Alita Zaurak, ZPRÁVY Z NEBE - ŘÍJEN a znamení VAH

datum 30. 9. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Znamení Vah začíná 22.9. ve 21.22 léčivým a uzemňujícím obdobím podzimní rovnodennosti. Nastává fáze vyrovnání, narovnání, přivedení mnohých záležitostí do pořádku a rovněž možnost začít dávat konkrétní užitečnou podobu tomu, pro co jsme se na jaře rozhodli, o čem jsme v létě snili, co jsme si před-stavovali, co jsme tvořili a zdokonalovali...
Začíná podzim, období zralosti, dospělosti a také intenzivní energetické výměny mezi námi a světem. V období Vah budeme též inspirováni k vědomému přístupu k partnerství a harmonizaci mezilidských vztahů, z nichž si vyberme především vztah muž-žena. Dbejme na zdravé vyrovnání jangu a jinu v sobě samých, kultivujme své mužství a ženství a pozorujme, jak se naše vnitřní práce projeví ve vnějším světě.
MEZI ÚPLŇKEM A NOVEM V OBDOBÍ VAH
V době mezi úplňkem a novem, tj od 21.9. do 6.10. se osvobozujeme od všeho, co brání harmonickému proudění energií v našem těle, příbytku, v našem životě...Narovnáváme se a dýcháme zhluboka skrze páteř, abychom pročistili energetický kanál, spojující nebe a zemi, abychom propojili tyto dva póly, vyrovnali, umožnili odejít všemu starému a přežitému a mohli se otevřít novým setkáním a životním příležitostem.
Při úklidu nahlédněme do šatní skříně a prohlédněme si své oblečení, obuv a doplňky - co z nich už nám nesedne, co si ponecháme? Spíše, než rozumem se rozhodujme srdcem, řiďme se svými pocity...
NOVOLUNÍ VE VAHÁCH A PO NĚM
Novoluní ve Vahách nastane 6.10, přesně ve 13.07, jeho vliv si však můžeme užívat od 5.10 ve 14.43 do 7.10 (16.23) Zaměřme se na stav míru a harmonie, čemuž mohou napomoci dechová cvičení, procházky, taneční meditace, nejlépe též pobyt v klidu, o samotě a bez rušivých vlivů a požadavků okolí. V těchto dnech máme též možnost hluboce procítit svou aktuální vztahovou situaci. Co bychom si přáli v oblasti partnerství? Co nám náš partner/partnerka svým chováním sdělují?
Po novu (6.10 - 20.10) se můžeme opravdu vědomě a celou svou bytostí, především však samozřejmě svým srdcem, otevřít lepší budoucnosti. Dle své aktuální situace se můžeme rovněž naladit na nový vztah či zlepšení vztahu a vztahů stávajících.
VENUŠE VE ŠTÍRU A STŘELCI: DETOXIKACE VZTAHŮ A EMOCIONÁLNÍ OBRODA
Vládkyně Vah Venuše se bude až do 7.10 nalézat ve znamení Štíra, což napomůže v procesu ukončování neblahých či přímo toxických vztahů či jevů a situací, které jsme dříve ve vztazích často i dlouhodobě a opakovaně zažívali.
K alespoň částečnému osvobození se od těchto neblahých jevů, pocitů, přístupů, majících svůj původ často už v dětství či v minulých životech, napomůže opozice Venuše ve Štíru s Uranem v Býku, jejíž vliv bude nejsilnější ve dnech kolem 23.9. (přesně 11.40) . Konjunkce Venuše s Prozerpinou 25.9. v 17.58 a samozřejmě i v nejbližších přibližně třech dnech nás povede do maximální hloubky, zdravé a léčivé střízlivosti, očisty a detoxikace – záleží též na domu horoskopu, tedy konkrétní životní oblasti, kde se toto spojení v 17. stupni znamení Štíra bude nalézat.
Nu, a skutečnou „třešničkou na dortu“, napomáhající dovést osvobozovací proces až do zdárného konce, bude blahodárný a hluboce prožitkový vodní trigon Venuše s Neptunem v Rybách, ve dnech kolem 29.9 (přesně v 18.13). Neptun pomůže Venuši rozpustit a transformovat všemožná stará zranění a traumata, pustit se, odpustit, jasně zřít příčiny potíží či nemocí a všemožných bolestí a s láskou a vděčností se odpoutat a jít dále…
Od 7.10. (17.20), tedy v období po novu ve Vahách bude Venuše prozářena a povznesena energií znamení Střelce (do 5.11) a my tudíž zažijeme skutečné „zrození Fénixe z popela“– objeví se nové obzory a možnosti, zdravý přístup a nadhled a my budeme bytostně vědět, že to nejhorší je už za námi!
Zajímavé prožitky může v tomto směru přinést sobotní večer 9.10 (přesně kolem 21.00): konjunkce Luny, Venuše a sestupného lunárního uzlu na začátku znamení Střelce nám pomůže opřít se o duchovní tradice, najít v sobě optimismus, moudrost a hluboké porozumění. Zkušenosti z minulosti budou transformovány a poslouží rovněž k poučení a podpoře druhých lidí.
Tento večer můžeme dle nálady a inspirace využít k obřadům a rituálům zaměřeným na vztahová témata či celkové zlepšení a jakési prozáření a hojnost ve všech oblastech našeho života. Venuše ve Střelci především nám ženám rovněž v tyto dny připomene naše božské schopnosti, poradí jak je používat v běžném životě.
Hluboce ozdravné může být též pozitivní propojení (ohnivý trigon) Venuše ve Střelci s Chironem v Beranu ve dnech kolem 16.10. (přesně ve 20.48). Zaměřme pozornost na hluboké sebe-přijetí, do oblasti srdeční čakry. Tyto dny jsou skvělé na různé terapie, práci s vnitřním dítětem, přepis limbického otisku. Udělejme zásadní vnitřní rozhodnutí směrem k naplněnému a zdravému milostnému životu, nezávisle na aktuálních okolnostech a prožijme už tady a teď, jaké je opravdu a hluboce milovat...
MERKUR VE VAHÁCH
Zajímavé budou aktivity Merkura , který se 27.9. otáčí do retrogradity (do 18.10.) a setrvá tak v jedné ze svých nejlepších pozic, tj. ve vzdušném znamení Vah delší dobu, konkrétně až do 5.11.
Budeme mít tedy poměrně dlouhou dobu na to, abychom vyjádřili naše umělecké, léčitelské a další schopnosti a dovednosti, dovedli je do určité formy, podoby a mohli je též nabídnout okolnímu světu! Rovněž můžeme dostat odpovědi na mnohé zvídavé a neodbytné, po celý rok nás pronásledující otázky spojené s tématem partnerství. Merkur ve Vahách se totiž díky své retrograditě dostane do trojnásobného trigonu s Jupiterem ve Vodnáři - konkrétně 21.9., 4.10., 1.11. Tyto dny a v podstatě i během celého období se můžeme dozvědět, co to je opravdová svoboda ve vztahu! Tento blahodárný aspekt může přinést též setkání a intenzivní výměnu žáků a učitelů, celkově možnost navázat užitečné a perspektivní vztahy a společenství, ať už milostné, přátelské či profesní.
Retrogradita (zpětný chod) Merkura, trvající do 18.10., však bude též vyžadovat ukončení všemožných sporů, konfliktů, rozepří, povede nás k vyříkaní si všeho, o čem jsme se doposud báli či styděli mluvit či na to jen pomyslet(-: Dotáhnout, vyřešit a „mečem intelektu“ jasně rozetnout můžeme vše doposud nejasné, mlhavé, tj. vše, co nám brání posunout se dále. Tento vliv, tj. nezbytnost ukončit, pochopit, domyslet do konce, bude mít obzvláštní sílu v době před novoluním, tj do 7.10!
TROJKONJUNKCE SLUNCE-MERKUR-MARS
O víkendu 8.-10.10. zažijeme fascinující moment: spojení neboli „trojkonjunkci“ Merkura se Sluncem a Marsem v sedmnáctém stupni Vah. Spojení Mars-Slunce nastane přesně 8.10. v 6.14, Merkur-Slunce v 9.10 v 18.14, Merkur-Mars 10.10. v 0.48. Co tedy mohou tyto dny přinést? Pro nás jednotlivce jistě možnost aktivního a vědomého vyjádření se, vyrovnání a srovnání v oblasti vztahů a učinění zásadních rozhodnutí, zásadní volby. V jaké oblasti (finance, práce, zdraví) tato rozhodnutí budou učiněna, kde se projeví tato akční trojkonjukce, záleží na domu horoskopu, který se nalézá v této části znamení Vah.
Můžeme si též pomoci představou čaker: jakoby se prolnula třetí, pátá a sedmá čakra – můžeme tedy vědomě či tvořivě vyjádřit a pochopit to, co chceme, projevit vůli správným způsobem a dát do pořádku doposud jaksi rozkolísanou a nevyjasněnou oblast svého života, řešit doposud neřešené či dokonce doposud pečlivě skrývané problémy.
Tento aspekt může rovněž mít podobu jakési „informační pěsti“, která udeří do stolu a započne novou etapu v oblasti boje za spravedlnost. Celospolečensky či přímo celoplanetárně může přijít chvíle, kdy se jednoznačně pojmenují či projeví mnohé záležitosti, které byly doposud tajeny a ukrývány. Podaří se nám nahlédnout za oponu aktuálního divadelního představení?
MARS VE VAHÁCH A BOJ ZA SPRAVEDLNOST
Mars se již od 16.9. nalézá ve znamení Vah, kde je ve vyhnanství a jeho projev je zde tedy značně oslaben a destabilizován. Od poloviny září do poloviny listopadu zažíváme období rozkolísanosti, dovedené chvílemi do maximálně vyhrocené podoby. Tato fáze však ve výsledku urychlí proces padání masek a odhalení dějů skrytých za oponou... Budeme muset bojovat za spravedlnost a nezbytné bude vyrovnat se sami za sebe se vším, co se dělo a děje, ukončit bolestné a zraňující zmítání se od extrému k extrému. Jen tak může dojít k zásadním a hlubokým změnám a posunům v období listopad-prosinec, kdy bude Mars ve své plné síle ve znamení Štíra.
Mars ve Vahách nás inspiruje k fyzickým a sportovním aktivitám, které napomohou k rovnováze a stavu vnitřního míru a vyrovnanosti „děj se co děj“: meditace v chůzi či prostě delší procházky, tanec, čchi-kung apod.
Ve dnech kolem 26.9. (přesně ve 00.07) se Mars dostane do vzdušného trigonu se Saturnem ve Vodnáři a to nám pomůže, kromě jiného, i v procesu ukončování nezdravých a již přežitých vztahů. Tento blahodárný aspekt také napomůže urovnat a vyjasnit všemožná nedorozumění, řešit dlouhodobě se táhnoucí spory, případně i soudní. Celospolečensky budeme moci zažít jakýsi „radikální řez“, jeden ze zlomových momentů na naší celoroční pouti ke svobodě! Saturn ukončí nezdravou tendenci hrát všemožné hry, zmítat se v nerozhodnosti. „Otec podpoří syna“ a umožní nám „narovnat záda“ a sjednotit mnohé zdánlivé protiklady jak v nás, tak i kolem nás…
Ve dnech kolem 19.10 se Mars ve Vahách dostane do trigonu s Jupiterem ve Vodnáři. Tento pozitivní aspekt podpoří svobodomyslnost, dodá optimismu a nadhledu. Podporu bude mít konání zaměřené na zásadní a osvobozující změny, konání v souladu s vesmírnými zákonitostmi.
Kvadratura Marsu ve Vahách s Plutem v Kozorohu ve dnech kolem 22.10. (přesně v 6.19) však přinese poměrně tvrdý konflikt mezi bojem za spravedlnost a tendencí ovládnout, kontrolovat, potlačovat.
ÚPLNĚK SLUNCE VE VAHÁCH A LUNA V BERANU
Moment úplňku nastane přesně 20.10 v 16.56, jeho energie si budeme moci vědomě prožít od 18.10. (12.05) do 20.10 ve 22.00. Procítění svých vlastních bytostných potřeb, prohloubení spojení se Zdrojem, stoprocentní a bezvýhradné sebepřijetí napomohou zkvalitnění a vědomějšímu prožívání partnerských vztahů.
HRANICE VÁHY-ŠTÍR
Vstup Slunce do vodního znamení Štíra nastane v tomto roce 23.10. v 6.51. Celkově jsou tyto dny na hranici mezi znamením Vah a Štíra (vždy kolem 22.10.) každoročně velmi silným okamžikem. Po všemožném váhání a zvažování, zmítání se ze strany na stranu přichází prožitek obnažené pravdy, a valí se a proudí energie „divoké vody“, která odplaví veškerou přetvářku, zboří „domečky z karet“ a vše, co není v souladu s vesmírnými zákonitostmi...
Přátelé, přeji mnoho sil ke zvládnutí a vědomému prožití tohoto období! Pokračování příště...(-:
Vaše věrná astrologyně
Alita Zaurak
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico