Aktualizováno: AMIT GOSWAMI - KVANTOVÝ AKTIVISTA

datum 11. 11. 2014

amitplakat4

 

Představení

________________________________________________________________________

Amit Goswami, Ph. D., je emertiním profesorem teoretické nukleární fyziky University of Oregon, kde vyučoval od roku 1968. Je průkopníkem nového paradigmatu vědy, kterému se říká "věda ve vědomí (science within consciousness)". Tuto myšlenku formuloval ve své klíčové knize The Self-Aware Universe(Sebe-vědomý vesmír),v níž také vyřešil problém kvantového měření tím, že vysvětlil známý efekt pozorovatele (observer effect).

 

Goswami je autorem několika dalších populárně naučných knih založených na jeho výzkumu kvantové fyziky a vědomí. V knize The Visionary Window(Vizionářské okno) ukazuje, jak je možné propojit vědu a spiritualitu. V díle Physics of the Soul(Fyzika duše)Goswami rozvinul teorii žití po smrti a reinkarnace. Jeho kniha Quantum Creativity(Kvantová kreativita) je úžasným návodem k tomu, jak se člověk může propojit s vnější i vnitřní kreativitou.Další Goswamiho publikace, The Quantum Doctor(Kvantový doktor), propojuje tradiční a alternativní medicínu. Tato kniha vyjde ve druhém pololetí letošního roku v češtině. Další Goswamiho literární počin, Creative Evolution(Kreativní evoluce), se zabývá řešením tématu Darwinismu na jedné straně a stvoření světa na straně druhé. V knizeGod is Not Dead(Bůh není mrtev) ukazuje Goswami nejen to, že věda a víra jsou kompatibilní, ale také skutečnost, že kvantová fyzika dokazuje existenci Boha.

 

Přeměnit sebe sama a naše společneské instituce pomocí transformační síly kvantové fyziky - k tomu Goswami vybízí v knize How Quantum Activism Can Save Civilization(Jak může kvantový aktivismus zachránit civilizaci). Vede nás do prostoru, v němž přináší nová řešení kvantová věda založená na faktu, že primární silou všeho je vědomí. Otevírá tíživá témata současnosti mající svůj původ v materialismu, jako jsou ekonomické kolapsy, terorismus a globání oteplování.

 

Ve své poslední knize Quantum Creativity: Think Quantum, Be Creative (Kvantová kreativita: Mysli kvantově, buď kreativní; vyjde v březnu 2014), Goswami vysvětluje všechny stránky kreativity - její definici, kvantové myšlení, které s sebou nese, a co člověk potřebuje k tomu, aby mohl být kreativní. A co je nejzajímavější, Goswami říká: "Každý člověk má kreativní potenciál. Pochopení kvantového procesu (dělání-bytí-dělání-bytí-dělání) pomůže každému člověku objevovat jeho kreativní potenciál."

 

V soukromém životě se Goswami prakticky zabývá spiritualitou a transformací. Sám sebe nazývá kvantovým aktivistou. Účinkoval ve filmech “What the Bleep Do We Know? (Co - píp - víme?)” a v jeho pokračování “Down the Rabbit Hole (Cesta králičí norou)”, v dokumentech “Dalai Lama Renaissance” a “The Quantum Activist (Kvantový aktivista)”, který získal několik ocenění.

 

Více informací a vstupenky zde
http://www.kvantovyaktivista.cz/

   

  sdílet: 
  holubice
  Podpořte nás

  Děkujeme

  Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

  Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
  2502009848/2010 s uvedením slova
  „Dar“ do zprávy pro příjemce.

  Pro platby v ČR:
  107-7380440287/0100 s uvedením
  „Dar“ do zprávy pro příjemce.

  Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
  IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
  BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
  Název účtu: CESTY K SOBĚ
  Praha 4, 149 00
  Česká republika

  111
  111 Kč
  222
  333 Kč
  333
  555 Kč
  444
  777 Kč
  999
  999 Kč
  libovolna
  libovolná částka
  Cesty k sobě
  FB ico