á.“
 23. Udělal jsem nebo právě dělám drastické změny v mnoha oblastech svého života najednou (změna bydliště, profese, rozvod).
 24. Mám hluboké duchovní znalosti, které jsem nezískal/-a ani četbou, ani prostřednictvím učitelů.
 25. I když vim, že se od ostatních liším, přesto s lidmi dobře vycházím a jsem v jejich společnosti rád/-a.
 26. Jsem si vědom/-a, že mám magické schopnosti, kterých dosud nevyužívám.
 27. Vzpomínám si na své minulé životy. / Zajímám se o starou Atlantidu nebo o dobu krále Artuše.
 28. Jsem přesvědčen/-a, že jsem byl/-a upálen/-a, nebo jiným způsobem popraven/-a při honu na čarodejnice v době svaté inkvizice.
 29. Zabývám se tarotovými kartami nebo astrologií.
 30. Přitahují mě přírodní náboženství, jako je šamanismus, wicca, rituály při novoluní a úplňku, apod.

Vyhodnocení

Počet kladných odpovědí určuje, do které kategorie duchovních bytostí patříte. Svá „ano“ počítejte odděleně vždy po šesti otázkách.

Jestliže jste u dané šestice odpověděli čtyři a vícekrát, patříte pravděpodobně do dané kategorie vtělených bytostí.

1 – 6

andělé
7 – 12

elementární bytosti (víly, trpaslíci, delfíni, …)

13 – 18

vesmírné bytosti

19 – 24

nové duše

25 – 30

zasvěcenci, mágové, veleknězi, kouzelníci a šamani

Doreen Virtue, Ph.D. : Pozemští andělé, Převzato:  http://ee.dunres.sk/

Zdroj: www.matrix-2012.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico