Amazonie, její krása nám hoří před očima. Je to skutečně ” pouze ” prales, na který se díváme? Co pociťujete? Bolest, hněv, soucit, smutek…?

Media se plní články, kdo za tím vším je… Farmáři nynější či budoucí, obchodníci s dřevem, je mi to až podezřelé – tolik zájmu.

Já cítím bezmoc zvířat. Divokých či uměle vyrobených, tedy hospodářských. Opravdu nemáme ještě dost? Skutečně se zmůžeme na meditaci až do uhašení toho, co je vidět a jaksi, k sakru, tak s tím přeci !něco uděláme”.

Napadlo mě : nedává nám planeta další možnost, jak se postavit za jiné živé formy? A co bude dál, jestli poslední požárník proudem vody uhasí poslední plamen?

Navrátíme se znovu k pojídání těl citlivých a vnímavých bytostí, kvůli kterým hoří, doutná srdce Amazonie, aby se namnožily další hospodářská zvířata a kolo přežitého jelo dál? Nebo si opravdu uvědomíme, že jsme tu proto, abychom pomohli vytvořit Novou Zem!..

Víme, víte, jakou máme Moc? Kdo nám zakáže navštěvovat prodejny s potravinami rostlinného původu. Výběr je veliký. Planeta nás miluje a my milujeme ji.

Přišli jsme sem milovat Život. Žasnout.

K našemu rozhodnutí potřebujeme Soucit.

Přidejme tedy do meditace vizualizaci, ve které na planetě Zemi každý člověk otevíra Srdce pro zvířecí bytosti, které svým nastavením vědí, jak prožít život zde.

Amazonie, její krása, nám hoří před očima… nebo zahoří naše Duše a mocná Srdce?

Mo – ri – an – na

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png